Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

Sellest sahtlist leiad ideid erinevatel teemadel tundide läbiviimiskes. Teemad on koondatud kolme jaotuse alla: Vana Testament, Uus Testament ja Elu kristlasena.

Iga tunni juures pakume mitmesuguseid ülesandeid, mis sobivad eri vanuses lastele ning erineva suurusega gruppidele. Õpetaja saab koostada tegevuse just oma rühma spetsiifikast lähtudes, valides pakutu hulgast sobivad ülesanded. Alati on võimalus väljapakutud ideid ka omalt poolt kohendada ja täiendada.

Tundide juures ei too me välja nn tunnikonspekti. On loomulik, et kogunemist alusatatkse ja lõpetatakse ühise palvega ning igal rühmal on selleks oma tavad. Samuti ei too me välja konkreetset lugu, mida lugeda/jutustada. Vastavalt laste vanusele ja õpetaja võimalustele võib selleks kasutada erinevaid luguderaamatuid, illustreerivaid abivahendeid jm.
Ideid tunni erinevate osade jaoks leiad meie leheküljelt TUNNI OSADE sahtlist.

Iga siin käsitletud teema jaguneb kolme osasse.
Sissejuhatus. Siin on ideed tunni teema eelnevaks lahtimõtestamiseks ning laste häälestamiseks järgnevateks tegevusteks. Ülesannete juures on enamasti ka seletav osa mis seob sissejuhatuse tunni põhiteemaga.
Töö tekstiga. Selle osa ülesanded on seotud käsitletava teema põhjalikuma analüüsiga ning tunniga seotud Piibli kirjakoha või muu teksti lahtimõtestamisega. Need ülesanded on mõeldud enamasti suurematele lastele ning noortele kuna vajavad analüüsioskust.
Side meie eluga. Need ülesanded ja mängud aitavad käsitletavat teemat siduda meie igapäevase eluga, analüüsia oma tundeid ja kogemusi ning ümbritsevat maailma, milles hetkel elame. Siin on ka mänge ja käelisi tegevusi, mis võiksid tunni lõpuosa ilmestada.

Ülesannete juures on kasutatud ka töölehti, mida lastele lahendada anda ning erinevaid pilte, õpetusi ning esitlusi.
Need leiad kohe tunnimaterjali lehekülje algusest. Töölehed on ühe teema piires nummerdatud ning viide töölehe kohta on ka vastava ülesande juures.
Koos töölehtedega soovitame kasutada 1997. aastal välja antud Piiblit. Muidu võib ristsõnades ja mõistatustes tekkida tõlkega seonduvaid ebakohti.
Ka Piibli kirjakohtade lühendid on sama väljaandega kooskõlas.

|↑ üles|  

21. veebruar 2024
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament


EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006