Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

2. aasta 5. tsükkel: Mina olen hea karjane

JEESUS ÕNNISTAB LAPSI

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Õnnistus
Kirjuta suurele paberile või tahvlile ülevalt alla sõna ÕNNISTUS.
Seejärel palu lastel leida iga tähe juurde sõna, mis seostub sõnaga õnnistus.
Seisa hea selle eest, et kõik saavad võimaluse oma sõna pakkuda. Palu lastel oma vastust ka põhjendada.

Näide:

Õde
Naabri koer
Nali
Ilu
Söök
Teadmised
Usk
Sõber
 

 

Oleme võrdsed
Jaga lapsed paaridesse. Üks lastest saab populaarse õpilase rolli ja teine nohiku rolli. Palu seejärel lastel lavastada etüüd nende tegelaste kohtumisest bussipeatuses. Pärast väikest ettevalmistusaega, saavad kõik võimaluse oma etteastet teistele näidata.

Seejärel vestelge ühiselt:

  • Mis tunne oli nendes rollides olla?
  • Kas ülekaalus olid negatiivse või positiivse lõpuga lood?
  • Miks tekitavad inimesed üksteise vahele barjääre?

Tõdege kokkuvõtteks, et tänases piibliloos näitab Jeesus, et kõik inimesed on võrdsed.

 

Tunnen end turvaliselt
Otsi eelnevalt välja pilt, kus Jeesus õnnistab lapsi.
Näita lastele pilti ja küsi, mis emotsiooni see pilt nendes tekitab? Vestelge turvatundest ja aktsepteeritud olemisest. Palu igal lapsel mõelda, kus tema ennast kõige turvalisemalt tunneb ja miks? Anna võimalus soovijatel oma mõtteid teistega jagada.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Rollimäng
Selgita: Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta õnnistaks neid. Jeesuse jüngrid ei tahtnud lasta lapsi Jeesuse juurde. Kui Jeesus seda nägi, ütles ta: “Laske lapsukesed minu juurde tulla. Ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumalariik. Tõesti ma ütlen teile, kes Jumalariiki vastu ei võta nii kui lapsuke, see ei pääse sinna sisse. “ Ja ta kaisutas neid ja pani käed nende peale ja õnnistas neid. (Mk 10 : 13 - 16)

Jaga rollid vastavalt laste arvule (lapsed, jüngrid, pealtvaatajad jne). Palu lastel lugeda piiblitekst paar korda läbi ja mõelda oma rolli peale. Seejärel selgita,et meie ruum muutub piibliloo sündmuskohaks ja palu lastel tegutseda vastavalt oma etteantud rollile. Julgusta lapsi oma rolli vabalt interpreteerima. Ära lavasta, vajadusel võta ka endale roll, mille läbi saad mängu mõjutada.

Lõpetuseks vestelge. Mida tundsid? Miks sa just nii käitusid?

 

Intervjuu aktuaalsele kaamerale.
Seda ülesannet võib teha jätkuna eelnevale ülesandele või ka iseseisva ülesandena. Kui rollimängu ei tehtud, siis jaga lastele rollid ja palu neil paar korda piiblilugu (Mk 10 : 13 - 16) läbi lugeda.
Kehastu ise ajakirjanikuks ja esita lastele küsimusi nende rollist lähtuvalt.

 

Tulge minu juurde
Lase lastel lugeda läbi kirjakoht Mk 10 : 13 - 16.  Arutlege ühiselt järgmiste küsimuste üle:

  • Miks jüngrid ei tahtnud lapsi Jeesuse juurde lasta?
  • Mida võisid lapsed tunda, kui nad Jeesuse juurde tulid?
  • Millal on sulle öeldud, et praegu ei ole sinu jaoks aega?
  • Mida tunnen mina, kui mõnel tähtsal inimesel ei ole minu jaoks aega?
  • Kelle peale sa loodad?

 

Nukunäidend
Meisterdage tänase jutustuse järi kartongist nukud. Iga laps saab ühe tegelase. Soovi korral võib neile teha ka kangast rõivad. Kui nukud valmis on räägib iga laps, mis ta oma tegelasest arvab.

Peale seda mängige Mk 10 : 13 - 16 nukkudega läbi.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Skulptuur
Jaga lapsed väiksemateks rühmadeks. Anna neile ülesandeks oma rüma liikmetega moodustada skulptuur teemal tulge minu juurde. Anna veidi ettevalmistusaega. Seejärel lase lastel oma skulptuure teistele esitada.

 

Lauluhetk
Laulge mõni õnnistuslaul: näiteks Õnnista ja hoia KLPR 206, Õnnistuslaul KNL 101, Tõusku tee sind kohtama KNL 100, Meid Isaand tule, õnnista KNL 102, Emmuse missa õnnistuslaul KNL, lk 289 jne.

 

Head soovid
Kinnita iga lapse seljale  kleeplindiga tugevam paberileht. Anna kõigile kirjutusvahend. Selgita lastele, et nüüd on võimalus kõigi rühma kaaslaste paberile kirjutada mõni isikupärane ja sõbralik soov, lause või salm. Taustaks võiks kõlada muusika. Kuna see, kelle seljale soove kirjutatakse neid kohe ei näe, on see talle hiljme tore üllatus.

 

Kas oleme võrdsed?
Lase lastelel mõelda ja teistele jutustada erinevaid  tänapäevaseid situatsioone, kus inimesi ei kohelda võrdselt.
Vestelge: Miks sellised situatsioonid on tekkinud? Kuidas neid olukordi muuta?

 

Kiri sõbrale
Selgita: Oled üks lastest, kes said sel päeval, kui Jeesus õnnistas lapsi, kokku Jeesusega. Kirjuta sellest sündmusest kiri sõbrale.  Kogu kirjad enda kätte ja jaga uuesti laiali, nii et igaüks saaks kellegi teise kirja. Soovi korral lugege kirjad ette.

 

Õnnistussõnad
Pidage tunni lõpus palvus kasutades õnnistussõnu.  Võimaluse korral kutsuge seda tegema koguduse vaimulik.

 

|↑ üles|  

05. veebruar 2023   

1 aasta

2 aasta

3 aasta

4 aasta

5 aastaEELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006