Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

1. aasta 2. tsükkel: Vaata, see oli väga hea

LOOMINE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Kes ma olen?
Palu lastel minna õue ja otsida loodusest midagi, mis teda iseloomustaks. Kui kõik on midagi leidnud, kogunege ringi ja rääkige, kes mida ja miks endaga tuppa kaasa tõi.

 

Sõnamäng.
Jaga igale lapsele neli märkmepaberit. Lase neil igale paberile kirjutada üks sõna, mis tema jaoks seostub mõistega Jumal. Sõnade valikul ei ole mingeid piiranguid. Tegemist võib olla nii nimi-, omadus- kui ka tegusõnaga.

Moodusta väikesed rühmad (3-5 inimest). Lase rühmades sõnadest moodustada loogiline tekst (suuremad võivad teha ka luuletuse), mis võiks iseloomustada Jumala olemust. Kasutada võib vaid paberile kirjutatud sõnu. Muuta võib  sõnade käänet, vormi jne (armastus-armastama). Olenevalt laste vanusest võid ülesande lihtsustamiseks lubada lisada sidesõnu või siis ka muid vajalikke sõnu.

 

Jumal kui Looja.
Arutle koos lastega loomisloo aktuaalsuse üle tänapäeval. Julgusta lapsi avameelseks vestluseks, ära kritiseeri väljaöeldud mõtteid.
Vestluse aluseks võid kasutada järgmisi mõtteid:

Mõned inimesed seavad teadusliku käsitluse maailma sünnist ja Piibli loomisloo omavahel vastasseisu: kui usud, et Jumal on loonud maailma, ei saa enam uskuda inimese arenemisse ahvist!Paljud kristlased aga mõtlevad, et teaduslik ja piibellik loomislugu ei ole omavahel konfliktis. Nad põhjendavad oma nägemust järgmiselt:
Piibli loomislugu (1Mo 1) on ammu aega tagasi sündinud Jumala loomistegude ülistuslaul (selle sünni ajal elas Eesti kiviajas). Tolle aja maailmavaate kohaselt  räägib loomislugu, kes on kõige oleva taga ja mille jaoks on kõik sündinud. Piibli loomislugu on ajatu: selle sõnumit mõistis kirjaoskamatu karjakasvataja 3000 aastat tagasi. Tänapäeval kõnetab see kosmoseavarust vallutavat inimest ja homme puudutab see ehk teisel taevakehal elavat inimese järeltulijat.
Piibli loomisjutustus on nagu maal. See räägib omast ajast pärit olevate sõnade ja võrdumitega  Jumala loomistööst.

Teadus uurib küsimust elu sündimise kohta oma seaduste järgi: matemaatik arvutab, loodusteadlane teeb katseid, filosoof mõtleb, arheoloog kaevab. Nende põhjal moodustub teaduslik käsitus maailma ja elu sünnist. Näiteks: arenguteooria ja nn. suure paugu teooria.
Teaduslik käsitus on nagu foto, kust aimame paljusid üksikasju ja mille põhjalt võime kirjeldada tõelisust. See ei ütle siiski midagi, miks on kõik olemas. Ja ka mitte seda, kas elul on ka mingi mõte.
Nii mõeldes on teaduslik käsitus elu sünnist ja piibellik loomisusk üksteist täiendavad viisid täpsustada tõelisust. Teine vastab eelkõige küsimusele kuidas?, esimene jälle miks? See, kes asetab need vastaspositsioonidele väidab samas, et asju ei saa kirjeldada rohkem kui ainult ühel viisil. Ometi teame me, et vesi inimese põsel on pisar, kuid samas ka H2O.

Piibel räägib, et Jumal on oma Sõnaga loonud kõik, mis on olemas, nii nähtava kui nähtamatu maailma. Tema on kõige taga ja jätkab oma loomistööd ka täna. Uskudes seda peab kristlane tõeks ka parimat teaduslikku käsitust antud hetkel elu sünnist. Ta näeb, et teaduses on küsimus Jumala käejälgede uurimises.
Inimkonna ajaloost teame mitmeid teaduslikke seletusi, mis omal ajal on olnud sensatsioon, kuid teisel hetkel osutuvad rohkem või vähem valeks. Sellepärast suhtutakse teaduse uurimistulemustesse ettevaatlikult. Küsimus on praegustele teadmistele toetuvatest nägemustest. Uus info võib muuta kogu käsitlust.

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Jumal on kui …
Alusta vestlusega:

 • Milliseid nimetusi me teame / kasutame Jumala kohta? (Isa, Looja jt.)
 • Kust me oleme õppinud neid sõnu kasutama?

Jumalast võib rääkida vaid võrdpiltide abil. Neid on Piiblis päris mitmeid. Lase lastel lugeda järgmisi kohti Piiblist ja  nende seast valida see, mis puudutab teda kõige rohkem. Palu neil oma valikuid põhjendada.

Ps 18 : 3
Ps 62 : 3
Ps 84 :12
Ps 23
2 Mo 15 : 26
Jer 2 : 13

Kõigepealt töötab igaüks individuaalselt. Seejärel tehakse ühised kokkuvõtted.

 

Loomislugu piltides
Iga laps võtab loosiga ühe sõna loomisloost ( Näiteks: päike, kuu, tähed, lill, lind jne.) ja joonistab vastavalt võetud sõnale pildi.

Kui kõik on pildi valmis saanud kinnita seinale pealkirjad (1.päev, 2. päev jne.). Seejärel loe Piiblist loomislugu. Siis kui tekstis esineb laste poolt joonistatud sõna, saab laps asetada oma pildi vastava päeva alla. Loo lõppedes on seinal loomislugu piltides.

 

Loomislugu pillidega
Jaga igale lapsele mingi pill (triangel, vile, trumm jne). Iga laps saab loosiga mõne sõna loomisloost (kalad, kuu, inimene jne). Loe loomislugu ette. Iga laps, kuuldes oma sõna, teeb oma pilliga häält.

 

7 sõna loomisest
Jaga igale lapsele Piibel ja palu tal vaikselt omaette loomislugu läbi lugeda. Lugemise käigus palu neil tekstist valida iga päeva kohta üks tema jaoks oluline sõna. Kui kõik on ülesande täitnud vestelge üheskoos, milliseid iseloomustavaid sõnu iga loomispäeva kohta valiti ja miks.


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Fantaasiamatk
Palu lastel leida endale mugav asend ja sulgeda silmad. Pane mängima rahulik muusika ja jutusta.

Tule koos minuga kosmoselennule Arkturusele. See asub 33 valgusaasta kaugusel maast (valgusaasta on vahemaa, mille valgus võib läbida aastaga). Valguse kiirus on umbes 3 000 000 km/s. Sa võid sõita raketiga peaaegu sama kiiresti kui liigub valgus. Lähed hommikul kell kaheksa 299 000 kilomeetrise sekundikiirusega teele. Jõuad kohale tühja kõhu tundega umbes sama päeva lõunaks. Sellel ajal, kui rakett pöördub tagasiteele, sööd oma võileiva, mille oled võtnud kaasa. Jõuad koju umbes kuue ajal õhtul. Hüppad raketist välja ja jooksed sõbra Peetri juurde rääkima muljeid ja küsima uudiseid. Helistad uksekella ja vana ätt tuleb sulle ust avama. Sa ei tunne teda, küsid Peetrit. Mees vastab: “Mina olengi Peeter.” Sinu sõber on 66 aastat vanem, kuid sina oled vaid pool ööpäeva vanem. Ometi kestis sinu sõit Arturusele 66 aastat.

Kuidas on see võimalik?

Kui reisitakse valguse kiirusel, aeg peaaegu lakkab sinu jaoks eksisteerimast. Uskumatu, aga valguse kiirusel liikudes sünniks ka palju muud imelist.
Sinust saaks nähtamatu ja mingis mõttes saaksid sa sama suureks kui universum.

Ühel viisil aitavad need võimatuina tunduvad asjad meil ometigi mõista Jumalat, kes on kõikvõimas ja on loonud taeva ja maa. Jumal on muutumatu, Tal ei ole algust ega lõppu. Ta on kõikjal samaaegselt. Kui see kellelegi kergendust pakub, võiks mõelda ka niimoodi, et Jumal on jätkuvalt olemas valguse kiirusel.

Lase lastel natuke aega veel muusika saatel vaikselt mõtiskleda. Seejärel arutlege, milliseid mõtteid fantaasiamatk tekitas.

 

Kes on inimene?
Palu lastel individuaalselt paberile kirjutada viis ennast iseloomustavat sõna.
Seejärel lase lastel paarides vestelda  sellest, kuidas keegi on ennast määratlenud.

Vaadake pilti (tööleht 1) erinevatest inimese uurimise viisidest.
Mida uurib inimese juures:

 • arheoloogia
 • ajalugu
 • bioloogia
 • psühholoogia
 • antropoloogia
 • arstiteadus?

Kas see ongi kõik? Aga see, et meid kutsutakse veel isiksuteks (hing)?

Jaga lapsed  rühmadesse ja palu neil omavahel vestelda sellest, mis nende arvates teeb inimesest inimese.
Kas see võiks näiteks olla:

 • oskus rääkida
 • arenenumad ajud
 • oskus hoolitseda järglaste eest
 • oskus elada kvaliteetset elu
 • oskus mäletada minevikku ja ennetada tulevikku?

Pärast rühmavestlust arutlege seda ka üheskoos. Tõdege, et see ei saa olla ükski eelnenutest. Imikud ei räägi ega kurdid ei kuule; inimene, kes vigastab oma aju on ikkagi inimene; inimene võib jätta lapse hooletusse, kuid on ka siis inimene; inimene võib teha midagi täiesti valet, kuid jääb ikkagi inimeseks.

Loe Piiblist 1 Mo 1 : 27
Mis selle teksti järgi teeb inimesest inimese?

 

Kes  ma olen?
Palu lastel kirjutada väikesele märkmepaberile mõne kuulsa inimese, muinasjututegelase vms. nimi. Kinnitage paberid naabrile otsaette või seljale nii, et see, kelle küljes paber on, ei näeks, mis sinna kirjutatud on. Lapsed peavad nüüd ära arvama, kes nad on. Selleks saavad nad küsida teistelt küsimusi. Igalt mängijalt üks küsimus korraga. Vastata saab küsimustele ainult „ei“ või „jah“. Kes enda nime ära arvab, saab vastata edasi teiste küsimustele.

 

See on hea
Räägi lastele, et Jumal, lõpetades loomistöö, vaatas iga päeva õhtul tehtut ja tõdes, et see oli hea. Jaga lastele leht paberit ning palu igaühel oma elust lähtuvalt lõpetada lause: See on hea, et… . Kui kõik on ülesande lõpetanud kogunege kokku ja vestelge vastuste üle.
Väiksemad lapsed, kes veel ei kirjuta, lõpetavad lause suuliselt.

 

Mina loojana
Palu lastel joonistada pilt, kus kasutad ühte kolmnurka, kahte ristkülikut ja kolme ruutu. Kui pildid on valmis saavad lapsed neid üksteisele näidata ja vaadata kui palju erinevaid pilte on võimalik luua samadest kujunditest.
Väiksematel võivad olla kujundid eelnevalt väljalõigatud ja siis saavad nad neid paberile pildiks kleepida.

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Side meie eluga
 Tööleht 1 (jpg)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006