Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

3. aasta 7. tsükkel: Püha maa

IISARELI RAHVA AJALUGU - TAVAD JA TRADITSIOONID.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Aega ei ole
Jaga lapsed väikerühmadesse ja palu neil mõelda, milline oleks elu siis kui aja mõistet ei oleks. Julgusta lapsi fantaseerima ja leidma erinevaid näiteid. Kui rühmad on töö lõpetanud jagage tulemusi üksteisega.

Selgita lõpetuseks, et iga inimese ja rahva enesemääratluse jaoks on ajalool ja eelnevatel põlvedel väga oluline roll.

 

2 minuti mäng
Pane lapsed ringi istuma. Selgita, et kõigil on võimalik nüüd mõõta aja kulgemist. Ütle, et märguande peale paned tööle stopperi. Laste ülesanne on tõusta püsti siis, kui nende arvates on möödunud kaks minutit. Pane stopper kinni siis, kui kõik on püsti tõusnud (hoolimata sellest, et aega on läinud üle kahe minuti). Püüa fikseerida ka kõige täpsemalt tõusnud laps. Võta ülesanne kokku: ka tänases tunnis tuleb meil juttu aja kulgemisest. Täna räägime ajaloost – Iisraeli rahva ajaloost.

 

Minu elutee
Anna igale lapsele joonistuspaber. Palu paberi keskele tõmmata sirge joon paberi ühest servast teise. Lase joone ühte serva kirjutada oma sünniaeg ja teise serva tänane kuupäev. Palu lastel mõelda, missuguseid tähtsaid sündmusi nad oma elust mäletavad ja need paberil olevale ajateljele kanda. Iga sündmuse juures võiks olla ka paar märksõna, miks see sündmus talle tähtis on. Nooremad lapsed võivad iga sündmuse juurde joonistada väikese selgitava pildi. Kes soovib võib töö lõppedes oma „eluteed“ ka teistele tutvustada.

Selgita, lastele, et iga pilt on selle joonistaja ajalugu. Tänases tunnis aga räägime Iisraeli rahva ajaloost.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Iisraeli pühad
Selgita, et mitmed pühad ja tähtpäevad on seotud ajaloo sündmustega (iseseisvuspäev, võidupüha, jõulud jne.). Täna teeme tutvust Iisraeli rahva pühadega. Anna lastele tööleht 1, kus tuleb omavahel ühendada juutide püha ja sellelest jutustav Piibli kirjakoht. Hiljem võite üheskoos teatmeteostest pühade kohta lisa otsida. Lisalugemist leiad ka http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Iisraeli%20uudised/Juudi%20puhad.htm

 

Kuningate elu
Selgita, et Iisraeli ajaloo tähtsateks tegelasteks on kahtlemata olnud ka nende kolm kuningat. Tuletage üheskoos meelde, mida nendest eelnevalt pühapäevakooli tundides õppinud olete. Kui kuningatest varem räägitud ei ole, tee ise lühike kokkuvõte kuningate elulugudest. Palu lastel täita tööleht 2, kus tuleb omavahel ühendada Piiblilugu ja kuningas.

 

Ristsõna
Lase lastel Piibli abiga täita töölehelt 3 ristsõna Iisraeli ajaloo kohta.

 

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kes ma olen?
Pane lapsed ringi istuma. Anna igale lapsele märkmepaber ja pliiats. Palu neil kirjutada paberile mõne Eesti ajaloost tuttava isiku nimi. Selgita, et kaaslased ei tohi näha, kelle nime nad paberile kirjutavad. Anna igale lapsele umbes 2 cm pikkune maalriteibi riba. Palu sellega sildid kinnitada oma paremal istuva kaaslase laubale. Nüüd on ülesandeks teistelt küsimusi küsides ära arvata, kelle nimi on sinu otsaette kinnitatud. Kaaslased tohivad küsimustele vastata ainult „jah“  või „ei“. Kes oma isiku ära arvab läheb mängust välja kuid võib vastata teiste küsimustele. Ühelt mängijalt tohib korraga küsida vaid ühe küsimuse. Kui kõik on oma isikud ära arvanud võib nimedega sildid asetada ajateljele.

 

Eesti ajalugu
Sarnaselt sissejuhatuses olnud ülesandele palu lastel väikestest rühmades koostada Eesti ajaloo telg. Kui tööd on valmis tutvustage neid üksteisele. Saate arutada selle üle, milliseid sündmusi ja miks erinevad rühmad oluliseks pidasid.

 

Uus püha
Lase lastel väikerühmades mõelda mõnele ajaloosündmusele ja sellest lähtuvalt välja mõelda üks uus püha. Lase mõelda pühale nimi ja traditsioonid, millal ja kuidas seda tähistatakse jne.

 

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006