Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

4. aasta 11. tsükkel: Sinu tahtmine sündigu

SUURE NäDALA ALGUS.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Vestlus
Arutle lastega järgmiste küsimuste üle:

 • Miks kutsutakse seda nädalat suureks? Miks vaikseks?
 • Kuidas tähistatakse Suurt Nädalat sinu kodus? Eestis üldiselt?
 • Miks peaksime Suurt Nädalat tähtsaks pidama?
 • Missugune päev Suures Nädalas on sinu arvates kõige tähtsam?
 • Missugune päev Suurest Nädalat oli sinu arvates Jeesusele kõige raskem?
 • Mis oleks saanud, kui Jeesus ei oleks lasknud ennast kinni võtta?
 • Mida oleksid sina teinud Peetruse/Pontius Pilatuse asemel?

 

Muusika kuulamine ja arutelu
Kuulake (ja võmalusel ka vaadake) lastega muusikat, mis on seotud Jeesuse elu viimase nädalaga.

Näiteks:

A. L. Webber “Jesus Christ, Superstar”:

The Laste supper http://www.youtube.com/watch?v=tjOvk7RFYTU

Superstar - http://www.youtube.com/watch?v=IvVr2uks0C8

G. F. Händel “Messias” 

Surely, he hath born our grieves http://www.youtube.com/watch?v=TrqOLntS0yc

Muusika taustaks võid anda ka joonistamisülesande – lasta lastel vabas vormis värvidega paberile jäädvustada oma tunded, mis selle muusikaga seoses tekivad.

Vestelge lõpetuseks: mis tundeid see muusika sinus tekitab? Mis oli nendes palades sarnast, mis erinevat?
Tõdege, et muusikaga on tihti võimalik palju enamat edasi anda kui ainult sõnadega. Samas on väga individuaalne, mida keegi muusikas kuuleb.

 

Siis ma kahetsesin
Lase lastel kirjutada paberilipikute peale lühidalt isiklik mälestus: “Siis ma kahetsesin…”
Väiksemad lapsed võivad selle küsimuse üle mõelda ja siis soovi korral oma mõtteid ka teistega jagada.
Korja kõik lipikud kokku ja loe need anonüümselt ette.

Vestlege lastega:

 • Mis tunne on kui sa oled kellegi reetnud?
 • Mis tunne on kui sind on reedetud?
 • Kuidas võis ennast tunda Juudas?

 

Vestlus
Arutle lastega järgmiste teemade üle Peetruse ja Juudase tegude ning käitumiste valgusel:

USTAVUS – PETMINE

 • Mis ühist oli neil jüngritel?
 • Mida ühist oli nende tegudes?
 • Miks mõlemad olid petnud Jeesust?
 • Kumma tegu oli halvem?

 EKSIMUS – KAHETSUS

 • Kas nad kahetsesid oma tegu?
 • Milles nende kahetsus väljendus?
 • Kuidas kahetsev inimene käitub?
 • Mis oleks õige teha, kui sa tunned, et oled eksinud?

 MEELEHEIDE – LOOTUS – USK

 • Mis oleks pidanud Juudasele meenuma?
 • Mis oleks juhtunud, kui ta oleks lootnud Jumala armastusele?
 • Millest me näeme, et Peetrus uskus Jeesusesse?

Vestelge lõpetuseks lastega nende endi kogemustest seoses kahetsemisega.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Suure Nädala kirjakohti
Jaga lastele tööleht 1.
Anna neile ülesandeks otsida Piiblist üles väljatoodud kirjakohad ning ühenada need õige sündmusega. Ülesanne võib olla nii individuaalne kui rühmatöö.

Kui kõik on lõpetanud, kontrollige ühiselt tulemus üle.

1Ms 12 : 1; 3 - 4; 6 - 7; 11 - 14 Paasasöömaaja seadmine

Mk 14 : 17 - 26 Armulaua seadmine

Mk 14 : 27 - 42 Jeesus Getsemanis

Lk 22 : 24 - 36 Viimased vestlused jüngritega

Jh 12 : 12 - 19 Sissesõit Jeruusalemma

Jh 13 : 1 - 15 Jalgade pesemine

Jh 17 : 1; 6 - 8 Ülempreesterlik palve

1Kr 10 : 16 - 17 Karikas ja leib, osadus Kristusega

Mt 27 : 33 - 50 Jeesuse ristilöömine

 

Vestlus
Lugege koos lastega läbi Mt 21, 1-16. Jaga lapsed 3-4 rühma ja palu neil uurida Piiblijutustust järgmiste küsimuste kaudu:

 • Millise ülesande andis Jeesus kahele jüngrile?
 • Mida inimesed hüüdsid linnatänaval?
 • Mida Jeesus templis tegi?
 • Mida lapsed hõikasid templis?
 • Kuidas Jeesus kaitses lapsi?

 

Ajakirjanik
Palu lastel ette kujutada, et nad on ajakirjanikud ühe Jeruusalemma päevalehe juures. Lase lastel kirjutada uudis selle päeva sündmustest mil Jeesus ratsutas Jeruusalemma.  

Küsimused, mis on abiks artikli kirjutamisel:

 • Millest see tekst räägib?
 • Mis peakirja all sa kirjutaksid sündmustest linnaväraval?
 • Miks ei tahtnud täiskasvanud lubada lastel templimäel hüüda “Hoosanna”?
 • Mida arvas Jeesus laste hõigetest?
 • Mida sa ajakirjanikuna oleksid küsinud laste käest?

Palu lastel kirjutada lühike sõnum ja oma hinnang päeva sündmuste kohta Jeruusalemma päevalehele.

 

Kirjand
Lase lastel kirjutada lugu teemal “Jeesus saabub ratsa sõites” eesli silmade läbi. (Kirjakoht Mt 21, 1-17)

Lood võiks hiljem üksteisele ette lugeda või ruumi seinale kinnitada, kus teised nendega tutvuda saavad. Viimasel juhul võib lastel lasta loo juurde ka illustratsiooni teha.

 

Pilt Jeesuse elust
Lase lastel kogu rühma peale valida üks stseen Jeesuse elust palmipuudepühast kuni Suure Neljapäevani.
Loe lastele Piiblist ette valitud kirjakoht ja lase seejärel neil teha sellest kirjakohast rebimistehnikas üks ühine pilt.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Iisraeli leib
Küpsetage koos lastega iisraeli leiba.
Tehke tunni alguses valmis taigen:
5 tassi nisujahu (parim on täisterajahu või II sordi jahu)
1-2 tl soola
2 tassi vett
Sega ained kokku, et tuleks taigen, mida saab rullida. Kui taigen on segatud, jäta see tunni ajaks seisma.

Tunni lõpus tehke taignast pallid (sellest kogusest peaks jätkuma umbes 10-ks palliks) ja rullige need lahti. Küpsetage pannil vähese õliga, võimalusel ilma õlita.

Lõpetage tund ühise söömaajaga, kus meenutate ka Jeesuse viimast õhtusöömaaega.

 

Ühine söömaaeg
Jutusta lastele lugu taevast ja põrgust:

Üks mees satub põrgusse. Seal on ilus kaetud laud lõhnavate toitudega aga inimesed istuvad kannatavate nägudega laua taga. Keegi ei söö laual olevat maitsvat toitu. Mees näeb, et neil on käed küünarnukist kanged ja nad ei saa toitu endale suhu panna.

Seejärel läheb mees taevasse. Seal on sama olukord, aga kõik on rõõmsad ja õnnelikud ning naudivad pidusööki. Ka neil inimestel on käed kanged, aga nad abistavad üksteist ja toidavad oma naabrit.

Püüdke ka teie nii oma söömaaeg teha!

Igaüks toob kokkulepitud rahasumma (näiteks 1 €), üheskoos otsustatakse, mida selle eest osta. Kaetakse pidulik laud, tehakse sellest sündmus koos laulude ja palvetega. Oluline on söömaajal jälgida, et keegi ei sööks ise, vaid igaüks pakuks teistele.

 

Alias
Kirjuta paberilipikutele Kristuse elukäiguga seotud koha- ja isikunimed (nt Joosep, Laatsarus, Ketsemani aed, Kolgata mägi jne…). Laste ülesanne on kordamööda vaadata lipikult nime ja anda selle kohta teistele kaudset informatsiooni.  
Kuulajate ülesanne on nimi ära arvata.

Ülesannet võib teha ka võistkonniti ja näiteks aja peale - nt jälgida liivakella.

 

Maalimine
Lase lastel maalida vesivärvidega pilt, mis kujutab Suure Neljapäeva meeleolu Õlimäel. Tegelasi ei ole vaja maalida, kui lapsed seda ei taha.

Maalimise ajal võid panna taustamuusikaks J. S. Bach’i Matteuse passiooni algusosa.

 

Etüüd “Jeesus viiakse vangi.”
Lase lastel mängida etüüd: jüngrid on just põgenenud peitu õlipuude alla. Jeesust viiakse vangina linna poole. Osa jüngritest, nende hulgas Peetrus, kohtab ööpimeduses teisi jüngreid.

Aitavad küsimused:

 • Mida on jüngritel isekeskis öelda ja arutada?
 • Mida jutustavad nad üksteisele oma kogemusest?
 • Mida nad kavatsevad edasi teha?
 • Mida Peetrus on kavandanud teha?
 • Mida teised sellest arvavad?

Etüüd lõppeb kartlike ja täiesti löödud jüngrite lahkumisega eri suundades.

Lõpetuseks vestelege ühiselt samade küsimuste üle. Palu lastel põhjendada, miks nad näitemängus oma rolli just nii lahendasid.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006