Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

3. aasta 8. tsükkel: Sinu usk on sind aidanud

RISTIJA JOHANNES JA JEESUSE RISTIMINE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Vesi
Palu lastel ringi istuda. Lase ringi käima läbipaistev anum veega alustades iseendast. See, kelle käes on parasjagu veeanum, kastab sõrmeotsad vette ja nimetab mingi võimaluse vee kasutamiseks (näit. pesemine, riiete puhastamine, ujumine, joomine, laevaga sõitmine jne). Vastavalt vajadusele võib teha ka teise ringi.

Selgita: vett saab kasutada väga mitmeks otstarbeks. Vesi on elulise tähtsusega.

Tutvusta lastele, et täna räägite väga tähtsast eluandvast Jumala kingitusest, kus on üheaegselt tegevad vesi ja Jumala sõna.

 

Pildid veest
Otsi varem valmis erinevaid pilte ja fotosid, kus on kujutatud vee kasutamist. Iga laps saab panna mõne neist tahvlile või lauale ja rääkida, mida ta pildil näeb. Aseta pildid ringikujuliselt. Kõige lõpuks aseta ringi  keskele pilt ristimisest.

Selle tegevuse lõpus võiks kõlama jääda mõte: ristimises Jumala sõna ühendatult veega uuendab, värskendab ja annab uue elu!

 

Taevaisa perekond
Jaga lastele valged paberid, kuhu lapsed joonistavad oma perekonna. Iga laps saab rääkida oma perekonnast ja kodust. Kui kõik lapsed on saanud rääkida, suuna jutt sellele, et meil kõigil on hea olla koos nende inimestega, kes on meile kallid ning läbi ristimise saame lisaks oma perele kuuluda ka Taevaisa perekonda.

 

Minu nimi
Palu igal lapsel kirjutada oma nimi paberile. Seejärel saab laps teistele rääkida, miks on ta saanud just selle nime. Võid moodustada lastest ka paarid ja iga laps saab rääkida oma nimeloo paarilisele.

Kirjuta laste nimed tahvlile ja kui kõik nimed on kirjas, siis lisa ka oma nimi.

Seejärel võite üheskoos nimederaamatust otsida laste nimedele tähenduse ja kirjutada nimede juurde. Kui keegi teab oma nime saamislugu võiks ta seda teistele rääkida.

 

Mäng „ Nimede vahetamine I“
Lapsed istuvad toolidel ringis. Ringi keskel on pimesikk, tema ülesandeks on hüüda kahe lapse nime, kes peavad kohad vahetama. Kui kohtade vahetamise ajal saab pimesikk kellegi kätte, saab sellest mängijast uus pimesikk. Samal ajal, et teistel lõbusam oleks,  võib oma nimesid salaja vaikselt ringis olevate mängijatega vahetada.

 

Mäng „Nimede vahetamine II“
Lapsed seisavad ruumi keskel. Mängu alguses on igal mängijal oma nimi. Seejärel hakatakse üksteisega teretama ja öeldakse oma nimi. Tervituse ajal mängijate nimed vahetuvad ehk siis tervitajad vahetavad omavahel nimed.

Nii hakkavad nimed ringlema. Mängija jaoks lõppeb mäng siis, kui ta saab oma nime tagasi.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Täienda pilti
Jaga lastele pilt Jeesuse ristimisest (tööleht 1). Seejärel moodusta paarid. Iga paar loeb iseseisvalt läbi Mt 3 : 13 – 17 ja Lk 3 : 21 – 22 ning võrdleb neid tekste omavahel. Siis on  kõigil  võimalus täiendada oma pilti puuduvate detailidega (näiteks: tuvi – Püha Vaim; vesi; Jumala hääl; jõe nimi).

 

Vajalikud sõnad
Otsige Iisraeli kaardilt üles Jordani jõgi. Just  selles jões ristis Johannes inimesi, ka Jeesust. Kirjuta tahvlile järgmised sõnad: meeleparandus, Jumala arm, Püha Vaim.

Ühiselt  arutlege sõnade tähenduse üle. Kuidas lapsed seletavad neid mõisteid? Seejärel kirjutab iga laps sõnad omale paberi peale ning lapsi  suunates või abimaterjali kasutades (nt „Piibli väike sõnaraamat“) leidke sobivad definitsioonid.

Meeleparandus – pattudest lahtiütlemine ja Jumala armu vastuvõtmine.

Jumala arm – Jumala suur armastus inimeste vastu. Seda armastust ei saa ära teenida vaid  see on Jumala vabatahtlik kingitus meile.

Püha Vaim – Jumala müstiline jõud, üks kolmainsuse isik. (Jumal Isa, Jumal Poeg ja Jumala Püha Vaim). Püha Vaimu abil võime eriliselt kogeda Jumala lähedalolu, saada temalt andeid, võimeid.

 

Ristsõna
Anna igale lapsele ülesandeks lahendada ristsõna (tööleht 2). Vajadusel võib teha seda ka paarides või rühmades.

Vastused:

1. Vana 2. Luukas 3. Ristija Johannes 4. Patud 5. Tulega 6. Vesi 7. Tuvi 8. Jeesus 9. Ristitud 10. Püha Vaim 11. Patukahetsus 12. Sakarias 13. Andestab14. Jordan 15. Jesaja.

 

Pilt Ristija Johannesest
Palu igal lapsel individuaalselt lugeda  Mt 3: 1 – 6. Seejärel anna ülesandeks vastavalt kirjeldusele joonistada Ristija Johannesest pilt.

 

Kuldsalm
Palu igal lapsel lugeda Lk 3 : 22 ja kirjutada see paberilehe  keskele. Seejärel lapsed kaunistavad pildi. Kasutada võib ka kleepse jm abimaterjale.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Taevaisa perekond.
Selgita lastele: Taevaisa perekond on samasugune perekond nagu meil kõigil koduski, kus kõik selle liikmed üksteist armastavad, hoiavad ja aitavad. Selleks, et meile hästi meelde jääks, et me kuulume Taevaisa perekonda, meisterdame  “Kätepärja” (vaata tööleht 3) .

Jaga igale lapsele  värviline paber, kuhu ta joonistab oma käe. Lõigake käed välja. Iga laps saab oma käe peale kirjutada oma nime. Seejärel kleepige kõik käed eelnevalt valmistatud paberist ringi peale.

 

Minu ristimine
Meenutage lastega oma ristimist ja jagage üheskoos oma kogemusi. Eelnevalt võid lastele öelda, et nad võtaksid selleks  tunniks kaasa pilte kas enda või mõne pereliikme ristimisest.

 

Kaart ristivanemale
Lase lastel joonistada või meisterda oma ristivanematele kaunis kaart. Lapsed saava selle mõne tähtpäeva puhul või lihtsalt kinkimisrõõmust oma ristivanemale kinkida.

 

Tuvi-ringi kaart „ (tööleht 4)
Jaga lastele A4 paberid. Lõigake paber neljakandiliseks. Seejärel murdke ta pooleks ja siis veelkord pooleks. Voltige saadud nelinurk kokku kolmnurgaks (joonis A). Pärast seda murdke kolmnurga ülemine serv paralleelseks alumise servaga (joonis B). Lõigake ülejäänud osa mööda joont ära (joonis C). Joonistage saadud  kolmnurgale tuvi kujutis (joonis D). Lõigake kujutis mööda joont välja  ja tehke paber ettevaatlikult lahti. Kleepige „tuvi-ring“ suuremale  värvilisele paberile.

 

Põrandapilt
Põrandapildi meetodit võib kasutada ka iseseisva tunnina. Seda on hea kasutada väiksema rühma puhul. Selleks on tarvis järgmisi vahendeid : mitmevärvilised linikud, materjal linikute kaunistamiseks (kivid, käbid, oksad teokarbid, kastanimunad, pärlid, klaaskuulid, suled, kaunimustrilised paelad jne), kelluke, veekann ja kauss, suur teokarp, Piibel, küünal. Võiks olla veevulinaga muusika -, nt CD Pachelbel. Forever by the Sea . Kui on võimalik kuulata või laulda laulu   "Ja vaata, ma olen iga päev te juures" (Piiblilaulud 2007, 24)

Tegevuse sisu:

Veevulinaga muusika.

Lapsed istuvad ringikujuliselt paigutatud toolidel. Õpetaja asetab ringi keskele neljaks kokku volditud linikud. Ta läheb ühe lapse juurde ja küsib, mis värvi linikut laps soovib. Õpetaja toob liniku, asetab selle lapse sülle ning ütleb: Nii tore, et sa täna meiega koos oled ! . Laps jätab oma liniku tooli ette ja läheb omakorda naabri juurde küsima tema lemmikvärvi, mispeale ta toob naabrile soovitud liniku ning asetab talle sülle. Sama kordub, kuni kõik lapsed on saanud liniku ja kuulnud, et nad on ringis oodatud.

Kokkuvolditud linikutest moodustatakse ring nii, et linikute nurgad puutuvad kokku. Seejärel moodustab iga laps välja pandud kaunistusmaterjalist linale oma eesnime esimese tähe.

Õpetaja valib omale abilise, kellega koos tuuakse ringi keskele lahti volditud sinine linik.

Õpetaja: Mida see riie teile meenutab ? Mis see võiks olla ?

Kes soovib (meetodi puhul on oluline, et räägib tõesti see, kes soovib), saab oma arvamust avaldada. Õpetaja võib rahulikul häälel laste arvamused lühidalt üle korrata, andes sel viisil märku, et igaühe arvamus on tähtis ja õige.

Õpetaja: Rätik võib olla kõike seda, mida teie nimetasite. Vaatame, mis see sinine rätik meie tänases loos on (ei öelda, et vaatame, mis ta tegelikult on, ta võibki olla ka kõik see, mida lapsed nimetasid). Kui kelluke heliseb, sule silmad ja pane oma käed kausikujuliselt sülle. Hoia silmad kinni ja kõrvad las kuulavad hästi hoolega, kuni ma sind äratan.

Lapsed sulgevad silmad, õpetaja viib kausi sinise lina keskele ja valab sinna kannust vett, lapsed kuulevad valamisel vee vulinat (kuulmismeel!). Seejärel käib õpetaja kausiga iga ringis osaleja juures ja tilgutab talle veidi vett kätest moodustatud kausikesse (kompimismeel!). See äratabki lapsed. Kauss asetatakse lina keskele.

Õpetaja loeb Piiblist koha ristimise kohta (Mt 28 : 16 - 20) ning asetab Piibli kausi kõrvale.

Õpetaja: Ristimise ajal öeldakse meie nime väga eriliste sõnadega: nt Johannes, mina ristin sind Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse. Samal ajal paneb kirikuõpetaja meie pähe kolm korda vett.

Rääkimise ajal võtab õpetaja suure teokarbiga kolm korda kausist vett ja laseb veel kaussi tagasi voolata (kuulmismeel!).

Õpetaja süütab ristimisküünla ja peatub ringis iga lapse juures ning ütleb tema nime ja lisab: Pärast ristimist oled sina ja sinu nimi Jumala juures varjul ja hoitud. Lõpuks asetatakse küünal veekaussi.

Igaüks saab nüüd ehitada kaunistusmaterjalidest tee oma liniku juurest kausini. Kes soovib, võib oma teest rääkida.

Õpetaja: Ristimises saime me Jumala suure perekonna lasteks. Meie pähe pandi kolm korda vett, meie kohal tehti ristimärk ja meid ristiti Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimesse, Jumal teab meie nimesid. Oleme Jumala peres kaitstud ja armastatud. Ristimises lubab Jumal käia koos meiega terve meie elu.

Rääkisime täna koos loo ristimisest ja ehitasime oma ringi keskele ilusa pildi. Mõelge nüüd kõik natuke aega vaikselt, mis teile siit loost ja pildist kõige tähtsam oli ja kujutage ette, et saate selle tähtsa asja oma pihu sisse võtta. Kui teie aare on mängult pihu sees, pange oma käsi südame kohale, jäägu see, mis teile täna tähtis oli, teie südamesse (jällegi on tegevuses kogu keha).

Vaikusehetke järel palub õpetaja lastel pildi ehitamiseks tarvis läinud materjalid rahulikult oma kohtadele tagasi panna, koristamise taustaks sobib laul Ja vaata, ma olen iga päev te juures  

Selle põrandapildi kirjeldus põhineb Soome autori Aulikki Mäkineni raamatul "Lattiakuvat" , mille on eestindanud Katrin Aksiim.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
 Tööleht 2 (pdf)
Side meie eluga
 Tööleht 3 (pdf)
 Tööleht 4 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006