Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

2. aasta 4. tsükkel: Vikerkaare all

NOA LUGU

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Vestlus
Küsi lastelt:

 • Mis õnnetusi võib vesi põhjustada?
 • Millistest veega seotud õnnetustest oled kuulnud viimasel ajal?
 • Missugused on veeõnnetuste tagajärjed?
 • Kui saaksid teada, et sinu kodukohta ähvardab suur uputus, mida teeksid, kuidas reageeriksid?

 

Selgita lastele, et tänase Piiblilooga on seotud palju erinevaid loomi. Seoses sellega  mängime ka meie mänge, kus on tegelasteks loomad:

Memoriin
Vali kaks last, kes esitavad Noad ja palu neil minna ukset taha ootama. Moodusta ülejäänud lastest paarid ja anna igale paarile mingi looma nimi. Lase lastel moodustada ring nii, et ükski paariline ei istuks kõrvuti. Noa’d tulevad tuppa tagasi ja hakkavad oma laevale loomapaare koguma. Kordamööda saavad Noad puudutada kahte ringis istuvad last. Kui Noa neid puudutab peavad nad tegema selle looma häält. Kui Noa leiab paarilise tulevad need ringist välja. Kui loomapaari ei moodustunud läheb mängukord teisele Noa’le. Võidab see, kes saab oma laeva peale rohkem loomapaare.

Amööb
Selgita lastele, et mängu alguses on kõik amööbid. Kui kaks amööbi kohtuvad mängitakse kivi-paber-käärid.
Kivi paber käärid:

kivi võidab käärid

käärid võidavad paberi

paber võidab kivi

Võitja astub mängu järgmisele tasemele, mis on rohutirts. Kaks rohutirts kohtuvad ja mängivad kivi paber käärid. Võitja astub aste üles kaotaja aste alla (amööbis allapoole pole võimalik kukkuda).
Mängu astmed:

 • Amööb – teeb kätega ujumisliigutusi ja häälitseb : amööb, amööb jne.
 • Rohutirts – tõstab sõrmed oimukohtadele ja hüpeldes häälitseb : tirts tirts jne.
 • Jänes- asetab käed kõrvadeks ja hüpeldes häälitseb: hip hop jne
 • Põder – Kätest moodustavad sarved ja suust tuleb häälitsus : prööh prööh
 • Ahv – taob kätega rinnale ja toob kuuldavale ahvile iseloomulikke helisid.
 • Inimene  - astub mängust välja ja läheb istuma.

Mängu eesmärk on saada inimeseks. Mäng lõpetatakse kui suurem osa mängijatest on inimeseks saanud

Leia paariline
Jaga lapsed paaridesse. Anna igale paarile ühe looma nimi. Palu ühel paarilisel asuda üks ühte teine teise ruumi otsa. Kõigil seotakse silmad kinni. Anna märguanne mängu alustamiseks. Nüüd peavad paarilised hakkama tegema oma looma häält ja oma kaaslase üles leidma.

Loomade hääled
Jaga lastele paberilehed, kus on peal loomade  nimed (igat looma peab olema võrdne arv). Pane muusika mängima ja palu lastel selle rütmis vabalt liikuda. Selgita, et kui muusika katkeb, peavad nad hakkama oma looma häält tegema ja  leidma kiiresti üles kõik oma kaaslased.  Võidab see, kes esimesena kogu rühma kokku saab. See polegi nii lihtne suures möllus ja lärmis, eriti veel, kui osalejaid on palju.


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Vestlus Noa loost
Jaga lapsed nelja rühma. Anna igale rühmale lugemiseks üks järgnevatest Piibli peatükkidest 1Ms 6, 7, 8, 9. Peale seda vestle lastega järgmiste küsimuste üle (vastata saavad need, kelle peatükis vajalik informatsioon leidus):

 1. Miks pidi Jumal inimesed maa pealt kaotama?
 2. Kes leidis armu Jumala silmis?
 3. Mida tal tuli ehitada? Miks?
 4. Keda ta pidi kaasa võtma?
 5. Mida ta pidi kaasa võtma?
 6. Kui kaua kestis vihmasadu?
 7. Kus laev jäi peatuma?
 8. Keda saatis Noa laevast välja?
 9. Miks ta tagasi tuli?
 10. Millal ta teise tuvi välja saatis?
 11. Mida tõi ta tagasi?
 12. Mis juhtus kolmandaga?
 13. Mis on inimese ja Jumala vahelise lepingu märk?
 14. Kelle näo järgi on tehtud inimene?

 

Leping Noaga
Anna lastele leht paberit ja palu neil joonistada Noa.
Seejärel loe Piiblist 1Ms 9 : 8 - 17.  
Vestelge lastega, millise lepingu Jumal Naoga sõlmib. Lepingu tähiseks joonistage oma pildil Noa kohale vikerkaar. Palu lastel oma sõnadega pildile kirjutada ka lühike kokkuvõte Jumala lepingust.

 

Tunni kuldsalm
Lase lastel joonistada paberile Noa laev.
Lase lastel Piiblist leida järgmised kirjakohad 1Ms 9 : 16 - 17; 1Kr 6 : 19 - 20; 1Tm 3 : 16; 1Jh 3 : 1 ja palu neil kirjutada vabal valikul üks piiblisalmidest tänase tunni kuldsalmina pildi alla. Vestelge, miks valisid just selle salmi?

 

Miks Jumal hävitas maa?
Lase lastel tutvuda piiblitekstiga 1Ms 6. Peale seda vestelge.

Mis põhjustel Jumal maailma hävitas? (kadedus, vägivald jne)
Kas näeme samu asju ka tänapäeval? Kus?

Vestluse lõpus juhi laste tähelepanu vikerkaare lohutavale sõnumile.

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Vestlus
Moodusta rühmad. Lase neil omavahel arutada, mida võiks tähendada kõnekäänd ”Pärast meid tulgu või veeuputus”. Peale seda palu neil lavastada oma rühmaga etüüd, kus kasutatakse väjendit: Pärast mind tulgu või veeuputus! Arutlege sellise suhtumise tagajärgede üle.

 

Rühmatöö
Moodusta  rühmad ja lase neil omavahel arutleda:

Mis moodi võiks näha Noa lugu välja tänapäevases kontekstis?
Kes võiks olla Noa tänapäevases ühiskonnas?
Millisel kombel Jumal tänapäeval Noa päästaks?
Jne.

Anna lastele aega aruteluks ja seejärel palu rühmadel üksteisele oma mõtteid tutvustada.

 

Ristsõna
Jaga lastele tööleht 1 ja palu lahendada ristsõna.

 

Kõikvõimas Evan
Teema kokkuvõtteks võite vaadata filmi või katkendeid filmist ”Kõikvõimas Evan” (Evan Almighty).
Arutlege, kas tänasel tunnil õpitu aitab ka filmis toimuvast paremini aru saada?

 

 

 

|↑ üles|  

05. veebruar 2023   

1 aasta

2 aasta

3 aasta

4 aasta

5 aasta


Side meie eluga
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006