Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

3. aasta 8. tsükkel: Sinu usk on sind aidanud

5000 MEHE SööTMINE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Mida ma vajan?
Pane lauale hunnik märkmepabereid. Palu lastel mõelda, mida nad vajavad oma igapäevases elus, et õnnelik olla. Seejärel kirjutavad lapsed need vajadused märkmepaberitele. Igale paberile üks vajadus.

Nüüd jaga tahvel või suur paber kolme ossa – füüsilised vajadused (nt söök, riided, korter/maja jne), emotsionaalsed vajadused (nt armastus, andestus, aktsepteerimine, palved jne) ja vaimsed vajadused (andestus, Jumala kaitse, Jumala olemasolu jne). Ühise arutelu  käigus  paigutage laste kirjapandud vajadused vastavalt kolme tulpa. 

Lõpetuseks võiks jääda kõlama mõte – Jumal hoolitseb meie vajaduste eest mitmel erineval moel, andes meile võimed, tervise, sõbrad, teadmised jne.

 

Jagamine
Aseta eelnevalt kandikule mõned küpsised (küpsiseid peaks olema vähem kui lapsi). Selgita lastele, et kahjuks on küpsiseid vähem nii, et igale ühele ei jätku. Mis me siis teeme? Seejärel pakuvad lapsed välja omapoolsed ideed olukorra lahendamiseks.

Peale seda jagage ka kogemusi ja tundeid:

Mis tunne on jääda millestki ilma?

Mis tunne on midagi kellegagi jagada?

jne.

Julgusta lapsi rääkima oma isiklikest kogemustest.

 

Jumal kannab hoolt
Valmista ette maitsmiseks väikesed tükid erinevaid puuvilju, köögivilju, juustu, leiba vm. Need kõik on kandikul rätiku all peidus, et lapsed ei näeks. Lase lastel pimesi erinevaid toiduaineid maitsta ja ära arvata millega on tegemist.  Seejärel rääkige, kus  need viljad kasvavad või millest need toiduained tehtud on.

Selgita: Jumal hoolitseb meie eest andes meile erinevaid ande, et me võiksime kasvada ja terved olla.

Seejärel võib üheskoos loetleda või tahvlile kirja panna toite, mis on tervislikud ja mis on ebatervislikud. Arutlege, kes  hoolitseb selle eest, et me toituksime tervislikult (vanemad, õpetajad, ise jne)

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Otsi sõnu
Palu lastel lugeda  Piiblist Mt 14 : 13 – 21. Anna ülesandeks leida tekstist üks positiivne sõna (väljend),  üks negatiivne sõna (väljend) ning üks arusaamatu sõna (väljend). Seejärel viige läbi arutelu: millised olid positiivsed sõnad, millised negatiivsed sõnad ja mis jäi arusaamatuks. Võimalusel otsige viimastele koos selgitusi.

 

Kiri sõbrale
Lapsed loevad omaette Piiblist Jh 6 : 1 – 15. Seejärel anna neile ülesandeks ennast kujutada poisi rolli selles loos, kellel oli viis odraleiba ja kaks kala ning kirjutada kiri oma sõbrale, kus nad kirjeldavad loos toimunut. 

 

Uurimustöö
Jaga lapsed kolmeks rühmaks. Anna igale rühmale tööleht 1 ülesandega teha ühest evangeeliumist faktidel põhinev ülevaade. Abiks on neil tabel, kus on kirjas milliseid andmeid on üles vaja märkida. Esimene rühm võtab endale uurimiseks Mt 14 : 13 – 21, teine

Lk 9 : 10 – 17 ja kolmas  Jh 6 : 1 – 15.  Seejärel joonista järgnev tabel tahvlile (suurele paberile, arvutisse vm), kuhu saad kirja panna kolmest evangeeliumist kogutud info ning neid omavahel võrrelda. Näide:

 

Matteuse 14: 13 – 21

Luuka 9: 10 – 17

Johannese 6: 1 – 15

Kus tegevus toimus?

 

 

 

Kes olid tegelased?


 

 

 

Milles seisnes probleem/mure?

 

 

 

Kuidas probleem/mure lahendati?

 

 

 

Mida tegi Jeesus enne toidu jagamist?

 

 

 

Mida arvas rahvas Jeesuse imeteost?

 

 

 

 

Dramatiseering
Anna lastele ülesandeks teha Mt 14 : 13 – 21 põhjal dramatiseering.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Ühine söömaaeg
Korralda lastega piknik. Pikniku toiduks paku 5 leivaviilu (võib olla ka lavaš) ja kaks suitsukala. Pidage piiblilugu meenutades ühine söömaaeg. Enne sööma hakkamist lugege ühine söögipalve.

 

Söögipalved
Jaga igale lapsele A4 suurune paber, kuhu on kirjutatud erinevad söögipalved. Lapsed saavad oma lehte ise kaunistada ja hiljem lehe koju kaasa võtta. Kui on aega, võiksid lapsed teha pildile ka raami.

 

Kala meisterdamine
Meisterdage ühes koos lastega kalu. Enne meisterdamist tutvusta lastele kala sümbolit.  Kala on Kristuse sümbol. Kala motiivi võis näha katakombide seinamaalingutel ja mosaiikidel, salamärgina valgustitel ja pitseritel. Jeesuse sõnadest kaluritele Siimonale ja Andreasele sai kala ka ristimise sümboliks.

Erinevad variandid kalade meisterdamiseks:

Kalade voltimine

Savist kalade voolimine (kaela riputamiseks)

Paberist kalade rebimine

 

Heeringa tuulutamine
Jaga lapsed võistkondadeks ja anna igale võistkonnale üks ajaleht, mille nad võivad soovitud kujul kokku voltida.

Rivista võistkonnad stardijoone taha ning aseta esimeste võistlejate ette maha õhukesest paberist välja lõigatud kala. Märguande peale tuleb võistlejatel „tuulutada“ kala kokkulepitud kohta ja tagasi. Kala tuulutamiseks kasutatakse ajalehte, millega ei tohi kala puudutada. Täpne tehnika on iga võistleja enda otsustada.

Tagasi stardijoonele jõudes jätkab järgmine võistleja kuni kõik võistkonna liikmed on ülesande täitnud.

Võidab kiireim võistkond.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006