Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

1. tsükkel „Ɯks roosike on tƵusnud“

* Messia ootus ja prohvetite ennustused

  1Ms 3:15    Js 7:10-16    Js 9:1-6    Js 11:1-4    Lk 22:67               

* Ettekuulutused - Elisabeth ja Maarja

  Lk 1:5-38                           

* Jeesuse sünd

  Mt 1:18-2:23    Lk 2:1-35                        

* Jeesuse lapsepõlv

  Lk 2:39-52                           

* Kodu ja perekond Jeesuse ajal

  Ef 5:21-25    Ef 6:1-4    1Tm 3:4    Lk 15:11-23                  

2. tsükkel „Vaata, see oli vƤga hea“

* Loomislugu

  1Ms 1:1-31    1Ms 2:4-25                        

* Pattulangemine

  1Ms 3                           

* Inimese ja Jumala suhe

  1Ms 1:26-30    1Ms 2:18-25                        

* Inimese suhe looduga

  1Ms 1:28    Ps 8:4-9    Mt 6:25-34                     

* Inimese suhe teise inimesse (Aadam, Eva, Kain, Aabel)
 

  1Ms 1:26-28    1Ms 4:1-13    ƕp 14:21    Mt 7:12                  

               ** Abivalmidus ja sõbralikkus

            Kg 4:9-10    1Ms 2:18    Ps 23    ƕp 11:24-25    ƕp 17:17      

               ** Sõnakuulmine ja sõnakuulmatus

            Rm 5:19    Hb 11:8    1Ms 22:1-19    Ps 128         

3. tsükkel „Tulge minu juurdeā€¦“

* Piibel - tekkimine, ülesehitus, kasutamine jne

  Ho 12:11    2Mo 24:7    2Mo 34:27                     

* Evangeeliumid - üks lugu, mitu jutustajat

  Mt 10:5-15    Mk 6:7-13    Lk 9:1-6    Ap 1:1-3                  

* Kirik - pühakoda

  Ps 84    1Ms 8:20    1Ms 12:8    2Aj 3:1                  

* Kirik - kristlaste ühendus. Erinevad kirikud.

  Jh 15:5    1Jh 1:3    Ap 4:32-33                     

* Kogudus kui Kristuse Ihu

  Ap 2:42-47    1Kr 12:27    Mt 26:26-29    Rm 12:4-5                  

* Minu kogudus

  Ps 26:12    Rm 15:7    Ef 4:16                     

* Lugu kahest kojaehitajast

  Mt 7:24-29                           
21. veebruar 2024


1 aasta

Kodu ja perekond
Jeesuse sĆ¼nd
Advent - ettevalmistus Jeesuse sĆ¼nniks
Loomine
Inimese suhe looduga
Abivalmidus ja sƵbralikkus
Piibel - SƵna ja sƵnum
Kirik ja kogudus
Kaks kojaehitajat

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006