Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

4. tsükkel „Vikerkaare all“

* Jumala tõotused ja lepingud inimesega

  1Ms 9:11-17    1Ms 12:1-3    1Ms 13:16    Jr 23:5-6    Ps 89:35               

* Paabeli torn

  1Ms 11:1-9                           

* Noa lugu
  (Jumal hoiab; lootus; Jumalal tõotus)

  1Ms 6:9-9:17                           

* Esiisad: Aabraham; Iisak; Jaakob

  1Ms 12-13    1Ms 18:1-15    1Ms 21:1-8    1Ms 25:19-34                  

* Joosepi lood

  1Ms 37-50                           

5. tsükkel „Mina olen hea karjane“

* Jeesus on meie karjane
   (hoolitsus argipäevas)

  Jh 10:11-15                           

* Tähendamissõna heast karjasest

  Lk 15:1-7                           

* Taaveti laul - Psalm 23
   (Jumala hoolitsus, meie tänu)

  Ps 23                           

* Jüngrite kutsumine. Kutsumus.

  Mt 4:18-22    Jh 1:35-50    Lk 5:1-11    Jh 15:16    Mk 10:21               

* Marta ja Maarja

  Lk 10:38-42                           

* Jeesus õnnistab lapsi

  Mk 10:13-16                           

* Tähendamissõna külvajast

  Lk 8:4-15    Mt 13:1-9                        

* Jeesus kõnnib vee peal

  Mt 14:22-33                           

* Jeesus vaigistab tormi

  Lk 8:22-25                           

6. tsükkel „Paluge, siis teile antakse“

* Palve - kõne Jumalaga

  Mt 6:5-15    Mt 7:7    Ps 27:7    Ps 6:10                  

* Erinevad palved
   (tänupalve, söögipalve, eestpalve jne)

  Kl 4:2    1Tm 2:1    Jk 5:16    Mk 11:20-25                  

* Meie Isa palve

  Lk 11:1-13                           

* Tänulikkus

  1Ts 5:18    Kl 3:17    Ps 136    Fl 4:6    Lk 17:11-19    Ps 100            

* Andeks palumine ja andestamine

  Mt 6:14-15    Mt 18:21-35    Lk 7:36-50    Mt 5:39                  

* Hirmud. Turvatunne.

  Ps 23:4    Rm 8:38-39    1Jh 5:14-15                     

* Inglid

  Lk 1:26-38    Ps 91:10-11    Ps 103:20    Js 6:2-3                  
21. veebruar 2024


2 aasta

Noa lugu
Eelmised sugupƵlved
Paabeli torn
Jeesus vaigistab tormi
Jeesus Ƶnnistab lapsi
TƤhendamissƵna heast karjasest
Andestamine
Palve
TƤnulikkus

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006