Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

5. aasta 14. tsükkel: On ju keegi meil

KADUNUD POEG.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Jumala andestus
Võta pesupulbripakk. Küsi laste käest, mis see on ja kuidas seda kasutatakse?
Pesupulber aitab riietest mustuse välja saada.

Me võime Jumala andestust tinglikult pesupulbriga võrrelda. See aitab meie elust eemaldada vale ja eksimuste inetud plekid.

Võta taskurätt, mis on tõesti plekiline. Las need plekid sümboliseerivad meie eksimusi. Paludes Jumalalt ja nendelt, kelle ees oleme eksinud, andestust – saame taastada oma puhta südametunnistuse ja hingerahu.
Pane must rätik pesupulbri paki sisse ja võta välja sinna eelnevalt peidetud puhas rätik.

Jumal andestab alati, kui me oma eksimust tõesti kahetseme ja püüame enam mitte nii teha.

 

Andestus
Küsi lastelt: Mis on andestus?

See on midagi, mida me palume või ootame; see on midagi, mida ise anname ning midagi, mida võime ise saada.

Jaga lastele tööleht 1. Palu neil tutvuda lehel olevate situatsioonidega ja mõelda, kuidas võiks andestus olla selle situatsiooniga seotud.

Tegevus võib olla nii individuaalne kui väikestes rühmades.

 

 Vestlus

  • Millal palusid viimati kellegi käest andeks? Mille pärast?
  • Millal sa ise viimati kellelegi andeks andsid? Kui raske/kerge see oli?
  • Kas sul on tulnud andestada, midagi, mis algul tundub raske?
  • Kas sa oled saanud andeks midagi, mille eest arvasid saavat karistada?
  • Kas kergem on andeks anda või paluda andestust?
  • Kas kõike saab andestada?

 

Rollimäng
Jaga lapsed kahte rühma.
Anna mõlemale üks järgnev lugu tutvumiseks ja lavastamiseks.

Rühmad kannavad oma lood teistele ette.

Seejärel arutletakse ühiselt kumb lahendus lastele endile tundub õigem.
Kuidas nemad ise samas olukorras oleksid käitunud?

I lugu
Mari, Anna ja Marek olid saanud ülesandeks vastutada kevadpeo saali kaunistamise eest. Nad otsustasid kasutada Anna ideed moodustada õhupallidest vikerkaar. Kui jõudis kätte aeg tegutsemiseks ei viitsinud Mari kaasa aidata. Ta mõtles välja vabanduse ja lahkus. Ta jõudis tagasi just selleks ajaks kui Anna ja Marek olid kaunistamisega lõpule jõudnud.
Pärast pidu anti Marile kui rühma juhile auhind toreda idee ja teostuse eest. Alguses olid Anna ja Marek solvunud ja vihased. Aga lõppkokkuvõttes olid nad rõõmsad, et pidu oli hästi läinud ja kõigile oli saali kujundus meeldinud. Nad otsustasid oma töö üle rõõmu tunda ja Mari peale mitte pikka viha kanda.

II lugu
Mari, Anna ja Marek olid saanud ülesandeks vastutada kevadpeo saali kaunistamise eest. Nad otsustasid kasutada Anna ideed moodustada õhupallidest vikerkaar. Kui jõudis kätte aeg tegutsemiseks ei viitsinud Mari kaasa aidata. Ta mõtles välja vabanduse ja lahkus. Ta jõudis tagasi just selleks ajaks kui Anna ja Marek olid kaunistamisega lõpule jõudnud.
Pärast pidu anti Marile kui rühma juhile auhind toreda idee ja teostuse eest.
Anna ja Marek olid väga vihased. Nad rääkisid kõigile, et Mari on laisk ja temast ei olnud üldse mingit abi.

Kui grupis on liiga vähe lapsi, et rühmadesse jaguneda, siis võib lood ka ette lugeda ja seejärel ühiselt arutleda.

 

Pärijad
Mida tähendab sõna ”andestus”?

Kuulanud ära laste arvamused ütle, et nüüd vaatame, mida tähendab üks teine sõna, ”pärija”. Pärija on keegi, kes saab endale midagi väärtuslikku, mis on kuulunud kellelgi teisele, kes nüüd on surnud.

Kui sa oled millegi pärija - tähendab, et sa saad selle väärtusliku asja ühel päeval endale. Seda nimetatakse päranduseks. Tavaliselt on see raha või kinnisvara, mille sa saad kui mõni su pereliige sureb.
Jeesuse ajal tähendas pärandus teatud osa  vanemate varandusest. Päranduse suurus sõltus sinu positsioonist perekonnas. Kui sa olid sündinud esimesena, oli ka sinu osa varandusest suurem kui teistel vendadel ja õdedel.

Jumala lastena oleme me kõik pärijad. Loe Rooma 8 : 17 ja Galaatlaste 3 : 26-29.

Tänane Piibli lugu räägib meile nii mõndagi pärandusest ja pärijatest.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Lugu kadunud pojast
Anna lastele kaks erinevat pildiraamatut Kadunud poja loost (soovitavalt võõrkeelsed).

Anna veidike aega piltidega tutvumiseks ja ettevalmistuseks,  seejärel palu lastel lugu, samal ajal pilte näidates, teistele jutustada. 

 

Vestlus
Vestelge lastega. Abiks on järgnevad küsimused.

  • Mida tegi isa, kui kadunud poeg tagasi koju tuli?
  • Mida võis noorem poeg tunda kui isa teda koju saabumisel kallistas ja tema auks peo korraldas?
  • Miks oli vanemal vennal raske sellega nõus olla?
  • Kuidas me teame, et isa armastas ka vanemat poega?

 

Ristsõna
Palu lastel läbi lugeda Piiblist Luuka 15 : 11 – 32 .
Seejärel jaga lastele tööleht 2 ja palu lahendada ristsõna.
Esialgu võiksid lapsed teha seda ilma Piibli abita ja vajadusel hiljem sealt abi otsida.

 

Andestus
Jaga lastele tööleht 3.
Lapsed lahendavad ülesande individuaalselt.
Leides õige sõna Piiblist, saab iga sõna ühest märgistatud tähest lõpuks kokku võtmesõna: ANDESTUS.

 

Tingimusteta armastus
Jaga lapsed rühmadesse ja anna neile tööleht 4.

Palu neil leida etteantud piiblikohtadest, milliseid armuande peale andestuse veel Jumal on meile kinkinud.
Lõpetage ülesanne kokkuvõtva vestlusega.

 

Ajakirjanikud
Ütle lastele, et nad on ajakirjanikud. Lase neil tegutseda üksi või paaris ja teha kadunud poja loost kas uudisnupp ajalehte või teleintervjuu.
Kui kõik on ettevalmistused lõpetanud, esitletakse oma artiklit või intervjuud ka teistele.

Lõpuks arutlege ühiselt – mis olid need tähtsamad aspektid, mida oma kajastustes välja toodi.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Emotsioonid
Palu lastel kartongile joonistada ja  välja lõigata erinevaid tundeid väljendavad näod. Seejärel kleepige need teibiga grillvarda või jäätisepulga otsa. Seisa hea selle eest, et oleks esindatud võimalikult erinevad emotsioonid.

Jaga laste vahel tänase loo rollid. Lugege või jutustage lugu uuesti. Iga situatsiooni puhul valivad tegelased mõne emotsiooni ja asetavad selle oma näo ette.

Lõpetuseks vestelge ühiselt joonistatud emotsioonidest – millal ja mis olukorras on lapsed neid tundeid ise tundnud.

Saate neid nägusid kasutada ka edaspidi erinevate teemade puhul.

 

Juhutumite lahendamine
Leia lastega järgnevatele olukordadele lahendusi:

a)      Põrandal on killud. Kerstil pudenes käest ema lemmikvaas. Ema tuleb tuppa, märkab kilde ja on väga õnnetu. Mis juhtub edasi?

b)      Nagis ripub pintsak, selle juures toolil on lahtine rahakott. Tiit on võtnud isa rahakotist salaja raha. Näib, et isa pole seda märganud, aga õhtul ei saa poiss südametunnistuse piinade tõttu und. Üles tunnistada ta ei julge ja raha on juba kulutatud maiustuste ostmiseks. Mis saab edasi Tiidu ja isa suhetest?

c)      Raul ja Jaak olid pinginaabrid ja head sõbrad. Nädal tagasi läks Jaak üle tavaklassist matemaatika eriklassi. See tundus Raulile reetmisena ja ta otsustas Jaaguga enam mitte suhelda. Ometi on ta hakanud sõbra seltskonnast suurt puudust tundma. Mida tunnevad ja mõtlevad Jaak ja Raul? Kuidas Jaagu reaktsioon võib Rauli tundeid mõjutada?

d)     Õnnitluskaart. Anne isa läks umbes aasta tagasi pere juurest ära. Tüdrukul on küll isa aadress, kuid teineteisega pole nad kohtunud ega ühendust võtnud. Nüüd sai Anne isa käest sünnipäevakaardi. Mis võis olla põhjuseks, et omavahelised suhted katkesid? Mida tunneb Anne? Mida tundis isa kaarti saates? Mis saab edasi?

Vastavalt rühma suurusele ja eripärale käsitlege situatsioone kõik koos või jaga lapsed rühmadeks ja anna igale rühmale üks juhtum lahendada.

Hiljem peavad nad oma mõtteid ka teistele tutvustama.

 

Psalm 117
Jagunege kaheks grupiks ja lugege vaheldumisi koos grupiga seda Psalmile 117 toetuvat retsitatiivi.

I          Kiitke Issandat!
II         Kõik rahvad!
I          Ülistage Teda!
II         Kõik inimesed!
I          Tema heldus on võimas.
II         Tema heldus on võimas.
I          Tema ustavus kestab igavesti.
II         Tema ustavus kestab igavesti.
I          Kiitke Issandat!
II         Ülistage Teda!

Kõik    Halleluuja!

 

Kuidas ütlen?
Palu lastel välja mõelda üks lause.

Seejärel hakatakse ruumis ringi liikuma ja kedagi kohates öeldakse talle oma lause.

Sina, mängu juhina, palu neil aeg-ajalat vahetada emotsiooni, millega lause öeldakse: näiteks hoolivalt, vihaselt, aralt, karjudes, sosistades jne.

Pärast mängu analüüsitakse ühiselt kuidas lause ütlemine ja kuulamine erineva emotsiooniga mõjus.

Tõdege, et omavahelisel suhtlemisel sõltub väga palju, milliste sõnadega, millise hääletooniga, millise miimikaga oma sõnumit öeldakse.

Parem on juba enne oma suhtlemise ja suhtumise üle järgi mõelda kui hiljem kahetseda ja andeks paluda.

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Sissejuhatus
 Tööleht 1 (pdf)
Töö tekstiga
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)
 Tööleht 4 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006