Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

1. aasta 1. tsükkel: Ãœks roosike on tõusnud

ADVENT - ETTEVALMISTUS JEESUSE SüNNIKS.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Ootus
Vestle lastega ootamisest.

Millal sina viimati kedagi või midagi ootama pidid?
Milliseid tundeid ootamine sinus tekitas?
Kuidas ootamise ajal käitusid, mida tegid?

 

Mitmesse kasti peidetud aare
Paki eelnevalt mingi „aare“ näiteks kommikott, mitmesse üksteise sisse mahtuvasse karpi. Pane mängima muusika. Selgita et, kui muusika katkeb saab see, kelle käes on karp selle avada ( ühe kihi), kes „aardeni“ jõuab saab selle endale. Kui viimane kiht on avatud jagatakse kommi siiski ikka kõikidele osalejatele, et kõik „aardest“ osa saaks.

Vestelge, et mis tundeid tekitas karbi avamine?

Mis tunne oli oodata, et mis see „aare“ on?
Kas tekkis ka hasart, kes saab õiguse „aare“ lõplikult avada?

Prohveti sõnumi mõistmiseks on olnud oluline ka selle hoolikas kuulamine, et midagi olulist kahe silma vahele ei jääks. Järgmiste mängudega saab harjutada oma kuulmisoskust. Kui hoolikalt oskame kuulata ja siis kuuldut ka teistele vahendada

 

Telefon – sõnumitooja
Aseta mängijad ühte ritta. Lase ühest rea otsast sõnum teele. Viimane saab sõnumi välja öelda. Kas see ikka oli sama sõnum mis teele läks. Miks ja millal sõnum muutus?

 

Laua katmine
Jaga rühm kolmeliikmelisteks võistkondadeks. Palu iga võistkonna esimestel katta kõrvaltoas laud (taldrik, nuga kahvel, klaas, salvrätik jne). Toonita, et nõud peavad olema asetatud kaunilt ja originaalselt. Kui laud on kaetud siis palu igal lauakatjal selgitada oma võistkonna teisele mängijale, kuidas ta lauanõud asetas (teised ei tohi näha kuidas nõud on asetatud). Teisel omakorda tuleb sõnum edasi viia kolmandatele, kelle käsutuses on samad vahendid mis esimestel. Kolmandate ülesanne on selgituste põhjal nõud täpselt samamoodi asetada. Kui midagi jääb segaseks võib kolmanda palvel teine minna esimeste käest ka täpsustavaid küsimusi küsima.

Kui ülesanne täidetud siis võrrelge, kui hästi suutsid võistkonnad ülesande täita, kui palju on erinevusi esialgse ja uue katte vahel. Miks erinevused tekkisid?


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Ettekuulutused Jeesusest ja Messia ootus VT-s
Selgita lastele, et prohvet oli Jumala poolt valitud inimene, kellel oli Jumalalt antud sõnum inimestele edasi andmiseks.
Kõige muu kõrval tuli prohvetitel anda edasi ka ennustusi Messia tulekust. Et Jumal saadab maailma kuninga inimesi aitama.
Mitmed Uue testamendi raamatud (eriti Matteuse evangeelium) viitavad Vana Testamendi prohvetite ennustustele.
Lugege Matteuse 1 : 22
Kõik sellised ennustused andsid inimestele raskel ajal lootust, et tõepoolest varsti tuleb maailma Lunastaja. Ja seda sündmust oodati väga.

Vaadake üheskoos Vana Testamendi ennustusi Messia kohta:
Anna lastele korda mööda järgmised tekstid. Seejärel vastake küsimustele.

Sakarja 9 : 9

Mis pühadele viitavad siin esinevad sõnad (kuninga tulemine, eesli seljas sõitmine)?
Advendiaeg, palmipuudepüha.
Milliste sõnadega kirjeldatakse Messia iseloomu? Millistes sündmustes Tema elus need väljendusid?

 Jesaja 9 : 1 – 6

Keskenduge sõnadele VALGUS ja RÕÕM.
Valgus – Jeesuse sünd, täht, mis ilmus kuningatele.
Rõõm – jõuluöö sündmused: ingli kuulutus, karjaste rõõm, kõigi rahvaste rõõm.
Lugege messia kohta kasutatud nimesid.
Otsige seoseid Jeesuse tegevusega.

Miika 5 : 1

Millist püha meenutavad need sõnad?
Millega seostub selle linna nimi?
Mida Messias teeb?

 

Tunni küsimus: Millist Messiat oodati?

 

Maarja ja Joosep
Jaga lapsed kahte rühma. Palu ühel rühmal ette kujutada  nad on Joosepid ja teise rühma liikmed on Maarjad. Loe ette Mt 1 : 18 - 25.
Palu lastel rollist lähtuvalt kuulamise ajal mõelda, et mida nende tegelane selles olukorras mõtles ja tundis.  Vestelge tekkinud tunnete ja mõtete üle.
Mida nad võisid arvata Jeesuse sünnist?

 

Ingel
Selgita lastele, et inglid on Jumala sõnumitoojad. Lugege üheskoos Mt 1 : 18 - 25. palu lastel kuulamise ajal silmad sulgeda ja loo olukorda endale ette kujutada. Vestelge mis tundeid võis Joosepis ja Maarjas tekitada ingli ilmumine. Miks alustas ingel oma pöördumist sõnadega „Ära karda“. Palu lastel joonistada pilt inglist. Lase pildi alla kirjutada sõnad „ära karda“. Selgita lastele, et sõnumitoomise kõrval on inglid alati olnud ka kaitsejad. Nüüd on igal lapsel pilt oma kaitseinglist.


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Mida sina jõuluajal ootad
Varu vanu ajakirju või ajalehti. Palu osalejatel teha kolaaê „minu jõuluootus“. Rühm võib teha ka kõik koos ühe kolaaêi. Seejärel esitlege töid üksteisele ja vestelge tööde sisust.

 

Advendisoov
Palu kõigil rühma liikmetel mõelda üks hea advendisoov. Lase soov kirjutada kaardile (kaardi võib ka ise meisterdada). Kogu kaardid kokku ja jaga uuesti. Nii saab iga rühma liige endaga kaasa ühe ilusa advendisoovi. Soovi võib näiteks sosistada ka naabrile kõrva. Võid teha tunni lõpuks ka ühise soovide ringi.

 

Põrandapildi palvus

Põrandapildi palvust ei pea tegema terviklikult vaid võib vastavalt soovile kasutada ja elemente.

Leia mõnus asend ja sule oma silmad. Kuula oma keha. Kas see on täiesti lõdvestunud? Lase kogu pinge ja põnevus endast välja voolata. Istu täiesti rahulikult nii, et sul on hea olla. Kuula oma hingamist. Las õhk voolab rahulikult sisse ja välja. Hinga kolm korda sügavalt sisse ja välja. Oota siis vaikselt kingitust, mis liigub mööda ringi ja jõuab ka sinuni. Kui oled kingitust tundnud, võid oma silmad vaikselt avada.

Liigun küünlaga ringi sees. Lähenen eraldi igale ringisistujale. Alguses varjan küünlaleegi käega ja lasen siis selle soojusel ja valgusel tasakesi istuja näole läheneda (nii, et ta seda võib tunda).
Lõpuks asetan küünla ringi keskele.

Loen Piiblist Jesaja 60 : 1 – 3 .

Võtan korvi, kuhu on lina alla peidetud nöörid. Osalejad saavad käega mõistatada, mis korvis on. Vastus sosistatakse juhendajale kõrva.
Iga osaleja saab võtta korvist nööri. Nöör asetatakse põrandale ja sellest tehakse oma ette tee, mida mööda võib üritada käia.
Mina asetan oma nööri nii, et see algab küünla juurest ringi keskelt ja jõuab minu kohani ringjoonel. Palun ka teistel nii teha.

Seejärel süütan väikese küünla keskel olevast küünlast.
Valgus saab levida vaid siis, kui anname seda teistele edasi. Meil, inimestel, on tähtis ülesanne viia valgust edasi.

Asetan küünla naabri nööri otsa ja ütlen: „See valgus paistab sulle, ...“

Tegevus kordub nii, et igaüks korda mööda süütab eelmisest küünlast uue küünla ja asetab selle naabri nööri otsa ning ütleb need sõnad koos naabri nimega.

Advent on teel olemise aeg. Kelle juures sina käid advendiajal?
Aga kuidas meenutate neid, kelle juurde ei saa kohale minna?

Vaba vestlus juhendaja juhtimisel.

Advendiajal luuakse uusi ja tugevdatakse vanu teid ühe inimese juurest teise juurde. Teid naabrite juurde, kaugel olijate juurde, hädas olijate juurde. Siis loome teed ka nende juurde, kes on surnud ja keda me meenutame.

Laulame „Maa on nii kaunis“ ja liigume ringis kolm sammu edasi ja üks tagasi.

Advendiajal süütame küünlad: lootuse küünla, julgustuse küünla, andestamise küünla, armastuse küünla, rõõmu küünla...
Me teeme nii, sest Jumalgi on nii teinud. Ta on valmistanud meile tee, et jõuaksime Tema juurde. Ta on süüdanud meis valguse, et me ei jääks pimedusse ja surmavarju. Meiegi ehitame nüüd teid üksteise juurde.

Asetan oma küünla ja paremal pool oleva küünla vahele kuuseoksa. Kõik teevad kordamööda sama kuni moodustub kuusepärg.

Nüüd kui õues on külm ja pime, vahel sünge ja lootusetu – on need oksad ikka rohelised. Jõuluajal toome need tuppa kogu oma hiilguses. Oksad ütlevad meile: „Hoidke kinni lootusest. Kõik muutub uueks. Kõik hakkab veel õitsema. Ööd muutuvad valgeks. Sünnib laps. Tema toob elu maa peale. Tema teeb kõik uueks“.

Võtame üksteise kätest kinni ja moodustame sama ümmarguse ringi kui see pärg. Pärg ütleb meile: „Aeg on käes. Jumal seob end inimestega. Taevas tuleb maa peale. Jumal saadab meile oma Poja.!“

Palve: Hea Jumal, tänu sulle valguse ja soojuse eest keset pimedat talve. Tänu sulle, et sinu valgus on pimedusestki võimsam. Tänu inimeste eest, kellega koos saame olla, ema, isa, venna ja õe eest, vanaemade ja vanaisade eest, sõprade eest. Lase meil leida tihti tee nende juurde ja hoia neid meie mõtetes. Tänu sulle, et sa sündisid keset elu ja oled meiega ka sellel advendiajal. Aamen.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament


EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006