Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

Sahtli materjalikogu alusprogramm on mõeldud kasutamiseks eelkõige koguduse pühapäevakooli õppematerjalina 3-aastastest kuni leerikoolini. Materjal on üles ehitatud tsükliõppena - sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades korraga eale sobiva metoodikaga. Teemad koonduvad 5-aastaseks perioodiks, mis omakorda jaguneb 15 tsükliks - igal aastal 3 tsüklit. Pärast teemaderingi läbimist alustatakse samade tsükltega jälle otsast peale. Seega on võimalik lastega näiteks 4-aastelt käsitletud teemat hiljem uuesti läbida juba tunduvalt põhjalikumalt.

Aasta tsüklid jagunevad järgnevalt:
sügisene periood (september- detsember) Vana Testament;
talvine periood (jaanuar - märts) Uus Testament;
kevadine periood (märts - mai) Elu kristlasena.
Erandiks on esimene aasta, kui sügisene ja talvine periood on vahetuses. Kõigepealt käsitletakse Messia ootuse ning Jeesuse sünni ja lapsepõlvega seotud teemasid. Talvel aga Vana Testamendi teemasid.

Tsükliõpe annab võimaluse perioodi jooksul põhjalikumalt tegeleda ühe temaatikaga, teha üldistusi ning analüüse. Samas on see hea võimalus liituda pühapäevakooliga ka aasta keskel või juba suuremana. Ikkagi saadakse teemadest terviklik pilt.

Programm annab õpetajale ette põhiteemad. Iga rühma täpsem tsükli kava koostatakse juba lähtuvalt konkreetse rühma laste vanusest ja eelteadmistest. Alati tasub lastelt ka eelnevalt küsida, mis neid antud temaatika juures enim huvitab ning sellega planeerimisel ka arvestada.

Teemade juures oleme välja toonud ka Piibli kirjakohad, mida pakutud ülesannetes käsitletakse ning millele tunni lugu tugineb. Igal õpetajal on loomulikult võimalus teha nende hulgast oma valik või leida lisaks omapoolseid rõhuasetusi.

Töölehti ja muid materjale kogudes tekib lapsele tsükli lõpuks teemakohane materjalikogu. Miks mitte leida mõni tore võimalus ka laste tunnustamiseks. Meie Kaarli koguduses oleme kogunud näiteks tarkusepaelale pärleid, mida saadi iga tsükli läbimise eest. Nii, et kui mitu aastat selja taga, on ka soliidne “teenetemärk” kaela riputada. 
Läbitud tsükli lõpus võiks toimuda kokkuvõttev tund või teemakohane üritus/õppekäik, kus tehakse teemast kokkuvõtteid ning antakse üle tsüklitunnus. Kui koguduses on mitu pühapäevakooli rühma võiks selline lõputund olla kõigile ühine nii, et saab ka teistele tutvustada oma rühmas tehtut.

|↑ üles|  

21. veebruar 2024
1 aasta

2 aasta

3 aasta

4 aasta

5 aasta

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006