Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

3. aasta 7. tsükkel: Püha maa

IISRAELI OLUSTIK JA LOODUS.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Lähen reisile
Istu koos lastega ringi. Alusta mängu öeldes: „Mina olen (oma nimi). Ma lähen reisile (nimeta mõni maa mis algab sinu eesnime esimese tähega). Järgmiseks lase oma naabril öelda, kes ta on ja kuhu reisib. Mängu juhina saad öelda, kas ta saab (kui kohanimi algas eesnime tähega) või ei saa (kui kahanimi ei alanud eesnime esimese tähega) sinna reisida. Mäng jätkub, kuni kõik on mõistnud, mille järgi reisisihti valida. Kui mäng on pikaks veninud võib mängujuht anda ka vihjeid. Kokkuvõtteks selgita, et tänases tunnis läheme kõik reisima Piibli maale Iisraeli.

 

Kuidas loodus (kliima) mõjutab elu
Jaga lapsed väikestesse rühmadesse. Palu igal rühmal mõne minuti jooksul mõelda, kuidas loodus (kliima) mõjutab meie igapäevast elu. Lase igal rühmal teha oma tööst väike kokkuvõte ka teistele rühmadele.

Selgita, et tänases tunnis vaatame lähemalt Piiblimaa Iisraeli elu ja loodust.

 

Kaart
Kinnita seinale maailma kaart. Palu lastel leida kaardilt Eesti ja Iisrael. Tähistage mõlemad riigid. Mõõtke kaardil kui kaugel need kaks maad üksteisest on. Küsi lastelt, mida nad teavad Iisraeli looduse kohta. Kas seal on soojem või külmem kui meil? Miks? Milliseid taimi seal võiks kasvada? Kuidas ja mille poolest erineb elu Iisraelis elust Eestis? Kas seal on teistsugune loodus (kliima)?

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Piibli taimed
Jaga lapsed väikestesse rühmadesse või anna ülesanne individuaalseks lahendamiseks. Anna igale lapsele paber järgmiste kirjakohtadega ja palu neil need üles otsida. Igas kirjakohas on mainitud mõnda taime. Palu see taim endale üles kirjutada. Kogu hiljem kõik vastused kokku ühisele paberile või tahvlile. Arutage üheskoos, kas samad, või sarnased taimed kasvavad ka meil. Hiljem võite veel Piibli entsüklopeediast uurida, milleks neid taimi kasutati.

Hs 4 : 9 – nisu, oder, oad, läätsed

Js 2 : 6 – Lina

Ül 8 : 2 – granaatõunad

Js 28 : 27 – till ja köömned

2 Ms 30 : 23 – mürr ja kaneel

2 Sm 18 : 9 – Tamm

Ps 137 : 2 – Remmelgas

 

Piibli loomad ja linnud
Jaga lapsed väikestesse rühmadesse või anna ülesanne individuaalseks lahendamiseks. Anna igale lapsele paber järgmiste kirjakohtadega ja palu neil need üles otsida. Igas kirjakohas on mainitud mõnda looma. Palu need loomad lastel üles kirjutada. Kogu hiljem kõik vastused kokku ühisele paberile või tahvlile. Arutage üheskoos, kas samad või sarnased loomad elavad ka meil. Hiljem võite veel Piibli entsüklopeediast uurida, millistes Piibli raamatutes neid loomi veel mainitakse.

2 Sm 17 : 8 – karu

Js 11: 6 – hunt, tall, panter, kits, vasikas, lõvi

Ii 1 : 3 – kaamel, härg, eesel

Js 40 : 31 – kotkas

Js 34 : 15 – madu ja kotkas

 

Ristsõna
Jaga lastele tööleht 1 ja palu neil Piibli abiga lahendada ristsõna.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kaartide võrdlus
Kinnita  seinale Eesti kaart. Jaga igale lapsele Piibel ja avage sealt mõni Palestiina kaartidest. Uurige kaarte ja võrrelge neid. Missuguseid sarnasusi ja erinevusi kahe maa vahel leiate (kohanimed, suurus, pinnavormid, veekogud jne).

 

Kõige ilusam koht
Pane lauale maailmakaart või gloobus. Anna igale lapsele tükike kleepsupaberit või nööpnõel. Palu lastel mõelda ühele ilusale kohale, kus nad elus käinud on. Lase igal lapsel see koht kaardilt üles otsida ja tähistada. Kui kõik on ülesande täitnud saab üksteisele ilusaid kohti tutvustada: millal seal käisid, kellega, mis tegi selle koha sinu jaoks ilusaks ja meeldejäävaks?

Sama ülesannet võib teha ka Eesti kaardiga. Kui kaarti või gloobust käepärast ei ole võib ülesannet läbi viia ka kujuteldava kaardiga põrandal. Sel juhul läheb igaüks ja seisab kohale, kus tema arvates on kõige ilusam paik maailmas/Eestis.

 

Postkaart
Selgita, et reisima minnes saadetakse ikka sõpradele ja pereliikmetele tervituseks postkaarte kaunite vaadetega. Palu gal lapsel joonistada „postkaart“ ühest väljamõeldud ilusa loodusega kohast Iisraelis. Vajaduse vaadake eelnevalt raamatutest või internetist pilte Iisraelist.

Kui kõik on töö lõpetanud palu kõigil ka põgusalt oma tööd teistele tutvustada.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006