Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

1. aasta 1. tsükkel: Ɯks roosike on tƵusnud

KODU JA PEREKOND.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Üks peremees võttis naise
Mängige koos lastega tuntud laulumängu „üks peremees võttis naise“ (vt. abilehte "Üks peremees")
Selgita, et tänases tunnis, nii nagu just mängitud laulumängus, tuleb juttu perekonnast.

 

Kõige tähtsamad sõnad
Palu igal lapsel kirjutada 10 sõna, mis tema jaoks  iseloomustavad kodu. Kirjuta kõik sõnad tahvlile. palu igal lapsel valida kõigi sõnade hulgast kolm sõna, mis on tema jaoks kõige olulisemad. Palu kõigil valitud sõnade taha tahvlil kriips tõmmata. Vaadake üheskoos, millised sõnad said kõige rohkem hääli.
Mis on meie rühma kolm kõige tähtsamat sõna kodu kohta?
Vestelge, mida need sõnad teile tähendavad?

 

Kõige mõnusam koht kodus
Palu igal lapsel mõelda, et mis on tema kodus tema jaoks kõige mõnusam koht. Koht kus talle kõige enam meeldib olla. Palu lastel oma lemmikkohta kodus teistele tutvustada. Palu selgitada, et mis selle koha kodus eriliseks teeb?


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Kadunud poja isa
Loe lastele kadunud poja lugu Lk 15 : 11 - 32. Jaga lapsed paaridesse ja palu lugu veelkord hoolega läbi lugeda. Palu loost leida vastused järgmistele küsimustele:

Kes kuulusid selles loos perekonda?
Kuidas iseloomustada perekonnaliikmete omavahelisi suhteid?
Missugune oli nende inimeste kodu, milliseid loomi peeti, milliseid töid tuli teha?
Milline oli perekonna varaline seisund?

Küsi lastelt kas midagi selles loos jäi arusaamatuks (mõni sõna või tegevus).
Uurige üheskoos erinevatest Piibli teatmeteostest Jeesuse-aegse pereelu kohta.

 

Kadunud poja lugu täna
Jaga lapsed rühmadesse ja palu neil lugeda Luuka evangeeliumist kadunud poja lugu Lk 15 : 11 - 32 .
Anna rühmadele ülesanne dramatiseerida kadunud poja lugu tänapäevasena.

 

Ristsõna
Jaga lastele ristsõna lehed, tööleht 1 ja palu see neil Piibli abiga lahendada. Lahendsõna armastus saadakse kokku puuduvaid pereliikmeid otsides.


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Katekismus
Lugege M. Lutheri väikesest katekismusest 4. käsu seletus. Palu lastel individuaalselt või väikeses rühmas koostada teksti põhjal viis reeglit oma perekonna liikmetele.

 

Perekonna vapp
Palu osalejatel joonistada oma perekonnale vapp. Vapil võib olla erinevaid osi: kui suur on pere, kes on selle pere liikmed, mida meeldib kõigile ühiselt teha, mis on pere juures kõige parem, mis võiks olla meie pere „moto“.
Tutvustage vappe üksteisele.

 

Kodu ja perekond Eestis 100 aastat tagasi ja täna
Näita lastele vanu pilte perekonnast ( Pilt 1. Pilt 2. Pilt 3.).
Palu lastel võrrelda, mille poolest sarnanevad/erinevad pildid nende perepildist?

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Sissejuhatus
 Ć¼ks peremees (jpg)
Tƶƶ tekstiga
 Tƶƶleht 1 (pdf)
Side meie eluga
 Pilt 1 (jpg)
 Pilt 2 (jpg)
 Pilt 3 (jpg)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006