Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

4. aasta 11. tsükkel: Sinu tahtmine sündigu

SUUR REEDE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Muusika kuulamine
Kuulake ühiselt J. S. Bach’i Matteuse passiooni:
http://www.youtube.com/watch?v=M_LLFfFXaUA
Pärast vestelege, milliseid mõtteid ja emotsioone Jeesuse kannatusloo kohta see muusika tekitas.

 

Ristid
Minge oma kodukirikusse ja otsige, mitu risti sealt leiate. Võrrelge erinevaid riste. Millest nad jutustavad?
Kui teie kirikus on vähe riste või kui kirikusse minna pole võimalik võid ise eelnevalt välja otsida pilte erinevatest ristidest.

 

Kollaž
Jaga lapsed rühmadeks. Lase neil lehitseda vanu ajalehti ning ajakirju ja lõigata välja pilte, mis seostuvad surmaga. Ülesandeks on kokku panna kollaaž ja leida sellele sobiv pealkiri.

Kui kõik on lõpetanud, palu rühmadel oma tööd teistele tutvustada.
Arutlege ühiselt nende tunnete üle, mida kollaažid tekitavad.

 

Vestlus
Vestle lastega:

 • Kas sa oled kunagi kokku puutunud surmaga?
 • Mida tähendab sinu jaoks surm?
 • Mis tuleb pärast surma?
 • Mis on matusetalituse tähendus?

Selgita lõpetuseks, et tänases tunnis räägime Suure Reede sündmustest ehk siis Jeesuse surmast.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Vestlus
Palu lastel individuaalselt vaikselt läbi lugeda Johannese evangeeliumi 13. ja Luuka evangeeliumi 22. peatükk.

Seejärel vestelge ühiselt:

 • Millistest sõnadest võis Juudas aimata, et Jeesus teadis tema mõtteid?
 • Millistest Jeesuse sõnadest võis Juudas tunda end puudutatuna?
 • Millist Jeesuse tegu ei võinud Juudas mõista Messia teona?
 • Miks Juudas reetis Jeesuse?
 • Miks Jeesus ei takistanud teda?
 • Miks teised jüngrid ei takistanud Juudast?

Vestluse järel tehke kokkuvõtted.

Kui lapsi on rohkem, jaga nad kaheks rühmaks ja anna kummalegi üks eelnevatest evangeeliumi peatükkidest.
Sel  juhul saate hiljem ka võrrelda, millist erinevat infot need sisaldavad.

 

Juudas, üks kaheteistkümnest
Jaga lastele tööleht 1.
Palu neil iseseisvalt leida väljatoodud Piibli kirjakohad ning nende alusel vastata küsimustele.
Kui kõik on töö lõpetanud, tehke ühised kokkuvõtted.

 

Jeesuse 7  viimast lauset
Jaga lastele tööleht 2.
Ülesannet võib täita kas individuaalselt või väikeses rühmas.
Lõpetuseks vaadake kõik vastused ühiselt läbi, vajadusel lisa selgitusi.

 

Kannatuslugu Johannese evangeeilumist
Lugege lastega koos läbi Jh 18 - 19.
Palu igal lapsel valida endale üks inimestest, kellega Jeesus kohtus oma elu lõpul.
Seejärel anna neile aega mõelda järgmistele küsimustele valitud rollist lähtuvalt:

 • Kuidas sa mõistad toimuvat?
 • Mis sind enim mõjutas?
 • Mida sa kogesid ja märkasid?
 • Millisena jäi Jeesus sulle meelde?

Lase lastel kirjutada Jeesuse kannatuslugu valitud isiku silmade läbi.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Igivana õlipuu
Lase lastel mõtiskleda ja kirjutada, mida Kolgata mäel kasvav igivana õlipuu jutustaks Jeesuse kannatustest tänapäeva turistidele.

 

Ristitee
Jaga laste vahel Jeesuse ristitee peatused ( ristitee PP).
Sõltuvalt laste arvust võid mõne peatuse välja jätta või paluda mõnel lapsel võtta kaks peatust.
Anna lastele aega tutvuda valitud peatuse Piiblikoha ja mõtisklusega.

Seejärel on kõigil ülesandeks oma punkt kujundada (ruumi erinevates kohtades, aga õiges järjekorras). Kasutada võib erinevaid materjale - värve, tekstiile, küünlaid, sümboolseid esemeid jne.

Kui kõik on valmis, käige üheskoos teekond läbi lugedes peatustes ka Piibli tekste ja mõtisklusi.

 

Surmakuulutus
Lugege ajalehtedest surmakuulutusi ja leinateateid.
Palu seejärel lastel koostada Jeesuse surmakuulutus ja kaastundeavaldus emale/jüngritele vm.
(Maarja teatab oma poja surmast; Kapernauma elanikud avaldavad kaastunnet jüngritele vms.)

 

Suur rist
Jaga lastele ajalehed. Palu neil välja lõigata artiklid, mis räägivad millestki kurvast või halvast. Lõika ise eelnevalt välja paberist üks suur, umbes 1 m kõrgune, ristikujund. Artiklid (või pealkirjad) kleebitakse ristile.

Selle tegevuse juures tuleb juhtida tähelepanu tõsiasjale, et Jeesus on surnud iga inimese pattude pärast.

 

Kolgata
Jaga lapsed kolme-liikmelisteks rühmadeks. Lase igas rühmas ühel lapsel lõigata paberist õhtutaevas, teisel Kolgata mägi ja kolmandal mustast paberist leinavad inimesed. Lase lastel kleepida aluspaberile nendest Kolgata pilt.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
 Tööleht 2 (pdf)
Side meie eluga
 Ristitee PP (ppt)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006