Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

1. aasta 2. tsükkel: Vaata, see oli väga hea

INIMESE SUHE LOODUGA.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Fotograaf
Jaga lapsed paaridesse. Iga paar peab otsustama, kes on esimesena fotograaf ja kes fotoaparaat. Fotoaparaat suleb silmad ja fotograaf viib ta ettevaatlikult mingi objekti juurde, mida fotograaf hetkel pildistada tahab. Pilt tehakse nii, et fotograaf palub kaameral sekundiks silmad avada. Seejärel vahetatakse osad. Kui ka teine on enda valitud kohast pildi teinud minnakse oma kohale tagasi ja räägitakse, miks tehti just selline pilt.

 

Ilusaim koht
Palu lastel ette kujutada, et põrandal on suur Eesti kaart. Palu osalejatel minna kaardil kohta, kus nende arvates on kõige ilusam koht Eestis.
Küsi lastelt:
Kus sa oled ja miks sa valisid just selle koha?

Suuremate lastega võib sama teha ka kujutletava maailmakaardiga. Eelkooliealised lapsed võivad selle ilusa koha lihtsalt nimetada ja õpetaja võib seda kohta siis kaardilt näidata.

 

Vestlus
Palu lastel rääkida, millised on nende lemmikloomad, -lilled jm. Kas sa suudaksid oma lemmikust luua täpselt samasuguse koopia? Miks? Lõpuks tõdege, et Jumala loomistööd ei suuda inimene järgi teha.

 

Mida kuulen?
Minge koos lastega välja. Sulgege silmad ja kuulatage. Missuguseid looduse helisid kuulete? Kas oled neid ka varem kuulnud? Kas kuuleksime neid helisid ka siis kui  kiirustaksime? Minge tuppa tagasi. Lõigake ajalehtedest ja ajakirjadest välja pilte, mis iseloomustavad helisid meie ümber. Tehke nendest kollaaþ. Vestelge: Kas need helid on meeldivad või ebameeldivad? Millised neist on looduslikud, tehislikud jne.


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Psalm 8
Lase lastel kordamööda salmhaaval ette lugeda  Psalm 8.
Vestelge loetu põhjal:

Kuidas kujutab see laul inimese ja Jumala omavahelist suhet?
Milliseid rolle ja ülesandeid Jumal inimesele annab?
Kuidas sinu arvates inimene nende täitmisega hakkama on saanud?
Mida võiks või peaks inimene teistmoodi tegema?

 

Jumal, inimene, loodus
Jaga lapsed väikestesse rühmadesse. Palu igas rühmas läbi lugeda 1 Ms 2 : 4 - 25. Lase rühmades arutada järgmiste küsimuste üle:

Milliste sõnadega võiks iseloomustada elu Eedeni aias?
Milline on Jumala ja inimese suhe?
Kuidas suhtus inimene loodusse ja loodusesse?
Kui rühmad on töö lõpetanud tehke ühine kokkuvõte.

 

Mina kui looja
Loe loomisloost, kuidas Jumal toob inimese juurde loodud loomad ja laseb inimesel neile nimed anda.
Palu igal lapsel joonistada üks fantaasialoom. Seejärel saavad lapsed anda üksteise loomadele nimed.
Väljamõeldud loomi võib esitada ka pantomiimina.


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kuidas saan mina…
Palu lastel paberile joonistada suur lilleõis (võib olla ka ette joonistatud ja paljundatud). Palu lastel mõelda ja kirjutada iga kroonlehe sisse, mida tema saab teha, et Jumala loodut hoida ja kaitsta. Lille võib hiljem ka kenasti ära värvida.

 

Looma-alias
Kirjuta eelnevalt märkmepaberitele erinevate loomade nimesid. Palu lastel ükshaaval loosiga võta paber ja esitada seal olevat looma teistele pantomiimina. Teiste laste ülesanne on ära arvata, mis loomaga on tegemist.

 

Istutamine
Istutage üheskoos potti muru või mõne lille seemned. Järgnevate tundide jooksul saate üheskoos vaadata, kuidas taim kasvab.

 

Tagurpidi loomislugu
Loe ette tagurpidi loomislugu (tööleht 1).
Arutage üheskoos, mida tegi inimene selle loos valesti.

 

Vanasõnad
Lase lastel meenutada loodusega seotud vanasõnu. Vajadusel otsige lisa vanasõnaraamatust http://www.folklore.ee/cgi-bin/vanas1?item=A

Näiteks:
Mõts um vaese mehe ait
Puu on vanem kui inimene
Öö ep ole kellegi sõber

Küsi lastelt:
Mida saame nendest vanasõnadest teada oma esivanemate suhete kohta loodusega?

Lase lastel mõelda välja looduskaitse-teemaline kampaania, kus kampaania hüüdlauseks on mõni vanasõna.

 

Käitumine metsas.
Jaga lastele tööleht 2 ja palu need hoolikalt läbi lugeda.
Arutle seejärel üheskoos lastega, miks on selliseid metsas käitumise juhiseid vaja, millist nendest kõige sagedamini rikutakse ja kuidas õpetada inimestele lugupidavat suhtumist loodusesse?

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Side meie eluga
 Tööleht 1 (pdf)
 Tööleht 2 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006