Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

3. aasta 7. tsükkel: Püha maa

SAALOMONI TEMPEL.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Püha
Lase lastel individuaalselt, väikerühmades või kõik koos tahvlile koostada mõistekaart sõnale „PÜHA“. Mõistekaardi kohta leiad vajadusel infot internetist: http://lemill.net/methods/moistekaart/view

 

Pühad kohad
Palu lastel mõelda mõnele tema jaoks pühale kohale. Tee kohtadest tahvlile või suurele paberile nimekiri.

Arutlege seejärel üheskoos:

Mis  teeb ühest kohast püha koha?

Miks on vaja pühasid kohti?

Kokkuvõtteks selgita, et tänases tunnis teeme tutvust Piibli-aegse pühapaiga Jeruusalemma templiga.

 

Väiksed ehitajad
Jaga lapsed väikerühmadesse. Palu neil käepärastest vahenditest (mänguklotsid, toolid, paber, puuhalud vm) ehitada etteantud aja jooksul pühakoda.
Kui kõik on ehitusega valmis saanud, palu rühmadel selgitada, mida ja miks nad ehitasid.

 

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Templi plaani joonistamine
Lase lastel hoolikalt läbi lugeda 1 Kn 6. Jaga lapsed paaridesse või väikestesse rühmadesse. Palu neil Piibli kirjelduse järgi joonistada Saalomoni templi põhiplaan. Võrrelge joonistusi.

Hiljem näita ka mõnda templi plaani Piibli entsüklopeediast. Võimalusel võite vaadata Youtubest templi animatsioone. Vaadake ka pilte templist (pilt 1 ja pilt 2).

 

Seaduselaegas
Palu lastel läbi lugeda kirjakohad, kus on juttu seaduselaekast. Palu  neil tekstidega hoolega tutvuda ja endale üles kirjutada, milline seaduselaegas välja nägi, mis sinna sisse pandi ja kus ning milleks teda kasutati. Tehke ühised kokkuvõtted ja uurige lisa erinevatest teatmeteostest. Vaadake ka pilti seaduselaekast (pilt 3).

2Ms 25 : 10 - 22

5 Ms 10 : 1 - 5

Hb 9 : 4 - 5

 

Ristsõna templi kohta
Jaga lastele tööleht 1 ja palu neil Piibli abiga lahendada ristsõna.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Jumalateenistus
Selgita: Saalomon lasi ehitada templi, et iisraeli rahval oleks paik, kus Jumalat teenida. Palu lastel meenutada viimast jumalateenistust, kus nemad osalesid – mida inimesed peale jutluse kuulamise seal veel tegid? Kirjuta laste vastused tahvlile (laulsid, põlvitasid, seisid, tegid annetusi jne).

Tõde kokkuvõtteks, et jumalteenistusel osalemine pole mitte passiivne kuulamine, vaid iga osalise aktiivne panus on selles väga oluline. Ainult nii muutub jumalateenistus mõttekaks ja tähenduslikuks.

 

Kirik kui tempel
Sarnaselt tunnis tehtud templi põhiplaanile joonistage ka oma kodukiriku põhiplaan. Vaadake ja võrrelge templi ja kiriku plaane omavahel. Milliseid sarnasusi ja erinevusi leiate? Selgita lastele ka kirikus olevate esemete sümboolseid tähendusi. Milliseid sarnasusi ja erinevusi leiate kirikus ja templis toimuva vahel?

 

Palverännak
Võtke koos lastega ette palverännak oma kodukandi mõnda teise kirikusse või pühasse paika.

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Pilt 1 (jpg)
 Pilt 2 (jpg)
 Pilt 3 (jpg)
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006