Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

10. tsükkel „Oma armust Sa juhtisid seda rahvast“

* Mooses
               ** Sünd - vabastaja ootus

            2Ms 2:1-10                  

               ** Kutsumine - kutsumus

            2Ms 3-4:17                  

               ** Mooses ja Aaron  - inimlikud kahtlused, lootmine Jumalale

            2Ms 4:18-6:13                  

* Pääsemine Egiptusest

  2Ms 3:9-10                           

               ** 10 nuhtlust

            2Ms 7:14-11:10                  

               ** Paasatall

            2Ms 12                  

               ** Kõrkjameri

            2Ms 14-15                  

               ** Toit kõrbes

            2Ms 16-17                  

* Jumala seadused

  3ms 18:5    5Ms 7:12                        

               ** Siinai mäel

            2Ms 19    2Ms 34               

               ** Kuldvasikas (ebajumalad)

            2Ms 32    Ps 115:4               

* Valitud rahvas ja tõotatud maa

  4Ms                           

* Taavet
               ** Karjapoiss Taavet

            1Sm 16:19-23    1Sm 17:34-37               

               ** Taaveti võidmine - Jumal tunneb iga inimest

            1Sm 16                  

               ** Taavet ja Koljat - Jumal on kõikvõimas aitaja

            1Sm 17                  

               ** Taavet kuningana

            2Sm 2:1-7    2Sm 5-8:14    1Aj 28:1-29:20    1Aj 29:26-28         

11. tsükkel „Sinu tahtmine sĆ¼ndigu“

* Suur nädal

  Jh 3:16                           

               ** Sõit Jeruusalemma

            Mt 21:1-10                  

               ** Õhtusöömaeg

            Mt 26:17-35    Lk 22:7-38               

               ** Ketseman ja reetmine

            Mt 26:1-5    Lk 22:1-6    Mt 26:36-56    Lk 22:39-53    Jh 18:1-11      

               ** Suure Reede sündmused

            Mt 26:57-27:66    Lk 22:54-23:56    Jh 18:12-42            

               ** Naised haual

            Mt 28:1-15    Lk 24:1-11    Jh 20:1-23            

               ** Jeesus ilmub jüngritele

            Mt 28:16-20    Jh 20:19-23    Lk 24:13-35    Lk 24:13-49         

               ** Toomas

            Jh 20:24-29                  

* Jeesus annab ülesande - misjonikäsk

  Lk 24:50-53    Mt 28:18-20    Ap 1:6-11                     

* Jeesus kui Lunastaja

  1Jh 4:10    Lk 2:30-31    2Kr 5:18-19    Ef 1:7                  

* Jeesus kui kuningas
   (inimeste ootused, kuninga ja messiakuninga võrdlus)

  Jr 23:5-6    Jh 18:36-37    Fl 2:9-11                     

* Kannatus ja surm

  Ps 23:4    Kg 3:2-4    Rm 8:18                     

12. tsükkel „SƵna lƤks maailma“

* Nelipüha - kiriku sünnipäev

  Ap 2:38    Jh 14:15-17    Jh 14:25-26    Ap 2:1-13    Gl 5:22-23               

* Paulus

  Rm 1:1                           

               ** Pöördumine

            Ap 9:1-22                  

               ** Kuulutus ja sõnum

            Fl 3:1-21    Rm 13:8-10    Rm 14:17-19    Rm 8:12-17    Fl 2:12-13      

               ** Misjonireisid

            Ap 13-21                  

* Algristikoguduse elu

  Ap 4:32-35    Ap 5:12-16    Ap 6:1-7    Ap 11:19-30    Ap 2:42-47               

* Kiriku ajalugu (Üldiselt)

  Mt 28:19-20                           
14. aprill 2024


4 aasta

Mooses I - minu vƵimalus aidata
Mooses II - Jumala kutse
Taavet ja Koljat
Suure NƤdala algus
Suur Reede
ƜlestƵusmine
NelipĆ¼ha - koguduse sĆ¼nnipƤev
Paulus - valitud teenima (Pauluse pƶƶrdumine ja kuulutus)
Kirik kasvab - algkristlus ja ristiusu levimine

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006