Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

2. aasta 6. tsükkel: Paluge, siis teile antakse

PALVE

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Minu nädal
Palu lastel  mõelda oma möödunud nädalale. Mis läks hästi? Mis tekitas muret, pettumust või hirmu? Palu neil ükshaaval sellest rääkida ka teistele. Kui laps on muljeid teistega jaganud, siis ütle talle, et sul on heameel, et me saime sinu tegemistest osa.

Selgita: oma elust sõpradele või perekonnale rääkimine muudab meid lähedasemaks. Sama moodi saame me oma tegemistest läbi palve rääkida ka Jumalaga.

  

Soovid ja ootused
Palu igal lapsel kirjutada paberile üles oma soovid ja ootused. Seejärel palu lastel oma soovide leht kaunistada ning panna see ümbrikusse. Ta saab selle võtta endale koju kaasa.

Teine variant on, et kogu laste soovid ühisesse karpi. Kui pühapäevakooli aasta on läbi saamas, saab laps oma kaunistatud paberi sooviga tagasi.

Arutlege:

 • Kas me saame ise midagi teha, et meie soovid täituksid?
 • Kas me peame olema kannatlikud?
 • Kas meie soovid on alati läbimõeldud ja mõistlikud?

 

Hanna
Jutusta lastele lugu Hannast (1Sm 1-28) – naisest, kes pidi ootama kaua aega enne kui Jumal ta palvele vastas.

Vestelge ühiselt: kui raske on oodata midagi, mida sa väga igatsed?
Lapsed võivad siinkohal rääkida lugusid oma elust, kui mõni nende suur soov on täitunud.

Selgita, et Jumal võib meie palvetele vastata vahel vägagi erineval viisil sellest, mida me oodata oskame.

 

Talk Show
Seleta lastele, et tegemist on vestlussaatega. Üks lastest on saatejuht ehk intervjueerija ja teised on saate külalised/publik, kellele saatejuht esitab küsimusi. Tore oleks kui tekiks küsimuste üle diskussioon. Saatejuhil võiks olla rekvisiidiks mikrofon.

Kirjuta ise küsimused eelnevalt paberile valmis:

 • Kas keegi teist on pidanud taluma rasket olukorda või pidanud midagi  kannatlikult ootama?
 • Kuidas me saame õppida olema kannatlikud?
 • Mis nõu te annaksite sõbrale, kes on raskes olukorras?
 • Kas teist keegi tunneb kedagi, kes on väga raskelt haige? Kirjelda tema olukorda ja oma tundeid tema suhtes.
 • Mida teie teeksite selle inimese heaks?
 • Mida te ütleksite sellele inimesele, kes kohtleb teisi ebasõbralikult?
 • Mida te tunneksite kui teie sõber räägib teie seljataga teie kohta halbu asju?
 • Miks teie palvetate? Kas te arvate, et Jumal vastab teie palvetele?

Selgita: oma murede ja rõõmudega saame me pöörduda palves Jumala poole. Ise saame olla kannatlikud ja hoolivad ning andestavad oma kaaslaste suhtes.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Tunni kuldsalm
Palu lastel lahendada mõistatus töölehelt 1.

Lahendust saate kontrollida otsides Piiblist üles Jk 5 : 8.

Pärast Piibli kirjakoha lugemist võiks jääda kõlama mõte, et palvetamine aitab meil olla kannatlikud. Jumal armastab meid ja hoolitseb meie kõigi eest.

 

Õige palvetamine
Selgita: Mäejutluses räägib Jeesus meile, kuidas palvetada. Jeesus oli mures rohkem meie suhtumise pärast palvetamisse, kui meie sõnade pärast, mida me kasutame.

Palu lastel esmalt lugeda Piiblist Mt 6 : 5.
Arutlege seejärel järgmiste küsimuste üle:

 • Kes on silmakirjatseja?
 • Miks Jeesus tahab, et me ei tõmbaks palvetades endale tähelepanu?
 • Kas see tähendab siis seda, et rahva ees palvetamine on vale? Miks?

Siis palu lastel lugeda Mt 6 : 6 - 8.

Selgita: Jeesus tahab, et me palvetades pööraksime rohkem tähelepanu Jumalale kui sellele, et teised võivad meid näha. Me ei pea selleks, et Jumal meid kuuleks, palvetama valju häälega või  ütlema palju sõnu. Jumal kuuleb meid igal juhul ja hoolib meie palvest.

 

Palu, otsi, koputa
Palu lastel lahendada mõistatus töölehelt 2. kasutades koodi, mille dešifreerimisel saavad nad teada piiblisalmi (Mt 7 : 7).

Seejärel palu neil lugeda ette salmhaaval Mt 7 : 7 - 11.  

Arutlege, kuidas on see Piibli tekst seotud palvega? Selgita lastele, et kui sul on vaja palvetada, siis ära oota, et keegi seda sinu eest teeks. Vahel küll teised palvetavad sinu  eest, kuid eelkõige on see sinu enda kohustus. Jumal vastab meie palvetele nii, nagu see on meile kõige parem.

 

Erinevad palved
Jaga lastele tööleht 3.
Palu neil erinevatele palve osadele leida vastav Piiblisalm.

Piiblisalmid on järgmised : Fl 4 : 6, Ps 147 : 1, Ap 8 : 15 ja Jk 5 : 16.  

Pärast ülesande täitmist arutle lastega, mis põhjustel inimesed palvetavad?

 

Meie Isa palve
Selgita: Jeesuse õpilased tahtsid õppida  palvetama nagu Jeesus. Jeesus õpetas neile Meie Isa palve kui näidise, kuidas palves Jumala poole pöörduda.

Piiblist me leiame selle palve kahest kohast:

Mt 6 : 9 - 13

Lk 11 : 2 - 4.

Palu lastel  mõlemad variandid  läbi lugeda ja neid võrrelda. Mille poolest nad erinevad?

Kokkuvõtteks tuleks kindlasti mainida, et sõnad  on küll pisut erinevad, kuid nende sõnum on sama.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Meie Isa – mõttevahetus
Kanna see dialoog lastele ette. Hea oleks kui sul oleks abiks teine õpetaja. Kui teist õpetajat ei ole, siis palu  kedagi lastest dialoogi lugema. Mõttevahetuse  leiad raamatust „Jutustan sinule loo“ I osa.

 

Tahtmised ja vajadused
Selgita: Tihti me kuuleme igapäevases elus ütlemist „ Ma tahan seda!“ Meid meelitatakse tarbima asju erinevate reklaamide kaudu. Loomulikult me vajame süüa, puhast vett, peavarju jne. Kuid me pingutame pahatihti  tarbimisega üle ja unustame vaimsed vajadused tagaplaanile.  

Palu lastel joonistada paberile tabel, kus neil tuleb oma erinevaid vajadusi analüüsida. Näiteks: riided – kas on piisavalt, vähe või liiga palju.

Lõpetuseks võiks jääda kõlama mõte, et Jumal hoolitseb meie kõigi eest nii, et meie põhivajadused saaks täidetud. Samas saame ka ise hoolitseda oma kaaslaste eest jagades seda mis meile on antud. Arutle lastega, mil viisil me saame seda teha?

 

 

EI OLE PIISAVALT

PIISAVALT

LIIGA PALJU

RIIDED

ELUASE

HARIDUS

USK

TRANSPORT

MÄNGUASJAD

TOIT

ARMASTUS

RAHA

SÕBRAD

 

 

 

 

 

Palvekäsi
See on hea võimalus õpetada lapsi palvetama.

Selgita: Meie ümber on palju inimesi, kelle eest me võime  palvetada. Las su käsi aitab sulle meelde tuletada, et sa neid ei unustaks.

Väike sõrm - palveta nende laste eest, kes on vaesed, näljas või kellel on puudu armastusest;

Sõrmuse sõrm - palveta nende inimeste eest, keda sa kõige rohkem armastad;

Kõige pikem sõrm - palveta riigijuhtide eest;

Nimetissõrm - palveta nende inimeste eest, kes aitavad sind sinu kasvamise teel (vanemate, kirikuõpetajate, õpetajate ja sõprade eest);

Pöial on kõige lähemal sinu südamele – see tuletab meelde, et sa palvetaksid enda eest – kõige selle eest mida sa eluks vajad, et elada Jumala lapsena.

 

Ma luban…
Lase lastel kirjutada ühisele plakatile üks lubadus, mida püütakse nt järgimise nädala või kuu jooksul täita. Kokkulepitud perioodi möödudes arutlege, kas olete oma lubadusi täitnud? Kas lubadusi on kerge täita? Kui, siis miks murdsite oma lubadust? Mis tunne on kui teised on teile antud lubadust murdnud?

 

Palve
Palu lastel kirjutada üks palve. Nad saavad ise valida – tänupalve, eestpalve, söögipalve vm.
Kasutage laste kirjutatud palveid tunni lõpupalves.

 

Ma unistan…
Palu igal lapsel mõelda 3 minuti jooksul oma unistustele. Näiteks: mida ta tahaks teha järgmisel suvel, järgmisel aastal või 10 aasta pärast? Seejärel saab iga laps teistele pantomiimis oma unistuse ette näidata. Teised proovivad ära arvata millega on tegu. See mäng sobib tunni lõpumänguks.

 

Palvehelmeste meisterdamine ja palvehetk
Vaja läheb peenikest kummipaela, kuhu saab lükkida erivärvi ja – kujuga pärleid.

Pärlitel oma kindel tähendus ja järjekord. Palvehelmeid võib meisterdada endale igaüks isikliku või tehakse üks ühiselt. Näiteks lase lastel korda mööda panna helmes  ning samal ajal saada seletada lastele helme tähenduse.

1.      Kuldne pärl – Jumalapärl

Pärl on märk Jumala ligiolust meie elus. Pärl on suurem kui teised helmed. Jumal on suurem kui meie suudame mõista ja aru saada. See pärl on kuldne ja särav. Jumal on meie eluvalgus, ta on kõikjal meie ligidal.

Elu on ime. On ime, et elu on olemas. Õppigem seda imetlema. Õppigem usaldama Jumalat. Kui me seisame Jumala ees, siis ei ole  miski enam ükskõik, lootusetu või mõttetu.

Palve

Sina Jumal, oled lõputu, oled igavene, oled lähedal. Sina oled  valgus ja mina olen Sinu.

 

2.      Piklik pärl – vaikusepärl 

See pärl on märk vaikusest ja rahust. Vaikuseks  jäämine võtab aega, seepärast on see pärl ovaalne, pigem piklik kui ümmargune. See pärl on värvitu ja lakkimata. Vaikuses ei vajata midagi  - ei sõnu, ei mõtteid. Vaiksuses saab lihtsalt olla, olla vaid täielikus rahus. Vaikuse pärleid on helmeste reas mitu, need annavad aega rahuneda, vaikseks jääda.

Meie mõtted on piiratud, meie sõnad räägivad nähtavast tegelikkusest. Nüüd ei pea sa enam pingutades mõtlema, sa ei  vaja sõnu, sul ei ole vaja midagi nõuda. Ole vaid rahus. Lase ajal voolata. Puhka vaikuses.

Palve

Võta minu üksindus. Tahan olla sinu oma.

 

3.         Pärlmutter pärl – minapärl

Pärl  kujutab inimest. See pärl on väike, sest universumis on inimene tolmukübemestki väiksem. Inimene on loodud Jumala näoliseks. Seepärast on minapärl särav nagu tõeline pärl olema peab. Jumala silmis on inimene ainukordne ja kallihinnaline. Pärli helkiv pind peegeldab selle kandja pilti, mida võib vaadelda ja uurida, kas minus on midagi  Jumalikku? Pärli särav pind peegeldab ka lähedal olevaid inimesi; neid vaadates võid samuti näha ainulaadset ja kallihinnalist ligimest.

Sina oled just kui Jumala portree, isegi kui oled surelik, habras ja haavatav. Sa oled väärtuslik. Sa ei ole üksi siin maailmas. Kui vaatad oma lähedast võid temaski  näha Jumalat.

Palve

Jumal sa oled loonud mind oma näoliseks. Aita mind  näha Sind eneses.

 

4.        Valge pärl – ristimispärl

See jutustab ristimisest, usaldamisest  ja uuest elust. Valge värv on märk sellest, et iga päev võime lapse kombel end usaldada Taeva Isa hoolde hoidmise ja hoolitsemise alla. Nii nagu Maria hoidis Jeesuslast Betlemma tallis, nii hoiab  Jumal meidki oma süles.

Võid jätta kibedad mälestused ja astuda uude ellu täieliku lootusega. Armuline Jumal, kes on sind nimepidi kutsunud, peab sinust hoolt.

Palve

Sina oled mind nimepidi kutsunud. Sinu kätte annan mina oma elu.

 

5.          Vaikusepärl (vt. punkt 2.)
6.          Liivavärvi pärl – kannatusepärl

Pärl on sümbol elukõrbest, katsumustest, kiusatustest, rasketest valikutsest. Liivakõrbes on kuum ja kõrvetav. Pole kedagi nõu andmas, mida teha ja kuhu minna. Ja ometi peab tegema otsuseid. Jeesustki kiusati kõrbes, aga ta tõrjus need lootes Jumalale. Jeesus on meiega meie elu kõrberännakul.

Elu kõrbes on täis kahtlusi, lootusetust, väsimust, kiusatusi, muret, leina ja võitlust. Need on osa ka sinu elust.

Palve

Puhasta mind, sest nii saan ma puhtaks. Tõmba mind enese juurde, siis saab mu süda rahu. Jeesus Kristus halasta minu peale.

 

7.           Vaikusepärl (vt. punkt 2.)
8.           Sinine pärl – muretusepärl

See pärl viib meid kuulama Jeesuse mäejutlust:“ Vaadake lindusid taeva all … ärge muretsege… Igale päevale saab küll sellest vaevast…“ Sinine värv on ka Neitsi Maarja värv. Kui ta sai Jumalalt ülesande saada Jeesuse emaks, võttis ta kuulekana ülesande vastu, öeldes: „ Mulle sündigu nii nagu sa ütlesid,“ ja ta jättis kõik Jumala hooleks.

Kui sind mure ja rahutuse koorem vaevab võid maha panna oma taaga, unustada mured ja jätta kõik Tema hooleks, kes ütleb: „ Ärge muretsege ühtigi“ ja „Oma rahu ma annan teile“.

Palve

Annan ära oma murede koorma. Võtan vastu Sinu rahu.

 

9.            Vaikusepärl (vt. punkt 2.)
10.          Punane pärl – armastusepärl

See pärl räägib armastusest, mida võime vastu võtta. Sest Jumal on  maailma niimoodi armastanud, et oma ainusündinud Poja on andnud, et keegi kes Temasse usub ei saaks hukka, vaid, et tal oleks igavene elu. Armulaud on Jumala armastuse pitser. Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie eest ära antud ja valatud.

Jumala armastuses võid kogeda, et oled vastu võetud ja armastatud sellisena  nagu oled. Selles on armastus, et tema on armastanud meid ja lähetanud oma poja meie pattude lunastamiseks.

Palve

Issand, keegi ei suuda mind armastada nii nagu sina armastad.

 

11.          Punane pärl – ligimesearmastusepärl

Teine punane pärl jutustab armastusest, mida saame jagada teistele. Pärl on sama punane kui Jumalaarmastust kujutav pärl – me  võime peegeldada Jumala armastust oma ümber. Tegutsedes teiste heaks ja palvetades teiste eest, me võime osutada armastust ja olla ise armastatud.

Jumal armastab sind, võid  olla kui päikese poolt soojendatud kivi, mille soojus mõjutab ümbrust. Sa võid armastada oma ligimest, lohutada ja aidata. Sa võid ka palvetada teiste eest.

Palve

Aita mind armastada oma ligimesi sinu armastusega. Palvetan Issanda nimel.

 

12.  , 13., 14. Pärlmutter pärlid – saladusepärlid

Saladusepärlid aitavad meenutada kõige tähtsamaid palve põhjusi. Neis ilmneb just see mis on kõige armsam – elu kallimad unistused ja lootused. Unelmad, lähedased inimesed, kelle eest oled lubanud palvetada. Saladuste pärlid ei tarvita sõnu. Pärlite puudutus on palve – Jumal sina tead. Jumal sina näed neid inimesi, aita korraldada seda asja, anna lahendust murele… Sõnu pole vaja, Jumal teab.

Võid rääkida Jumalale oma tähtsaid ja salajasi asju, millest ei taha kellelegi rääkida. Kui ei leia sõnu, võid ka vaikida. Jumal teab ja mõistab sõnatutki palvet.

Palve

Tänan, palun, palvetan, mõtlen, küsin, rõõmustan …...... Jumal kuule mind.

15.          Must pärl – ööpärl

Ööpärl on tühjuse, kriisi ja surma pärl. Must värv räägib pimedusest, mis näitab Jumalat teisiti. Kui me ei tunne ka tema ligiolu, ei ole ta ometi kaugel. Elu pimeduse ja ööhetkedel on ta tulnud meile hoopis lähedale. Jeesus tundis ristil samasugust üksindust, pimedust, surma. Jumal on usaldusväärne. Jumal ei hüljanud Jeesust, ta ei hülga ka meid.

Elu süngetel hetkedel tunned üksindust ja pimedust. Sulle tundub nagu Jumal oleks eemal. Aga Jumal on usaldatav. Pimeduseski on ta sinu lähedal ja kuuleb sinu hüüdmist ja ohkamist.

Palve

Sügavusest hüüan sinu poole, Issand, kuule minu palve häält. Ära hülga mind.

 

16.           Vaikusepärl (vt. punkt 2.)
17.           Valge pärl – ülestõusmispärl

Valge pärl räägib ülestõusmishommikust. Valguse võidust pimeduse üle. Elu võidab surma. Pärl on märk sellest kuidas ülestõusnu on meie juures ka nüüd nagu ta kord ütles: „ Mina olen teie  juures maailma otsani.“ Pärl näitab meile elu, mida võime elada tundes sisemist turvalisust ja minnes lootusega vastu kõigile elujuhtumistele.

Piir elu ja surma vahel, praeguse ja tuleva maailma vahel on õhkõrn nagu silmapilgutus. Igavik puudutab sind ja Jumal kuivatab su pisaraid.

Palve

Sina oled võitnud surma. Anna mulle elujulgust ja elurõõmu.

 

18.            Vaikusepärl (vt. punkt 2.)
 

Osundatakse veel kord Jumalapärlile. Loetakse õnnistussõnad või Meie Isa palve.

 

 

|↑ üles|  

05. veebruar 2023   

1 aasta

2 aasta

3 aasta

4 aasta

5 aasta


Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006