Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

13. tsükkel „Jumal on mind läkitanud“

* Prohvetid
               ** Prohvetlus, prohveti vaimuanne

            Jr 1:1-10    Hb 1:1    2Pt 1:21    Jk 5:10         

               ** Elav Jumal - ebajumalad

            Jr 23:9-32    Jr 10:10    Ps 96:1-6    Ps 115:3-9         

               ** Valeprohvetid, ennustamised, horoskoobid jne

            1Tm 6:3-5    2Pt 2:1-3    Mt 7:15-23            

               ** Eelija. Eliisa

            1Kn 17:1-24    1Kn 18:1-6    1Kn 8:41-46    1Kn 19:19-21    2Kn 2-8      

               ** Jesaja

            Js 1-66                  

               ** Jeremija

            Jr 1-52                  

* Väikeprohvetid

            Am 7:14-15    Jr 1:5-8               

* Joona - prohvet vastu tahtmist

  Jn 1-4                           

* Saamuel
               ** Saamuel ja Hanna

            1Sm 1:1-28    1Sm 2:1-11               

               ** Saamueli kutsumine

            1Sm 3:1-21                  

* Kuningad

  1Sm 9-10    1Sm 16:1-13    1Kn 1:1-2:9                     

14. tsükkel „On ju keegi meil“

* Jeesus kui andestaja

  1Jh 1:9                           

               ** Sakkeus

            Lk 19:1-10                  

               ** Patune naine

            Lk 7:36-50    Jh 8:1-11               

* Rikas mees

  Lk 18:18-30    Mk 10:17-31                        

* Kadunud poeg

  Lk 15:11-32                           

* Samaaria naine

  Jh 4:1-42                           

* Halastaja samaarlane

  Lk 10:30-37                           

* " Mina olen..."

  Jh 6:35    Jh 8:12    Jh 10:9    Jh 10:14                  

15. tsükkel „Aga suurim neist on armastus“

* Kümme käsku

  2Ms 20:1-17    5Ms 5:6-21                        

* Mäejutlus

  Mt 5-7                           

* Uus armastusekäsk

  Mt 22:34-40    Lk 6:27-36    Mk 12:28-34    1Kr 13:1-13    Rm 8:39               
21. veebruar 2024


5 aasta

Prohvet Eelija
Saamuel
Kuningas Saalomon
Halastaja samaarlane
Kadunud poeg
Sakkeuse lugu
Armastus ja teenimine
Kümme käsku
Mäejutlus I

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006