Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

1. aasta 1. tsükkel: Ɯks roosike on tƵusnud

JEESUSE SĆ¼ND.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Minu sünnipäev
Vestle lastega, kuidas nemad oma sünnipäeva tähistavad. Millised on nende pere sünnipäeva traditsioonid? Palu lastel nimetada asju, tegevusi, inimesi kes või mis teevad sünnipäevast sünnipäeva? Kirjuta kõik vastused suurele paberile või tahvlile. Kui nimekiri on koostatud arutage või hääletage, mis on nendest asjadest kõige tähtsamad ilma milleta sünnipäev ei ole sünnipäev.

 

Jõululõhnad
Palu osalejatel silmad sulgeda ja anna neile nuusutada erinevaid lõhnu (maitseained, aroomõlid jne). Palu neil ära arvata, mis lõhnadega on tegemist. Pärast seda on võimalik vestelda, mis lõhnad on seotud jõuludega?

 

Jõulud suvel
Jaga lapsed väikestesse rühmadesse ja anna neile fantaasia ülesanne mõelda ja kirja panna, kuidas nende arvates peetaks jõule siis kui jõulud oleks näiteks 25. juunil?


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Sünnitunnistus
Loe lastele jõuluevangeelium Luuka evangeeliumist. Anna igale lapsele tööleht 1  ja palu teksti põhjal koostada ja kujundada Jeesuse sünnitunnistus (kes sündis, kus sündis, vanemate nimed, esimesed külalised jne).

 

Jõulusõim
Loe ette jõululugu. Kirjuta koos rühmaga üles kõik loo tegelased. Lase igal osalejal valida mõni tegelastest ja see joonistada. Lõigake tegelased välja ja kleepige ühele suurele paberile või seinale nii, et moodustuks jõulusõim. 

 

Teksti puzzle jõuluevangeeliumist
Kirjuta jõuluevangeelium paari lause kaupa eraldi paberitele (kogu komplekt) igale rühmale. Proovige koos osalejatega segamini läinud jõuluevangeelium jälle õigesti kokku saada. Võib teha ka väikerühmades.

 

Päevik
Palu osalejatel leida mugav asend ja loe ette jõuluevangeelium Luuka evangeeliumist. Jaga osalejatele paberid ja palu mõelda, mida võisid sellel päeval oma päevikusse kirjutada loo tegelased (vastava tegelase võib igaüks vabalt valida või siis võtta loosiga):
Maarja
Joosep
Karjased jne.

Tutvustage hiljem oma jutte ka teistele, et tekiks pilt erinevate nurkade alt.

 

Jeesus ja inimesed
Palu rühma liikmetel joonistada pilt teemal „Jeesus ja inimesed“. Kui pildid on valmis tehke kokkuvõtted. Kuidas keegi joonistas.
Enamasti on piltidel Jeesus suur ja aupaistega ning tema ja inimeste vahel on palju tühja ruumi. Üheskoos saab vestelda millest meil on tekkinud selline arusaamine. Kas selline pilt Jeesusest on ka Piiblis?

Rühmades tuletage meelde olukordi kus Jeesus puudutas inimesi või külastas nende kodusid?
Lugege: Mk 10 : 13 - 16; Jh 8 : 2 - 11; Mk 7 : 32 - 35 või Jh 20 : 24 -29
Joonistage pilt mõnest nendest kirjakohtadest.

Tehke ühised kokkuvõtted, kus võrdlete esimese ja teise ülesande joonistusi.


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Jõululaulude 7-vaprat
Palu lastel kodust kaasa võtta plaat oma lemmik jõululauluga või vali ise mõned jõululaulud. Kuulake üheskoos laule. Palu lastel koostada lauludest pingerida ja valige oma rühma lemmik jõulualu. Suuremate lastega võib ka arutada erinevate laulude sõnumi üle (sellisel juhul oleks oluline, et laulud oleks valitud erinevad).

 

Jõulukombed meil ja mujal
Otsige koos lastega internetist või erinevatest raamatutest erinevate rahvaste jõulukombeid. Kui erinevad või sarnased need on meie jõulutraditsioonidega? Kuidas mõjutavad erinevaid jõulutraditsioone geograafiline asend või rahvuslikud eripärad (näiteks temperament)?

 

Uued jõulukombed
Jaga lapsed rühmadesse ja palu igal rühmal mõelda välja mõni uus jõuludega seotud traditsioon. Kui rühmad on ülesande lõpetanud tutvustage uusi traditsioone ka teistele. Kas mõne rühma ettepanekuks võiks välja kujuneda ka päriselt uus traditsioon? Põhjendage, kuidas on see jõulusõnumiga seotud.

 

Õlilambi valmistamine
Jeesus on maailma valgus. Vaata õlilambi valmistamise juhendit

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Tƶƶ tekstiga
 Tƶƶleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006