Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

2. aasta 4. tsükkel: Vikerkaare all

PAABELI TORN

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Pantomiim
Kirjuta eelnevalt väikestele siltidele Paabeli torniga seonduvaid sõnu (kivi, trepp jne). Lase lapsel  tõmmata  endale üks sõna. Nüüd peab see lapse pantomiimis teistele püüdma ära seletada, mis sõnaga on tegu. Kui sõna on ära arvatud, tõmbab endale sõna järgmine laps ja hakkab seda seletama.

 

Erinevad keeled
Lase lastel ära arvata, mis keeltega on tegu:

Baabelin torni (soome)

Kulla e Babelit (albaania)

The Tower of Babel (inglise)

der Turmbau zu Babel (saksa)

Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ (vene)

Babels torn (rootsi)

Jne.

Arutlege, kuidas sa teed ennast arusaadavaks, kui sa pead suhtlema inimesega, kes räägib teist keelt?

 

Alias
Jaga lastele sõnad, mis seostuvad torni ehitamisega ja palu ühel lapsel neid sõnu teistele lastele seletada. Laps ei tohi kasutada sõna, mis on tema paberil. Iga laps saab sinu käest ka erineva viisi, kuidas ta tohib sõna seletada. Näiteks: üks tohib rääkida kaks näppu suus, üks tohib laulda, üks tohib ainult hüpates rääkida, üks tohib joostes rääkida jne.

 

Soome ja eesti keele erinevused
Soome ja eesti keeles võib üks ja sama sõnda tähendada erinevaid asju. Nii me võime üksteist mitte mõista, kui me keelt ei oska.

Näiteks:

soome keeles    eesti keeles

Ruumis –        laip

Piima –           hapupiim

Viineri –          saiake

Koristama -     kaunistama     

Linna –           kindlus

 

Suurus
Vestle lastega inimese soovist olla suur:

  • Millistes olukordades või milles tahab tänapäeva inimene olla suurem, kui ta tegelikult on?
  • Millistes olukordades või milles tänapäeva inimene tahab olla Jumala sarnane?
  • Miks on suuruse taotlemine ohtlik?

|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Lugu Paabeli tornist
Lase igal lapsel otsida Piiblist välja jutustus Paabeli tornist (1Ms 11 : 1 - 9), ning see läbi lugeda. Seejärel jaga lastele tööleht 1 ja palu neil vastata küsimustele ilma Piibli abita.

 

Segatud laused
Loe esmalt lastele ette lugu Paabeli tornist 1Ms 11 : 1 - 9. Seejärel jaga kõigile tööleht 2 ning palu neil panna laused õigesse järjekorda.

Lahendus: 1D, 2F, 3B, 4G, 5A, 6E, 7C

 

Rollimäng
Lugege koos lastega läbi 1Ms 11 : 1 - 9. Jaga kõigile lastele piiblijutustuse järgi rollid (inimesed, torn, Jumal jne. vastvalt laste arvule). Jutusta lugu Piibli ainetel uuesti. Vastavas kohas, vastavad tegelased mängivad oma rolli. Jutustamise tempo peab olema vastavuses tegelaste tegutsemise tempoga.


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Paabeli tornid täna
Vestle lastega:
Milliseid meetodeid inimene tänapäeval kasutab, et tunda ennast Jumalaga võrdsena?
Kuidas võiks Jumala tänapäeval neid situatsioone lahendada?

 

Uudis Rahvaste Paabel Eestis
Jaga lapsed rühmadesse. Valmista eelnevalt paberilipikud erinevate shanritega näiteks ooper, draama, muusikal, operett jne. Palu iga rühma esindajal tõmmata üks paberilipikutest. Lase igal rühmal koostada lühiuudis teemal Rahvaste Paabel Eestis. Palu neil väljamõeldud uudis esitada selles shanris, mille nad endale loosi tahtel tõmbasid.

 

Kollaa˛ artiklitest
Lase lastel otsida ajalehe- ja ajakirja artiklitest uudiseid ja artikleid, kus inimene tahab olla kõikvõimas või suurem kui ta tegelikult on. Lõigake need lood välja ja ehitage seinale tänapäeva Paabeli torn asetades artiklid ülevalt kitseneva torni/püramiidi kujuliselt. 

 

Väiksus
Vaata ka sissejuhatuse ülesannet “Suurus”.
Issand otsustas näidada oma võimu, lammutas torni ja hajutas rahvad laiali. Samas võttis ta inimestelt ära ühise keele ja muutis selle erinevateks keelteks, et inimene jääks inimeseks ega ohustaks tema võimu. Nõnda tõi Issand inimmõtteisse tagasi nende väiksuse.

Vestle lastega inimese “väiksusest”:
1.  Milliste asjade ees olles mõistab inimene oma väiksust?
2.  Miks on elus oluline tunnistada oma nõrkust ja abitust ?

 

Torni ehitamine
Moodusta lastest kaks rühma. Jaga kummalegi rühmale 15 tk A4 paberit. Palu neil 7 minuti jooksul ehitada võimalikult kõrge torn. Abivahendeid kasutada ei tohi. Aja lõppedes peab torn püsti seisma. Võidab see, kelle torn on kõige kõrgem.

 

 

 

 

|↑ üles|  

05. veebruar 2023   

1 aasta

2 aasta

3 aasta

4 aasta

5 aasta


Töö tekstiga
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006