Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

4. aasta 10. tsükkel: Oma armust Sa juhtisid seda rahvast

MOOSES II - JUMALA KUTSE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Jalajäljed
Palu igal lapsel joonistada oma jalajälg ja lõigata need paberist välja. Seejärel laps kirjutab jalajäljele oma nime. Hiljem saavad lapsed sinna kirjutada piiblisalmi 2Ms 3 : 12 (vt, töö tekstiga).

Selgita: Jalajäljed meenutavad iisraellaste teekonda kõrbes.

 

Erinevad jalavarjud
Võta tundi kaasa erinevaid jalanõusid või jalanõusid kujutavaid pilte (talvesaapad, spordijalatsid, peokingad jne). Teiste hulgas võiksid kindlasti olla ka lihtsad nahast sandaalid. Arutlege koos lastega, kus neid jalanõusid kantakse ja miks? Aita lastel aru saada, kui kuum ja põuane on maa kus iisraellased elavad ja mida nemad jalas kannavad.

 

Ametid ja tööd
Kirjuta tahvlile erinevaid töid /ameteid. Arutlege üheskoos, milliseid oskusi ja andeid need tööd/ametid vajavad? Milliste töödega lapsed ise võiksid hakkama saada?

Selgita kokkuvõtteks, et Jumal andis Moosesele ka väga tähtsa ülesande/töö.

 

Pantomiim
Kirjuta sedelitele erinevaid ameteid/töid. Lase lastel ühe kaupa võtta sedel ja siis sedelil olev töö pantomiimina ette näidata. Teised üritavad arvata, mis ameti või tööga on tegemist.

 

Mäng  „Minu nimi on …. ja ma lähen reisile“
Palu lastel ringi istuda. Selgita, et lapsed peavad mängus nimetama esemeid, mis algavad sama tähega, millega nende nimi.

Esimene mängija ütleb näiteks: „Minu nimi on Paul ja lähen reisile ning võtan kaasa padja“. Järgmine mängija kordab eelmise mängija nime ja seda mida eelmine mängija reisile kaasa võttis. Seejärel on tema kord öelda näiteks: „ Minu nimi on Riina  ja  ma lähen reisile ning võtan kaasa raha“.

Mäng kestab nii kaua, kui on tagasi jõutud esimese mängijani.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Jumala kutse
Palu lastel lugeda Piiblist lugu „Jumal kutsub Moosese“ 2Ms 3 : 1 – 22. Arutlege järgmiste küsimuste üle: 

  • Mida Mooses tegi, kui ta nägi imelikku põõsast?
  • Mida ta nägi?
  • Mida võis Mooses siis tunda?
  • Mida sina oleksid teinud, kui sa oleksid Mooses?
  • Miks Jumal palus Moosesel võtta oma jalatsid ära?
  • Mida Jumal tahtis, et Mooses teeks?
  • Mida Jumal lubas Moosesele?
  • Mis sa arvad, kas Jumal tegi Moosese suhtes õige valiku?

 

Kuldsalm
Palu lastel kirjutada oma jalajäljele (vt sissejuhatus) Jumala lubaduse: „ Mina olen sinuga…“ 2Ms 3 : 12. Lapsed võivad võtta oma jalajäljed koju kaasa.

 

Vaarao ees
Lase lastel lugeda kordamööda salm haaval Piiblist 2Ms 5 : 1 - 23 „ Mooses ja Aaron vaarao ees“.
Seejärel palu lugeda neil Piiblikoht ette kuuldemänguna (jutustaja, vaarao, Mooses jt).  

 

Egiptuse nuhtlused
Jaga lastele tööleht 1. Palu neil otsida Piiblist kirjakohale vastav nuhtlus
(2Ms 7 : 17; 2Ms 7 : 26,27; 2Ms 8 : 12 - 13; 2Ms 8 : 17; 2Ms 9 : 2 - 3; 2Ms 9 : 8 - 9; 2Ms 9 : 17 - 18;
2Ms 10 : 3 - 4; 2Ms 10 : 21 - 23; 2Ms 11 : 4 - 6). 

Seda ülesannet võib lahendada nii individuaalselt, kui rühmades.

 

Kõrkjamerest läbiminek
Lase lastel lugeda kordamööda salm haaval Piiblist 2Ms 14 : 1 – 31
Seejärel palu igal lapsel kirjutada kiri oma sõbrale, olles ise üks iisraellastest nende sündmuste keskel.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kui ma..., on Jumal koos minuga
Anna lastele ülesandeks kirjutada paberilehele erinevaid asju, mida nad päeva jooksul teevad. Seejärel lapsed mõtlevad, kas Jumal võiks olla nendega koos neid asju tehes? Pärast arutelu tõdege, et Jumal on lubanud olla alati koos meiega.

Lõpetuseks palu lastel kirjutada oma paberilehele „Kui ma…, on Jumal koos minuga“.

 

Mida mina teen?
Lase lastel mõelda, milliste kodutööde eest nemad vastutavad? Arutlege üheskoos - kas need tööd on alati meeldivad? Kas need tööd on rasked/kerged? Kas need võib ka tegemata jätta kui ei ole tuju? jne.

 

Tänulaegas
Kaunista eelnevalt väike karp, kuhu sisse saab laps panna enda poolt paberile kirjutatud tänusõnad. See võib ka edaspidi jääda teie rühma tänulaekaks.

Võid teha lastele ettepaneku kodus samasugune tänulaegas meisterdada.

 

Mina olen…
Meeleolukas mäng tunni lõpetamiseks.
Kirjuta paberilehtedele erinevate tuntud inimeste või tegelaste nimesid. Seejärel kinnita igale mängijale üks paber seljale nii, et ta ei tea, kelle nimi on tema seljal. Mängija ülesanne on teada saada, kes ta on. Selleks peab ta teiste mängijate käest küsima küsimusi, millele saab vastata kas JAH või EI. Näiteks: Kas ma olen mees? Olen ma multifilmi tegelane? Olen ma noor? jne. Kui mängija on oma nime ära arvanud, või ta ikka vastata teiste küsimustele. Mäng lõppeb, kui kõik on oma tegelase ära arvanud.

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006