Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

5. aasta 14. tsükkel: On ju keegi meil

SAKKEUSE LUGU.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Maksukoguja I
Võta lapsed vastu maksukoguja rollis. Pane pähe näiteks ”maksukoguja müts” ja aseta ukse juurde purk müntidega. Kui lapsed saabuvad, palu neil sisenemisel võtta endale viis münti.

Iga tegevuse eest, mis tunni alustuseks tehakse, kasseeri lastelt teatud hulk münte. Näiteks tooli rent on täna kaks münti, tunni kleepsu eest peab tasuma ühe mündi jne.

Kui raha on kogutud ja lapsed tunni alustamiseks valmis, tule rollist välja ja võta ”maksukoguja müts” peast ära.

Vestle lastega, mis tunne neil oli oma mündid ära anda. Selgita, et maksud on lisaraha, mida inimesed peavad maksma peaaegu kõige selle pealt, mida nad ostavad või millist teenust nad tarbivad.

Selgita, et sa käitusid nagu tänase Piibliloo peategelane Sakkeus. Tema oli maksukoguja ja inimesed ei sallinud teda, sest ta võttis neilt nende raha, et anda see riigi võõrvalitsejale.

Anna lastele teada, et tänases loos teeb Jeesus midagi üllatavat, et Sakkeus võiks muutuda.

 

Maksukoguja II
Anna kõigile lastele võrdne hulk „münte“. Palu neil lugeda kokku kui palju „raha“ neil on. Mängime nii, et neil rahadel on päris suur väärtus (näiteks 10 eurot tükk).

Räägi lastele, et sul on vaja nüüd neilt makse koguda. Kas keegi teab, mis on maksud? Mine iga lapse juurde ja ütle kui mitu münti sa temalt tahad (erinevalt iga ühe puhul).

Kui oled raha kokku kogunud, aseta mündid kahte hunnikusse – suuremasse Rooma keisrile ja pisut väiksemasse enda tasu.

Arutlege:

  • Kuidas sa suhtud sellesse, kuidas ma raha kogusin?
  • Kas see tundus õiglane?
  • Kuidas sa suhtud minusse kui maksukogujasse?

Täna räägime ühest mehes, kes Jeesuse ajal elas ja töötas maksukogujana. Ja ka tema ei olnud rahva seas üldsegi mitte populaarne.

 

Oleme erinevad
Nimeta üks omadus ja lapsed peavad leidma sellele vastandi. Näiteks: hele – tume, suur – väike, must – valge jne.
Seejärel aseta lapsed ringi. Üks laps saab tulla ringi keskele. Ütle üks omadus ja laps peab leidma ringist teise lapse, kellel on selle omaduse vastand.

Näiteks: sirged juuksed – lokkis juuksed, lühike – pikk, poiss – tüdruk, ilma prillideta – prillidega jne.

Seejärel võid jagada lapsed paaridesse ja anda neile ülesandeks leida omavahel 5 sarnasust ja 5 erinevaust.

Lõpeta tegevus kokkuvõttega, et Jumal armastab meid kõiki sõltumata sellest kui sarnased või erinevad me oleme.

 

Muutused
Tuleta lastega meelde üks muinasjutt, kus mõni halb tegelane muutub lõpus heaks.
Arutlege, milline oli see tegelane enne ja milline pärast ning miks selline muutus aset leidis?

Palu nüüd lastel mõelda, kas nad on näinud oma elus kedagi lähedast või sõpra, kes on muutunud positiivses suunas. Või on nad ise muutunud?

Seejärel tee tahvlile või paberile tabel kahe tulbaga.
Esimesse tulpa pane kirja laste pakutud näidete esialgne negatiivne omadus (ei koristanud oma tuba, jäi alati hiljaks jne) ning teisele poole, kuidas on olukord praegu.

Lõpuks lugege  Piiblist Rooma 8 : 28 .

Vahel tundub, et meil endal ei ole mingit kontrolli muutuste üle oma elus. Aga Jumal on alati meiega. Meil tuleb Teda usaldada ja püüda ise paremuse suunas muutuda.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Tunni küsimus
Mis on selle loo järgi Jeesuse ülesanne siin maailmas?
(s 10: otsida ja päästa kadunut)

Küsi veel:
Kas miski siin loos üllatas teid? Jeesuse käitumine? Sakkeuse muutumine?

Jeesuse armastus muutis Sakkeuse südant ja see armastus saab muuta ka meid täna praeguses maailmas – kui me tahame seda.

 

Intervjuu
Palu ühel lastest olla ajakirjanik, kes teeb televisioonile ülekannet juhtunud sündmustest.
Jaga lastele erinevad pealtnägijate rollid.

Lepi eelnevalt kokku, kes on keegi ja anna väike ettevalmistusaeg.
Ajakirjanik saab mõelda küsimuste peale ja pealtnägijad selle peale, mida nad nägid ja kuidas sellesse suhtuvad.
Seejärel alustage intervjuuga. Vajadusel aita küsijat välja mõelda huvitavaid küsimusi.

 

Tunni kuldsalm
Lase lastel lahendada mõistatus töölehel 1 mille tulemuseks on tekst Lk 19:10 :
„Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.“ 

 

Kes ütles?
Jaga lastele tööleht 2. Lase igal ühel individuaalsel lahendada mõistatus, et saada teada, mida ütles Sakkeus.

 

Ristsõna
Palu lastel Piiblit kasutades lahendada ristsõna töölehel 3.
Tuleb leia õiged sõnad lünkadesse ja aseta need seejärel sobivasse kohta ristsõnas.

 

Piibli salm
Jaga lastele tööleht 4. Selgita või palu lastel töölehelt lugeda:

Maksukogujale olid numbrid väga tähtsad. Nad pidid teadma, milline väärtus mingil mündil oli Rooma rahas. Järgneva mõistatuse kood põhineb numbritel.

Lase lastel individuaalselt lahendada ülesanne.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kadunud ja leitud
Räägi  lastele kurva häälega, et sa oled ära kaotanud oma armsa kaisukaru, mille sa täna kaasa võtsid. Ütle, et see on olnud sulle juba lapsepõlvest saadik väga kallis. Nüüd oled sa väga kurb, et see on kadunud. Palu lastel aidata otsida. Otsi koos nendega, ole murelik.

Kui keegi lastest loomakese leiab, väljenda suurt rõõmu ja täna kõiki südamest, et nad aitasid sul sõpra otsida.

Seejärel kogunege jälle kokku ja vestelge. Kuidas sa käitusid, kui su kaisukaru oli kadunud? Kuidas sa käitusid, kui see jälle üles leiti? Kas nemad on kaotanud  midagi, mis neile väga kallis on? Mis tunne siis on?  Mis tunne neil oli, kui nad selle asja jälle üles leidsid?

Loe Piiblist Luuka 19 : 9 – 10 .

Räägi, et Sakkeus oli Jumalale nagu laps, kes on kaduma läinud. Jumal on samuti väga kurb, kui keegi Tema lastest on kadunud, ja ta otsib teda jätkuvalt. Ja kui see inimene on leitud, siis Jumal rõõmustab nii nagu meiegi kui oleme leidnud midagi väga väärtuslikku, mis oli kadunud. Seda sellepärast, et Jumal armastab iga inimest väga palju.

 

Mäng „Peidetud asi“.
Üks laps jääb ruumi ja teised lähevad uske taha. Seesolija peidab väikse asja ruumi ära – nii, et natuke oleks ikka näha. Kõik tulevad tuppa ja hakkavad otsima. Kes leiab, läheb vaikselt istuma. Teised otsivad edasi.

Kui lapsed on väiksemad, võib aidata vihjetega kuum/külm.

 

Ma võin muutuda
Lapsed  õpivad muutma oma käitumismustreid nii nagu tegi seda Sakkeus tänases Piibli loos.

Sosista ühe lapse kõrva üks käitumisviis. Lase lapsel etendada seda teistele. Seejärel arutlege ühiselt – kas selline käitumine meeldis lastele või mitte.

Vali käitumisviise nii positiivse kui negatiivse poole pealt. Vaata, et kõik soovijad saaksid esinemisvõimaluse.

Arutlege, miks on mõni käitumine halb ja mida saaks teha, et aidata seda inimest muutuda. Juhi lapsi arusaamisele, et ka nemad saavad mõjutada teisi muutma oma käitumist.

Rollimängu võib etendada ka mitmekesi, sõltuvalt laste arvust rühmas.

 

Jumal armastab kõiki
Anna lastele erinevaid vanu ajalehti ja ajakirju. Palu neil otsida võimalikult erinevate inimeste pilte (erinev vanus, sugu, tervis, välimus jne).

Kui aega on rohkem võib iga laps teha oma isikliku mobile, kui vähem – tehke ühine (igaüks otsib näiteks ühe pildi).

Kleepige pildid tugevama paberi peale ja lõigake välja.

Tehke samasugune silt pealkirjaga ”Jumal armastab kõiki” ning riputage peenikese nööriga pildid selle külge.

 

Liblikas
Meisterdage (näiteks karvatraadist vm) või joonistage paberile ja lõigake välja üks ussike, kellel on pea, tundlad ja pikk keha.

Kui kõik lapsed on ussikesega valmis saanud, küsi: kas keegi teist teab, et teatud ussikestest saab ühel päeval liblikas?

Liblikat kasutatakse tihti sümboliseerimaks uut elu, mida kristlased kogevad peale usu leidmist. Piiblis öeldakse, et kui me õpime Jeesust tundma, saame me justkui uueks. Me tahame olla pigem andjad kui võtjad, me soovime pigem aidata kui mõtleme ainult iseendile...

Tehke õhemast paberist (joonistage) nüüd liblikale tiivad ja ühendage need ussikesega nii, et saakski valmis liblikas.

 

Üks väike muutus
Palu lastel mõelda iseendi peale – mida nad endas muuta sooviksid või millega oma käitumises või suhtumises rahul ei ole. Palu neil leida üks väike aga väga konkreetne asi, mida nad saaksid kohe järgnevatel päevadel teha, et seda muuta.

Anna kõigile üks väike paber ja palu oma otsus/lubadus sinna kirja panna.

Hiljem võib seda teemat käsitleda:

a)      Võtta mõne aja pärast jutuks, kas lastel on meeles, mida nad endile lubasid ja kas nad on seda ka teinud.

b)      Koguda kinni kleebitud ja nimedega varustatud paberid kokku ning mingi aja pärast jagada need uuesti lastele kätte (näiteks aasta viimases tunnis) ja paluda kõigil iseennast hinnata – kas muutus on toimunud?

NB! Lapsed ei pea, kui nad ei soovi, oma lubadusi teistega jagama.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)
 Tööleht 4 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006