Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

7. tsükkel „Püha maa“

* Iisraeli olustik ja loodus

  5Mo 8:7-9    4Mo 13:17-29                        

* Iisraeli rahva ajalugu ja traditsioonid

  2Kn 13:23    1Mo 17:9    3Mo 23    5Mo 34:1-5    Ps 78    Ps 105            

* Sünagoog ja Tempel

  1Kn 6    Lk 4:16-20                        

* Preestriamet

  4Mo 18:1-7    2Mo 29-30    2Mo 29:9    2Mo 28                  

* Erinevad rühmitused
   (variserid, saduserid jt)

  Mt 16:6    Mt 12:38    Mt 23:1-36    Lk 18:9-14                  

8. tsükkel „Sinu usk on sind aidanud“

* Ristija Johannes

  Lk 1:13-17    Mt 3    Jh 1:19-34    Lk 3:1-20                  

* Jeesuse ristimine

  Mt 3:13-17    Jh 1:19-34    Lk 3:21-22                     

* Kõrbekiusatused

  Mt 4:1-11                           

* Jeesus kui aitaja - tervendamised
   (mitte rõhutada Jeesuse kui imetegija võimeid,
    vaid Tema armastust, andestust)

  Lk 7:4    Mt 15:25                        

               ** 10 pidalitõbist

            Lk 17:11-19                  

               ** Pimedana sündinu

            Jh 9:1-41    Mt 20:29-34               

               ** Bartimeus
                   (füüsiline ja vaimne pimedus)

            Mk 10:46-52                  

               ** Jairuse tütar või Laatsarus

            Lk 8:40-42,49-56    Jh 11:1-44               

* Jeesuse imeteod

  Jh 4:48                           

               ** Kaana pulm

            Jh 2:1-11                  

               ** 5000 mehe söötmine

            Mt 14:13-21    Jh 6:1-15    Lk 9:10-12            

               ** Lootus ja lootusetus

            Jr 17:7    Rm 5:5    Rm 12:12            

9. tsükkel „Vaata, mina olen iga päev teie juures“

* Kirikuaasta ülesehitus ja pühad

  Mt 28:1-8    Ilm 1:18    Lk 24:46-53    Ap 2:1-13    Mt 21:1-9    Lk 2:1-14    Jh 1:1-14    Mt 2:1-12      

* Jumalateenistus

  Mt 18:20    1Jh 1:9    Tt 1:9    2Tm 4:2    1Kr 10:16               

* Sakramendid

  Mt 28:18-20    Js 43:1    Lk 22:14-20    Mk 14:22-25    Mt 26:26-29               

* Talitused: traditsioonid ja sisu
               ** Ristimine

            Mt 28:19    Jh 3:5    Ef 4:5            

               ** Konfirmatsioon

            Mt 10:32    Rm 8:16               

               ** Laulatus

            Mk 10:6-9    1Kr 13:1-13               

               ** Matus

            Ps 90:3    Rm 14:7-8    1Kr 15:22            
14. aprill 2024


3 aasta

Iisraeli olustik ja loodus
Iisareli rahva ajalugu - tavad ja traditsioonid
Saalomoni tempel
5000 mehe söötmine
Jeesus kui aitaja - lugu Bartimeusest
Ristija Johannes ja Jeesuse ristimine
Kirikuaasta
Jumalateenistus
Ristimine

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006