Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

2. aasta 4. tsükkel: Vikerkaare all

EELMISED SUGUPÕLVED

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Vestlus
Vestle lastega vanasõnadest ja nende tähendusest. Vali mõni allolevatest vanasõnadest ja vestelge, mida see laste arvates tähendab.

Ega amet leiba küsi.
Hirmul on suured silmad.
Hommik on õhtust targem.
Igal oinal oma mihklipäev.
Julge hundi rind on rasvane.
Jagajale jäävad näpud.
Kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub.
Kes viimasena naerab, naerab paremini.
Kingitud hobuse suhu ei vaadata.
Kured lähvad, kurjad ilmad. Haned lähvad, hallad maas. Luiged lähvad, lumi taga.
Küsija suu pihta ei lööda.
Käbi kännust kaugele ei kuku.
Kuidas külvad, nõnda lõikad.
Laida meest, mitte mehe mütsi.
Magavale kassile hiir suhu ei jookse.
Meest sõnast, härga sarvest.
Mis täna tehtud, see homme hooleta.
Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.
Nimi ei riku meest.
Parem varblane pihus kui tuvi katusel.
Suur tükk ajab suu lõhki.
Tänasida toimetusi ära viska homse varna.
Tühi kott ei seisa püsti.
Valel on lühikesed jalad.
Võlg on võõra oma.
Õnnetus ei hüüa tulles.
Ära hõiska enne õhtut.

 

Vanaema lõngakera
Palu lastel seista ringis, panna silmad kinni ja astuda ringis sissepoole, nii, et käed oleks ette välja sirutatud. Nüüd palu neil võtta nendest kätest, mida nad enda käe vastas tunnevad. Kõik lapsed peavad saama kätte kellegi käed. Nüüd palu lastel silmad lahti teha ja kätest moodustunud sasipundar lahti arutada ilma, et keegi kellegi käest lahti laseks. Selgita, et nii nagu selles mängus oleme alati seotud oma eelnevate sugupõlvedega. Nende tarkusele ja õpetustele toetudes võime lahendada nii mõnegi raske probleemi.

 

Arvamuste skaala
Selgita lastele, et toa keskelt jookseb mõtteline joon, mille ühes otsas on vastus ”Jah” ja teises otsas ”Ei”. Esita lastele väited ja palu neil otsustada, kas nad on sinuga nõus või mitte ja leida vastavalt oma koht mõttelisel joonel. Palu lastel põhjendada, miks nad nii otsustasid.

 • Kõik inimesed on ühtemoodi väärtuslikud
 • Jumal armastab kõiki inimesi
 • On inimesi, kellest ma hoolin
 • Minus on midagi, mida kelleski teises ei ole
 • Maailmas on palju üleliigseid inimesi
 • Ma ei pea kõigile meeldima
 • Mul on õigus teistest arvata nii nagu ma tahan
 • Minu ja minu lähedaste kohta ei tohi keegi halvasti ütelda

 

Sugupuu
Jaga lastele tööleht 1. Palu neil kirjutada lünkadesse puuduvad nimed. Kui ülesanne täidetud, siis palu lastel esitleda üksteisele Peetri sugupuud.


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Vestlus
Lase lastel uurida Jeesuse sugupuud  Mt 1 : 1 - 17.

Vestle lastega:,

 • Kes kuulus Jeesuse sugupuusse?
 • Kas Jeesuse sugupuus oli ka laste jaoks tuttavaid nimesid?
 • Kui kauge aja taha Jeesuse sugupuud teatakse?

Arutle koos lastega, et miks peeti Jeesuse ajal põlvnemist nii oluliseks? Miks oli tähtis teda oma esivanemaid?

 

Tunni kuldsalm
Lase lastel otsida Piiblist 1Tm 5 : 8 ja lase neil salm seejärel kirjutada A4 paberile. Peale seda joonistage sinna ümber raam ja kaunistage see ära. Kaunistamiseks võib kasutada erinevaid tehnikaid ja materjale nagu näiteks pärlid, litrid, krepp paber, pliiatsid jne.

 

Õpetussõnad
Vali eelnevalt (rühma vanusest lähtuvalt) Õpetusõnade raamatust 5-10 erinevat kirjakohta. Palu lastel individuaalselt või rühmades nendega tutvuda.

Küsi lastelt, kui nende vanemad jagaksid neile sellist õpetust, siis kuidas nad sellesse suhtuksid?


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Peremärk
Näita lastele Kristuse sümbolit  (kala) ja jutusta neile, miks vanasti kristlased kasutasid Kala kristluse sümbolina.  Kala kasutatakse kõige sagedamini Kristuse sümbolina, sest viis tähte, mis moodustavad kreeka keelse sõna kala, on algustähtedeks viiele sõnale “Jeesus Kristus Jumala Poeg Lunastaja”. Samuti on kala kasutatud ka ristimise sümbolina, sest nii nagu kala ei saa elada ilma veeta, ei saa kristlane elada ilma lunastuseta ristimisvee läbi. Vajadusel võid tutvustada ka teisi Kristusega seotud märke ja sümboleid.

Palu lastel mõelda, mis võiks olla nende perekonna märk. Märgil peaksid kajastuma nende perekonna jaoks olulised asjad, ideed, põhimõtted.

 

Minu anded
Jaga lastele tööleht 2 ja anna neile aega selle täitmiseks. Palu lapsel hiljem kodus anda küsitlusleht täitmiseks ka vähemalt ühele vanemale.

Palu lastel võrrelda saadud tulemusi kodus pere keskel. Millest tulevad erinevused? Mis on ühiste oskuste ja huvide (või ka pahede) põhjuseks? Järgmise tunni alguses vestelge tulemuste üle ka pühapäevakooli tunnis.

 

Perekond KASK
Moodusta lastest võrdsed rühmad. Palu neil seista üksteise selja taha ühte kolonni. Anna igale lapsele tegelaskuju nimi: isa Kask, ema, Kask, vanaema Kask, kass Kask, koer Kask, hiir Kask. Hakka jutustama lugu perekond Kasest. Kui kolonnis seisev laps kuuleb enda tegelaskuju nimetatavat, siis peab ta jooksma ümber oma kolonni ühe tiiru. Kui nimetatakse perekond Kaske peavad kõik pereliikmed tiiru jooksma. Loo jutustaja mõtleb loo perekond Kasest ise välja. Mida rohkem nimetatakse vastavaid tegelakujusid perekonnast, seda rohkem on jooksmist ja seda lõbusam on…

 

Palvus psalm 139
Ettevalmistused: karp, mille põhjas on peegel. Haaknõel, mille külge on kinnitatud pärl (igale lapsele). Paber  Ps 139 : 14 tekstiga (igale lapsele).

Palu lastel istuda ringis. Võta karp ja ütle, et selles karbis on Jumala kõige kallim aare. Lase karp ringi käima ja palu lastel vaadata karbi sisse. Ära luba neil nähtut kommenteerida. Kui karp on sinu kätte tagasi jõudnud loe lastele ette Piiblist Ps 139 : 1 - 14. Peale seda palu lastel öelda mida keegi seal karbis nägi. Kinnita neile, et nemad on Jumala kõige kallimad aarded. Jaga lastele haaknõela külge kinnitatud pärl ja paber, kus on kirjas Ps 139 : 14. Lõpetuseks lugege kõik koos Meie Isa palve.

 

Sugupuu
Palu lastel eelnevalt selleks tunniks kaasa võtta pilt oma vanematest, vanavanematest, õdedest, vendadest. Palu igal lapsel piltide põhjal koostada oma pere sugupuu. Kui  tööd on valmis saanud esitleb iga laps oma peret teistele.

 

 

 

 

|↑ üles|  

05. veebruar 2023   

1 aasta

2 aasta

3 aasta

4 aasta

5 aasta


Sissejuhatus
 Tööleht 1 (pdf)
Side meie eluga
 Tööleht 2 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006