Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

5. aasta 15. tsükkel: Aga suurim neist on armastus

MäEJUTLUS I.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Teie olete maa sool
Võta tundi kaas erinevaid maitse- ning toiduaineid. Lase lastel kordamööda silmad kinni hoides neid maitsta, nuusutada ning ära arvata, mis need on. Palu lastel kirjeldada toidu maitset. Võid lasta lastel nimetada erinevaid maitseaineid, mida nad teavad.

Küsi lastelt:

  • Miks on maitseaineid vaja?  
  • Miks on vaja soola?

Selgita: soola on kasutatud toiduainete ja toitude säilitamiseks. Piibli sündmuste ajal oli see eriti oluline kuna toitu ei saadud hõlpsasti külmutada, konserveerida ega säilitada. 

Kui aega on siis võid lastega rääkida nende lemmiksöökidest.

Kokkuvõtteks ütle, et Jeesus on öelnud, et meil tuleb olla teistele soolaks. Tänases tunnis saame teada, mis see ütlus tähendab.

 

Valgus
Palu lastel silmad kinni panna ja mõelda, millal nad viimati viibisid pilkases pimeduses? Mida nad tunneksid kui nad oleksid pimeduses? Kas neil oleks hirm? Tänapäeval on päris pimedat kohta üsna raske leida. Ikka  kumab kusagilt pisut valgust: tänavavalgustus, neoonreklaamid, valgustatud aknad jne. Pilkases pimeduses oleme me üsna harva.

Selgita: valgus on see, mis teeb nägemise võimalikuks; päikesevalgus on energia allikaks ja elu aluseks inimestele, taimedele ja loomadele.

 

Lase oma valgus särada
Tee eelnevalt igale lapsele valmis papist küünal, mis on küünlajalal. Tööleht 1. Küünla peale lase lastel kirjutada oma nimi ja küünlajalale kirjutada lause – „Lase oma valgus särada“.

Lõpetuseks vestelge: mida see lause nende jaoks tähendab? 

 

Mäng valgusega
Palu eelnevalt lastel kaasa võtta taskulambid. Kui võimalik valmista ette pime ruum. Lapsed võivad taskulampidega seal mängida. Lase lastel avastada erinevaid kohti ruumis, teha varje, otsida ja valgustada erinevaid objekte. Sa võid lauale valmis panna erinevaid esemeid, mida lapsed saaksid taskulambiga uurida.

Mängu lõppedes vestle lastega sellest, millal nad viimati kasutasid taskulampi? Miks neil oli taskulampi vaja?

Selgita lastele, et tänases tunnis me tutvume looga, kus Jeesus ütleb, et meie oleme maailma valgus.

 

Valgusallikas
Tee tahvlile ühine loetelu või lase lastel joonistada erinevaid valgusallikaid, mis on seotud kirikuga – lamp, lühter, küünal, päikesevalgus jne. Seejärel, kui on võimalik, korralda lastele „valguse jaht“ kirikus, kus otsitakse  eelnevalt kirjutatud  või joonistatud valgusallikaid.

Selgita, et me oleme kõik Jumala sõbrad ja igaüks meist saab olla nii valgus kui sool oma igapäevases elus. See valgus millest Jeesus tänases Piibliloos räägib on Jumala armastus. Tehes häid tegusid saame seda armastust üksteisega jagada. Küünla valgusel on eriline viis  aidata meil mõelda Jumala armastusele.

 

Siluett
Jaga lapsed paaridesse ja palu neil joonistada oma kaaslase siluett. Selleks läheb tarvis laualampe, et tekitada vari seinale (valge paber on seinale kinnitatud). Väiksematel lastel aita siluetti ise joonistada. Seejärel palu lastel oma siluett  musta guaššiga seest ära värvida. Töö alla palu lapsel kirjutada oma nimi. Võid töödest teha näituse või anda see lapsele koju kaasa.

Selgita lõpetuseks, et pimeduses oleme kõik ühesugused, alles valgus toob esile meie tõelise olemuse.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Rühmatöö
Moodusta lastest 3 rühma. Palu igal rühmal uurida ühte peatükki Mäejutlusest (Mt 5 – 7). Seejärel lase lastel paberile kirjutada oma sõnadega peamised nõuanded ja juhtnöörid, mis nad sealt leiavad ning iga rühm teeb oma uurimustööst ettekande.

Selgita: Meid ei ole oma otsuste tegemisel üksi jäetud. Piiblis on Jeesus andnud meile juhiseid, kuidas elada. Mäejutlus on ühtaegu lohutav ja hoiatav, parandav ja pahandav.

 

Õnnistatud
Kirjuta tahvlile sõna ÕNNISTATUD. Palu lastel see sõna kirjutada ka endale paberile ning lase neil leida nende tähtedega algavaid sõnu, mis  väljendavad asju millega  meid on õnnistatud. 

Näiteks: 

Õ

N

N

I

S

T

A

T

U

D

N

A

A

S

 

A

 

 

 

 

N

E

A

A

 

R

 

 

 

 

 

R

B

 

 

K

 

 

 

 

 

 

E

 

 

U

 

 

 

 

 

 

R

 

 

S

 

 

 

 

 

Sõnaraamat
Esmalt küsi lastelt, kas nad teavad, mida tähendavad sõnad õnnistatud ja õnnis.

Seejärel jaga lastele Piibli sõnaraamatud ja palu neil  üles otsida  sõnade õnnistatud ja  õnnis tähenduse. Arutle lastega, kas nende sõnade seletus ühtib sõnaraamatu omaga.

 

Õndsakskiitmised
Palu lastel lugeda Mt 5 : 1 – 11. Seejärel jaga lastele tööleht 2 ning palu neil lahenda ülesanne individuaalselt.

Selgita: Selles ülesandes on esimeses tulbas Jeesuse kirjeldus sellest, kes me oleme. Leia igale esimese tulba kirjeldusele sobiv õnnistus teisest tulbast. Lõpetuseks võid lasta lastel mõelda, milline  neist kirjeldustest võiks sobida nende kohta.

 

Õndsad on…
Mõtesta koos lastega tööleht 3 abil lahti õndsakskiitmiste kirjeldused.

  • Kuidas me õndsakskiitmisi mõistame?
  • Mida need meile tänapäevases maailmas tähendavad? 

 

Maa sool
Palu lastel lugeda Mt 5 : 13.

Küsi lastelt:
Mida mõtleb  Jeesus  sellega, et meie peame olema maa sool?

Selgita: Esimesel hetkel võib tunduda, et me peaksime siis justkui olema järsud ja üleolevad teiste inimeste vastu. Tegelikult see nii ei ole.

Soolal on hoopis teine ülesanne: seda raputatakse toidule, et ta annaks toidule hea maitse ja säilitaks selle värskena. Soola kasutatakse toidu säilitajana. Sool tuuakse enamasti lauale mingis nõus, kuid sellisena ei mõjuta ta midagi. Seda tuleb kasutada.

Täita soola ülesannet maailmas tähendab, et me ise „raputame“ (levitame) värskust ja reipust, mida Jumalalt saame, enda ümber maailma. See hävitab „mäda“, mida kurjus toob maailma  ning kaitseb saasta ja mustuse eest.

 

Maailma valgus
Palu lastel lugeda Mt 5 : 14 – 16 ja arutlege, kuidas me saame seda valgust teistele näidata?

 

Küünal
Jaga igale lapsele papp või paksem A4 või A5  joonistuspaber. Palu neil sinna joonistada küünal ja hiljem see välja lõigata. Seejärel palu neil Piiblist otsida Mt 5 : 16 ja kirjutada see küünla taha. Seda küünalt saab kasutada järjehoidjana. Kui on võimalik  võib järjehoidja hiljem ära kiletada.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Sool ja valgus
Selgita:  Me oleme arutlenud olemist soolaks ja valguseks. Jeesus on ütelnud, et meil tuleb olla teistele soolaks ja valguseks nende elus.

Jaga lapsed kahte rühma ning anna neile tööleht 4. I rühm vastab küsimusele 1 ja II rühm vastab küsimusele 2. Kui mõlemad rühmad on oma küsimusele  vastanud, loevad  nad oma vastuse teisele rühmale ette, palu lastel vastused ka oma lehele üles kirjutada.

Seejärel vastab II rühm küsimusele 3 ja I rühm küsimusele 4 ning tehakse samamoodi nagu ennem.
Küsimusele 5 vastatakse üheskoos.

 

Etüüd
Jaga lapsed kahte rühma. Palu neil mõelda 3 – 5 etüüdi, kus inimesed aitavad üksteist ja väljendavad oma armastust ning hoolivust teineteise vastu. Kui üks rühm näitab oma etüüdi , siis teine rühm arvab, millega on selles etüüdis tegu.

Kui ei ole võimalik jagada lapsi kahte rühma, siis võid arvaja olla sina ise.

 

Kaart
Anna lastele suur paber (nt tapeet) ja erinevad joonistusvahendid – pliiatsid, markerid, viltpliiatsid ja rasvakriidid. Palu lastel joonistada sinna peale teed, kool, lasteaed, pargid, majad (kodud), kirik ja muud vajalikud hooned ja objektid.

Kui kaart on valmis, siis anna neile ülesandeks joonistada kaardile iseennast sinna, kus nad arvavad, et nad saavad olla abiks Jumalale. Enda figuuridele joonistavad lapsed kätte lambi või laterna.

 

Kohtumõistmine teiste üle
Selgita: Kui Jeesus andis nõu, kuidas enda elu üle otsustada, hoiatas ta ka kohtumõistmise eest teiste üle. Eriti kehtib see siis, kui me anname kellelegi nõu ja abi.

Loe lastele järgnev situatsioon ette: 

I situatsioon  - Pillele ei meeldinud, kuidas Kadri käitub. Kadri oli alati üleslöödud. Riided olid alati viimase moe järgi ja ta uhkustas alati oma võimalustega reisida välismaale. Pille ei saanud sellest aru. Peale selle oli Pille ju targem ja andekam kui Kadri!

Seejärel palu lastel lugeda  Piiblist Mt 7 : 13, Mt 7 : 16 ja Mt 7 : 3. Lapsed peavad valima, milline Piiblikoht sobib selle looga. 

II situatsioon – Rohkem, kui midagi muud tahtis Rainer saada kooli võrkpallimeeskonda. „Oled sa selle eest palvetanud?“ küsis ta sõber Sven. „Ei„ vastas Rainer „Ma  tunneksin end rumalana. On ju nii palju tähtsamaid asju siin maailmas.“. „Pole mingit garantiid, et sa  saad meeskonda just sellepärast, et sa palvetasid. Kuid Jumal kuuleb meie palveid ja sa saad parema enesetunde. Jumal tahab teada meie  probleeme. Ta kuulab ja vastab.“

Palu lastel lugeda  Piiblist Mt 7 : 12, Mt 7 : 7 ja Mt 7 : 18. Lapsed peavad valima, milline Piiblikoht sobib selle looga.

III situatsioon  - „Mul on juba praegu sellest kõigest kõrini!“ kaebas Kristel. „ Kõik on teisiti. Koolis on kõik  teisiti korraldatud, õpetajad on hoopis rangemad,  inimesed riietuvad teistmoodi ja mõned toidud on siin ka teistmoodi. See koht ei saa mulle kunagi koduks. Kodus oli kõik parem!“.

Palu lastel lugeda  Piiblist Mt 7 : 2, Mt 7 : 14 ja Mt 7 : 19. Lapsed peavad valima, milline Piiblikoht sobib selle looga.

 

Kaljule rajatud elu
Palu lastel eelnevalt lugeda Mt 7 : 24 – 27.

Jaga lastele tööleht 5, kus nad peavad kirjutama  lausete ette kas K või L. K tähendab, et see võimalus aitab sul rajada elu kaljule, L liivale. 

Selgita: Jeesus tahab, et me kuulaksime Tema sõnu, et me rajaksime oma elu nendele sõnadele.

 

Mida kasulikku sain?
Palu igal lapsel mõelda Mäejutluse peale ja tuua välja 3 nõuannet, mis on talle kõige kasulikumad ja tähtsamad.

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Sissejuhatus
 Tööleht 1 (pdf)
Töö tekstiga
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)
Side meie eluga
 Tööleht 4 (pdf)
 Tööleht 5 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006