Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

1. aasta 3. tsükkel: Tulge minu juurde…

KAKS KOJAEHITAJAT.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Erinevad majad
Otsi eelnevalt pilte erinevatest majadest. Vaadake üheskoos neid pilte ja arutlege, kui vastupidavad  ja eluks mugavad need majad on? Mis teeb maja tugevaks ja vastupidavaks?
Mis teeb maja turvaliseks?

 

Tasakaaluharjutus
Aseta kõrvuti tool ja suurem pall. Palu lastel kordamööda istuda toolile ja pallile ning jalad õhku tõsta. Arutage üheskoos kummal oli mugavam ja kindlam istuda. Miks?

 

Kompimine
Otsi eelnevalt erinevaid väikeseid esemeid (kivi, rätik, kotike liivaga, patarei, klaas jne). Palu lastel silmad sulgeda ja lase esemed ükshaaval ringi käima. Kui kõik on saanud ühte eset katsuda, palu igaühel seda iseloomustada. Nii tehke kõigi esemetega.

Hiljem vestelge:
Millised materjalid tundusid tugevad ja vastupidavad? Miks?

Selgita: Tänases loos räägime kahest kojaehitajast, kellest üks ehitas maja targalt püsivale alusele, teine aga mitte. Ka meie elus on asju, mis on püsivad ja kestvad ning teised kaduvad.

 

Liiv ja Kivi
Jaga lapsed väiksemateks rühmadeks. Selgita, et neil tuleb valida endale uus kirikukooli õpetaja.  Sellele kohale on kaks kanditaati: Hr/Pr Liiv ja Hr/pr Kivi. Kandidaatidega saab ka tutvuda (aseta lauale kotike liivaga ja kivi). Tutvumiseks võib neid katsuda ja vaadata.

Rühm peab jõudma valiku suhtes ühisele arvamusele. Oma valikut tuleb ka põhjendada. Arutlege lõpetuseks üheskoos, milliseid omadusi kanditaatidega seostati. Millised omadused said määravaks otsuse langetamisel. Selgita kokkuvõtteks, et inimestel on erinevaid omadusi, mis erinevates olukordades meile kasuks või kahjuks tulevad.

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Värvipilt
Loe lastele ette tähendamissõna kahest kojaehitajast Mt 7 : 24 - 29. Jaga lastele tööleht 1 ja lase neil pilt värvida. Palu värvida see maja, kus laps tahaks olla, tema lemmikvärviga.
Kui pildid on valmis arutlege ühiselt, miks keegi just konkreetse maja valis.

 

Evangeeliumide võrdlus
Palu lastel hoolega läbi lugeda kahe kojaehitaja tähendamissõna kahest evangeeliumist:
Mt 7 : 24 - 29 ja Lk 6 : 46 - 49.
Jaga lapsed seejärel väikestesse rühmadesse. Lase rühmadel evangeeliumi lõike võrrelda ja kirjutada välja nende sarnasused ja erinevused.

Lõpetuseks tehke rühmade tööst ühiselt kokkuvõtted.

 

Tänapäevased kojaehitajad
Loe koos lastega Mt 7 : 24 - 29. Jaga lapsed väikestesse rühmadesse. Lase lastel mõelda olukorrale, kus Jeesus peaks sama mõttega tähendamissõna jutustama tänapäeva inimestele. Milliseid näiteid ta praegu tooks?

Palu lastel kirjutada tänapäevane tähendamissõna püsivast ja kaduvast. Võid lasta neil ka uued tähendamissõnad dramatiseerida ning üksteisele ette kanda.


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Vestlus
Vestle lastega:

  • Mis annab inimese elule kindla aluse?
  • Mis võib juhtuda siis, kui elus puudub kindel alus?
  • Mida on vaja, et võiksime olla õnnelikud?
  • Kas ja kuidas saame teha teisi õnnelikuks?

 

Kivid ja liiv
Palu lastel väikerühmades mõelda ja üles kirjutada (tööleht 2), mis võiks olla igapäevases elus „kalju“ või „liiv“, millele inimene oma elu rajab. Kui kõik on lõpetanud arutlege ühiselt, kuidas oma elu kaljule rajada. Täida tööleht – märkida hiljem mis sinu elus on hetkel tähtis.

Lõpetuseks tehke ühiselt kokkuvõtted.

 

Unistuste maja
Anna lastele võimalus „projekteerida“ endale unistuste maja. Jaga töölehed. Kirjuta igale vundamendi kivile märksõna, millele sinu elu „maja“ on rajatud. Kui töö on valmis tutvustage seda ka üksteisele.

 

Väiksed ehitajad
Õppige lastega selgeks laul „Mees ehitas maja liivale“ koos liigutustega (tööleht 3).

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
Side meie eluga
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006