Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

2. aasta 6. tsükkel: Paluge, siis teile antakse

TÄNULIKKUS

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Head sõnad
Palu lastel moodustada ring. Ulata ühele lapsele pall öeldes talle „ Palun, see on sulle Mari“. Palli vastuvõtja tänab ja annab palli edasi järgmisele lapsele kasutades samuti viisakusväljendeid. Juhul kui pall kukub maha, siis vabandatakse viisakalt.

Mängu lõpus võite vestelda, mis tunne oli saada palli ja mis tunne seda teisele anda. Kui palju me oma elus tegelikult kasutame viisakusväljendeid.

 

Tänud
Jaga igale lapsele paber ja pliiats. Palu lastel kirjutada või joonistada 3 - 5 asja, mille eest nad on  tänulikud.  Tee ise ka oma nimekiri.  Seejärel  palu neil  kõige olulisemale asjale ring ümber tõmmata. Kirjuta tahvlile laste jaoks kõige tähtsamad asjad üles (igal lapsel üks asi). Küsi, kas  lapsed on kunagi nende asjade eest tänanud Jumalat.

II Variant. Kui lapsi on rühmas vähe, palu lastel oma nimekirju teisega võrrelda. Mis on  neil ühist, mis mitte?

III Variant. Kirjuta tahvlile kõik laste nimekirjas olevad asjad, mille eest nad on tänulikud. Tunni lõpus saate neid kasutada palves.

 

Mõõda oma temperatuuri
Jaga lastele tööleht 1, kus nad  saavad  mõõta oma emotsionaalset temperatuuri vastates küsimustele EI või JA. Iga jaatava vastuse eest palu lapsel  ära  värvida  kaks kraadi termomeetril.

Seejärel arutlege selle üle, mida inimene teeb või kelle poole ta pöördub  kui tal on palavik. Mida  ta teeb, et palavik alaneks? Võid laste käest küsida, kuidas nad end tunnevad kui nad haiged on? Kas neile meeldib, et nende eest eriliselt hoolitsetakse jne. Võid lastele  ülesandeks  anda arvutada välja rühma keskmine temperatuur.

 

Pidalitõbi
Küsi lastelt, kas nad teavad, mis on pidalitõbi. Seleta neile, et seda haigust tänapäeval ei ole, kuid Jeesuse ajal oli see väga raske haigus. Pidalitõbised ei saanud elada nagu tavalised inimesed. Nad pidid oma perede juurest kaugele ära minema. Haiged elasid üheskoos. Nad ei tohtinud tervete inimestega kokku puutuda.

Kuidas võisid need inimesed ennast tunda?

            Kas raskem võis olla füüsiline piin või eraldatus teistest?

            Kas neil oli millelegi loota? jne

Seleta lastele, et tänane Piiblilugu räägib 10 mehest, kes kannatasid selle haiguse all.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Füüsiline ja vaimne
Palu lastel lugeda Piiblist korda-mööda salmhaaval Lk 17 : 11 - 19.
Seejärel arutle selle üle, et tervenemine on nii füüsiline kui  vaimne protsess.
Samuti selgita lastele juutide ja samaarlaste suhteid.

 

Dramatiseering
Palu lastel teha  Lk 17 : 11 - 19 kohta dramatiseering. Kui lapsi on rohkem, jagunetakse väiksemateks rühmadeks.
Kui dramatiseering on esitatud vestelge, mis tunne oli olla mingis rollis – mida see tegelane tundis ja mõtles.

 

Jeesus teeb puhtaks 10 pidalitõbist
Jaga lastele tööleht 2.
Lugege kõigepealt Piiblist Lk 17 : 11 - 19 ja lase neil seejärel täita töölehel lüngad tekstis.

 

Otsi sõnu!
Jaga lastele tööleht 3.
Seleta lastele, et sellesse mõistatusse on peidetud sõnad. Sõnad tuleb üles otsida ja neile ring ümber tõmmata. 

 

Tänulaul
Jaga lastele tööleht 4, kus on kirjas Ps 100.
Lugege see koos ette. Palu lastel seejärel tekstis  ära märkida need sõnad, mis väljendavad  rõõmu ja tänu.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kuhu see kuulub?
Selgita: Oma elus oleme me saanud väga erinevaid kingitusi. Mõned neist meenuvad koheselt: lemmikmänguasi, mäng, riietusese jne. Kuid  igal päeval võtame me vastu ka selliseid kingitusi, mida me kingitustena ei teadvustagi – näiteks emotsioonid ja võimalused. Jaga lastele tööleht 5. Seal on  toodud välja hulk asju, mida me igapäev andidena vastu võtame.

Milliseid  neist oled sa isiklikult kogenud? Paiguta valitud sõnad tabelisse ühte kolmest tulbast. Seejärel analüüsi, kas see on  füüsiline või vaimne asi või siis mõlemat. Sa võid tabelisse  lisada mõisteid ka omalt poolt, neid , mis sulle isiklikult on olulised.

Lase algul lastel töötada individuaalselt ja  hiljem tehke ühised kokkuvõtted.

 

Merci, Dieu!
Selgita lastele, et üks tähtsamaid asju, mida me palvetades ütleme on: „Tänu Jumalale!“.  Erinevad rahvad kasutavad selleks erinevaid keeli. Näiteks Prantsusmaal, Kanadas ja mõnes Aafrika riigis  kasutavad inimesed prantsuse keelt. Kui nad ütlevad „ Tänan Sind, Jumal“, siis kuuleksime neid ütlemas „Merci, Dieu „ (mersii, diiju). Ütle sõnad lastele aeglaset ette ja palu neil järgi korrata.

Võimalusel proovige öelda „Tänan Sind, Jumal!“ ka teistes keeltes  - nt soome, vene, saksa, inglise, rootsi jne.

 

Tänukaart
Anna igale lapsele tööleht 6, mis meenutab postkaarti. Palu lastel kujundada kaart nii nagu nemad tahavad Jumalat tänada. Esimesele küljele palu neil joonistada pilt ja tagumisele kirjutada tekst.

 

|↑ üles|  

05. veebruar 2023   

1 aasta

2 aasta

3 aasta

4 aasta

5 aasta


Sissejuhatus
 Tööleht 1 (pdf)
Töö tekstiga
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)
 Tööleht 4 (pdf)
Side meie eluga
 Tööleht 5 (pdf)
 Tööleht 6 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006