Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

1. aasta 3. tsükkel: Tulge minu juurde…

KIRIK JA KOGUDUS.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Alias
Kirjuta eelnevalt paberitele kiriku ja koguduse eluga seotud sõnu (pühapäevakool, koor, ristimine, vaimulik, jumalateenistus jne). Lase lastel ükshaaval tõmmata sõna ja seda siis teistele pantomiimina esitada.

 

Külaline
Kutsu tundi külla mõni koguduse töötegija. Lase lastel küsida tema töö kohta koguduses. Palu ka külalisel rääkida, kuidas temast sai koguduse liige.

 

Mõistekaart
Lase lastel individuaalselt või väikestes rühmades teha mõistekaardid sõnadele „kogudus“ ja/või „kirik“. Kui töö valmis vaadake ühiselt ja arutlege, mis lastel nende sõnadega seostub.
Vaata infoks: http://lemill.net/methods/moistekaart/view .


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Piibel ja kogudus
Jaga osalejad rühmadesse. Anna igale rühmale sama ülesanne kuid erinevad kirjakohad (1-3 teksti vastavalt rühmade arvule).

Ülesanne:
Kuidas need kirjakohad iseloomustavad ja aitavad meil mõista:

  • koguduse olemust
  • koguduse liikmete omavahelisi suhteid
  • Kiriku ja Kristuse vahelist ühendust

Kirjakohad:
Jh 10 : 11 - 16
Rm 12 : 3 - 8
Gl 3 : 26 - 29
Ef 2 : 18 - 22
Ef 4 : 2 - 5
1Pt 2 : 9 - 10

 

Koguduse hea sõnum
Selgita, et esimesed kristlased olid innukad jagama head sõnumit kogu maailmaga. Ka täna on koguduse ülesanne olla hea seemne külvajaks. Jaga lapsed väikestesse rühmadesse. Anna igale rühmale üks või ka mitu kirjakohta (igale rühmale erinevad) ja palu neil vastata järgmistele küsimustele:

  1. Kus head sõnumit kuuldi?
  2. Kes sõnumit kuulsid?
  3. Mis oli kuulutuse tulemus?

Kirjakohad:

Ap 2 : 5 - 11; Ap 6 : 1 - 7; Ap 8 : 1 - 8; Ap 8 : 26 - 38;

Ap 9 : 31 - 36; Ap 11 : 19 - 26;

Ap 13 : 44 - 49; Ap 14 : 21 - 28; Ap 16 : 9 - 15; Ap 18 : 1 – 11.

Kui kõik rühmad on töö lõpetanud, tehke ühised kokkuvõtted.

 

Ristsõna
Palu lastel Piibli abiga lahendada ristsõna töölehelt 1 või töölehelt 2


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Minu kirik
Jaga lapsed rühmadesse. Anna igale rühmale paar lehte valget paberit ja värvilised pliiatsid. Palu rühmadel ette kujutada, et on uue loodava koguduse tuumik. Palu neil kujundada oma kogudusele tänapäevane kirikuhoone ja kavandada, millistest tegevustest koosneks selle koguduse igapäevane elu.

 

Ekskursioon kodukirikusse
Minge koos lastega oma koguduse kirikusse. Tutvuge kirikuhoonega. Näita ka neid kohti, mis pühapäeval kirikusse tulles varjatuks jäävad (orel, torn jne.).

Eelnevalt võib ka osalejad jagada rühmadesse ning anda uurimiseks kindel valdkond: kiriku arhitektuur, altar, orel, kellad, tekstiilid jne. Seejärel tehke ühine ekskursioon, mille käigus saavad rühmad oma uurimisobjekti teistele tutvustada. Iga rühm võib välja tuua ka mõne asja, mida nad oma kodukirikus seni märganud ei olnud.

 

Fotojaht kirikus
Jaga lapsed paaridesse (või väikestesse rühmadesse). Anna igale paarile 5-10 kodukirikus tehtud fotot (fotodel võiks olla detailid kirikus olevatest esemetest). Selgita, et laste ülesanne on foto järgi kindlaks teha, kus pilt on tehtud ja mida on pildil kujutatud.

Pärast etteantud aega tehke ühised kokkuvõtted.

 

Sotsioloogiline uurimus
Koostage koos lastega 3-5 küsimusest koosnev küsimustik koguduse elu kohta (küsimustiku võiks koostada lastega ühiselt). Viige küsitlus läbi näiteks järgmisel pühapäeval peale jumalateenistust. Järgmises tunnis tehke kokkuvõtted. Küsitluse võib läbi viia ka näiteks tänaval, et uurida, kui hästi on inimesed „tänavalt“  kursis koguduses toimuvaga.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006