Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

1. aasta 2. tsükkel: Vaata, see oli vƤga hea

ABIVALMIDUS JA SƵBRALIKKUS.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Minu käed
Lase rühma liikmetel vaadata oma käsi ja mõelda, milleks inimene igapäevaselt oma käsi kasutab. Suuremate lastega kirjutage vastused tahvlile. Arutage millised nendest tegevustest on head ja millised halvad. Mida teeb inimene rohkem, kas head või halba?

 

Rõõm olemasolust
Selgita lastele: kirjanik Theodor Deiser on öelnud:

„Kui inimene tahab saada mingisugust rõõmu sellest üürikesest ajast, mis talle on antud elada, peab ta mõtlema sellele, kuidas muuta paremaks mitte üksnes oma elu, vaid ka teiste elu, sest rõõm enda olemasolust sõltub rõõmust  mida ta tunneb teiste pärast ja mida teised tunnevad tema pärast.“

Küsi lastelt:
Kas oled kirjanikuga nõus? Põhjenda oma arvamust.

 

Suurte kätega laps
Loe ette A. Erwaldi lugu „Suurte kätega laps“ (Tööleht 1).

Palu igal lapsel paberile joonistada kaks käe kontuuri. Palu käed värvida erinevalt „lahke käsi“ ja „ahne käsi“.

 

Minust hoolitakse.
Selgita lastele, et Jumal hoolitseb inimeste eest teiste inimeste kaudu. Palu lastel individuaalselt koostada nimekiri nendest inimestest, kes tema eest hoolitsevad. Palu iga nime taha kirjutada ka paari sõnaga, kuidas ta seda teeb.

Lõpetuseks küsi lastelt, kuidas nemad saavad näidata hoolimist teiste inimeste vastu.


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Üksi või üheskoos
Loe lastele ette Kg 4 : 9 - 10. Arutlege, mis on selle Piibli teksti mõte. Jaga lapsed väikestesse rühmadesse (või ka paaridesse). Palu neil mõelda lühike näidend, mis lõpeks mõne salmiga etteloetud kirjakohast. Anna aega ettevalmistusteks. Seejärel palu lastel oma näidendid teistele ette kanda.

 

Jumal hoolitseb
Loe või jutusta 2 Ms 16 : 1 - 36.
Vestelge lastega loetust lähtuvalt:

Kuidas Jumal hoolitses oma rahva eest?
Kuidas inimesed sellesse suhtusid?

Jaga lapsed kahte rühma. Üks rühm on „kaeblejad“, teine „rõõmustajad“. Selgita lastele, et ruumi on eelnevalt peidetud „manna“ (selleks võivad olla valged paberitükid, kommid, mingid helmed jne.) Anna neile ülesandeks koguda oma rühmaga nii palju mannat kui võimalik. „Kaeblejad“ peavad iga kord midagi leides olema pahurad ja rahulolematud, „rõõmsameelsed“ aga alati tänulikud ja heatujulised. Kui on piisavalt aega võib rollid vahetada. Hiljem saab vestelda, mis tundeid üks või teine roll lastes tekitas.

 

Psalm 23
Loe lastele ette või lase lastel endal vaikselt lugeda Ps 23. Arutlege rühmades või üheskoos, kuidas Jumal selles loos inimese eest hoolitseb. Mis mõtete ja tunnetega võis autor selle laulu kirja panna? Proovige individuaalselt või väikestes rühmades (2-3 liiget) kirjutada Vana Testamendi laulule sarnane tänulaul (Milles sina näed tunned Jumala abi oma elus?).


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Sõbrad
Jaga lastele tööleht 2. Loe ette laused piltide juurest. Palu lastel värvida pildi tegelase särk roheliseks või punaseks vastavalt sellele, kas tegelane käitus õigesti või valesti. Kui vastus on nii ja naa jääb särk värvimata. Lase lastel põhjendada, miks nad nii otsustasid.

 

Õnnelik / kurb
Anna igale lapsele papptaldrik. Palu neil taldriku ühele küljele joonistada rõõmus ja teisele poole kurb nägu. Loe ette allolevad väited ja palu taldrikuga märku anda kuidas keegi sellises olukorras ennast tunneb. Arutlege, mis nendes olukordades rõõmu teeb või kurvastab.

  • Sõber mõtleb sulle kogu aeg naljakaid nimesid välja.
  • Tülitsed oma õega
  • Näitad sõbrale oma uut ratast
  • Sõber lubab sul oma lemmikmänguga mängida
  • Sõber valiti sinu asemel kooli jalgpallivõistkonda
  • Aitad väiksel vennal tuba koristada.

 

Heategevusprojekt
Mõelge üheskoos, kes on teie läheduses need, kes võiks abi ja toetust vajada. Kuidas saame neid aidata? Valige välja mõni esile tulnud mõte, koostage heategevusprojekt ja viige see ellu.

 

Heateo kaardid
Jaga lastele 4-6 märkmepaberi lehte. Palu igale lehele kirjutada mõni heategu, mida tema suudaks teha (mängin noorema vennaga, kirjutan sõbrale kirja jne). Palu lastel need kaardid endaga kaasa võtta ja enne järgmist tundi „ära kasutada“. Järgmisel korral saab üheskoos vaadata, kes kui palju ja milliseid heategusid on vahepeal teinud.
Nooremad lapsed, kes veel ei kirjuta, saavad mõelda ühe heateo, mida järgmisel nädalal teha.

 

See olen ju mina

Palu lastel istuda ringi. Jaga osalejatele paberid. Igaüks kirjutab paberile oma vasakul käel oleva inimese nime. Palu osalejatel samale lehele kirjutada 3-5 iseloomustavat lauset selle inimese kohta. Kogu paberid kokku. Loe ühelt paberilt esimene lause. Kõik, kes arvavad, et lause käib nende kohta, tõusevad püsti. Loe järgmine lause. Kui ka see lause neid iseloomustab, jäädakse seisma, kui mitte, siis istutakse.

Kui kõik laused on loetud saab näha, kas õige inimene tundis ennast neis lauseis ära või mitte. Väiksemate laste puhul võib õpetaja ise lapsi iseloomustada.

 

Ligimese aitamise punktid

Ettevalmistused:
Palu endale appi teisi lastetöötegijaid või  koguduse noori. Jaga nende vahel allpool toodud rollid. Selgita, et kui lapsed jõuavad nende punkti, võetakse nad vastu etteantud rollis. Kui heliseb kell (või muu märguanne) lõpetab õpetaja mängimise ja juhatab lapsed järgmise punkti suunas. Erinevad tegelased peaksid asetuma nii, et nad üksteist ei sega (ideaalsel juhul iga tegelane eraldi ruumis või siis looduses nii, et üksteist ei ole näha). Läbitavaid punkte võiks olla vähemalt kolm.

Jaga lapsed rühmadesse, selgita et asuvad ühele aitamise rännakule. Erinevates kohtades kohtuvad nad erinevate inimestega. Punkti lähedusest leiavad nad sildi selgitusega, kuhu nad on sattunud ja mis on seal nende ülesanne. Igas punktis on aega 15 minutit ning aja lõppemisest antakse märku.

* TITED
Ülesanne: Ulakatele lasteaia lastele tuleb õpetada selgeks Meie Isa palve.

* PROFESSOR
Ülesanne: Jõuate teadlase juurde, kes eitab Jumala olemasolu. Proovite teda veenda vastupidises.

* POISS, KEDA KOOLIS KIUSATAKSE
Ülesanne: Leiate koolimaja ukse juurest poisi/tüdruku, kes ei taha kooli minna. Kuidas saate teda aidata?

* KODUTU
Ülesanne: Kohtute kodutuga. Kas saate teda aidata?

* TÜLITSEVAD VANEMAD
Ülesanne: Teie vanemad riidlevad, püüdke neid lepitada.

* EKSINUD LAPS
Ülesanne: Leiate suurest kaubanduskeskusest/metsast äraeksinud lapse. Mida teete?

* SUREV MILJONÄR
Ülesanne: Kohtute sureva miljonäriga, kes ei oska oma rahaga midagi peale hakata. Millist nõu talle annate?

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Sissejuhatus
 Tƶƶleht 1 (pdf)
Side meie eluga
 Tƶƶleht 2 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006