Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

2. aasta 5. tsükkel: Mina olen hea karjane

TÄHENDAMISSÕNA HEAST KARJASEST

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Kaotatud ja leitud
Palu lastel meenutada olukordi, kus nad on olnud eksinud:
Vestelege:

 • Mis tunne oli olla eksinud?
 • Kuidas ja kes su leidis?
 • Mis tunne oli olla leitud ja oma armsate inimeste juures tagasi olla?
 • Mida sa kartsid kõige rohkem?
 • Kas sa ise oled midagi kaotanud?
 • Mida sa tundsid ja mida sa tegid?
 • Kes on need, kes meist hoolivad?

Arutlege lastega, mille või kelle järgi nad kõige enam igatsevad, kui on kodust eemal?
Kes on nende nn hea karjane, kes tuleb neile igas olukorras appi, ükskõik, kui ohtlik see ka poleks.
Mõelge lastega kelle head karjased nemad on, st kellele nad pikemalt mõtlemata appi lähevad?

 

Kes on puudu?
Selgita lastele mängureegleid:
Mängijad liiguvad muusika saatel aeglaselt ruumis ringi. Kui muusika lõppeb, kükitavad kõik mängijad maha ja panevad silmad kinni. Siis tuleb mängujuht ühe mängija juurde ja viib ta ruumist ära või katab ta kinni suure kangaga.
Seejärel palub mängujuht arvata, kes on puudu. Puuduja äraarvamine peaks käima võimalikult kiiresti. Segaduse tekitamiseks võib mängujuht peita korraga ära rohkem kui ühe inimese. Kui puuduja või puudujad on ära arvatud algab kõik otsast peale.

 

Peremees kutsub
Jaga lapsed paaridesse. Anna igale paarile ühe looma nime. Üks partneritest hakkab peremeheks ja teine loomaks.
Kutsu seejärel peremehed ühte punkti ja saada loomad teise punkti. Kõigil seotakse silmad kinni. Loomad hakkavad vastavalt oma rollile häält tegema. Nüüd peavad peremehed oma loomad üles leidma.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Hea karjane
Palu lastel hoolega läbi lugeda Jh 10 : 11 - 16.
Peale seda vestelge:

 • Keda mõtleb Jeesus jutustuses hea karjasena/lammastena?
 • Millest märkad, et hea karjane armastab oma lambaid?
 • Kuidas Jumal hea karjasena hoolitseb meie eest?

 

Õhupallimäng
Anna igale lapsele täispuhutud õhupall, kuhu sisse on eelnevalt pandud Piibli kirjakoht. Lapsed seovad pallid oma jala külge. Nüüd püüab iga mängija astuda katki teise mängija õhupall, ise enda õhupalli kaitstes. Kui mängija õhupall on katki läinud, siis saab ta sealt kätte Piibli kirjakoha.

Kui kõik on oma teksti kätte saanud, siis moodustavad ühesuguse kirjakoha saanud lapsed rühma. Palu neil leida Piiblist vastav kirjakoht ja teistele ette lugeda. Seejärel uurige, mis on nendest tekstides sarnast ja mis erinevat.

Piibli kirjakohad võivad olla: Lk 15 : 3 – 7, Mt 18 : 12 – 14, Jh 10 : 11 - 16

 

Rullraamat
Jaga igale lapsele üks A4 paber ja üks salm tänasest piiblitekstist (Jh 10 : 1 – 16). Palu neil oma tekst suurelt paberile kirjutada (paber peab kõigil sama pidi ees olema).

Kui kõik salmid on kirjutatud, siis tuleb paberid servapidi kokku kleepida nii, et moodustuks pikk lint . Lindi mõlemasse otsa liimige pulgad. Nüüd rullige raamat pulga ümber.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Portree
Lase lastel joonistada A5 suurusele paberile autoportree ja see välja lõigata. Kõikide pildid liimige ühele suurele kartongile.
Palu lastel mõelda pildile pealkiri, mis seostub tänase tunniga.

 

Multifilm
Vaadake multifilmi Hea Karjane (eestikeelne tekst peale loetud).
Peale filmi vaatamist vestelge:

 • Millest märkad, et karjasele on iga lammas tähtis?
 • Mida sina oleksid teinud, kui sul oleks kadunud üks lammas?
 • Mis oleks teiste lammastega võinud juhtuda?
 • Mida võis mõelda ja tunda karjane, kui ta nägi, et üks väike lammas oli kadunud?
 • Mida võis mõelda ja tunda eksinud lammas?
 • Miks läks karjane lammast otsima?
 • Mis tunne võis olla lambal, kui karjane oli ta jälle leidnud?
 • Mis võis eelneda sellele loole ja mis võis järgneda?
 • Milline karjane on HEA karjane?

 

Tikutoosist lambad
Varu eelnevalt iga lapse jaoks vajalikud vahendid: liim, käärid, tühi tikutoos, 4 tikku, vatti. Meisterdage lastega tikutoosist lambad  (vaata tööleht 1).

 

Takistusrada
Selgita lastele, et nüüd on nemad head karjased, kes peavad läbi takistuste oma lambad turvaliselt koju viima.

Anna igale lapsele nii palju penoplastist palle (lambad), kui tema ühte kätte mahub. Teise käega palu lastel võtta kinni pikast nöörist, mille algus on sinu käes. Nüüd juhata lapsed nöörist talutades läbi erinevate takistuste (üle tooli, laua alt läbi jne) “karjamaalt koju”. Kui mõnel lapsel kukub “lammas” maha, siis ootavad ja abistavad teised teda, et hakata ühiselt jälle edasi liikuma. Mäng lõppeb, kui kõik on jõudnud õnnelikut “koju”.

 

|↑ üles|  

05. veebruar 2023   

1 aasta

2 aasta

3 aasta

4 aasta

5 aasta


Side meie eluga
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006