Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

3. aasta 9. tsükkel: Vaata, mina olen iga päev teie juures

KIRIKUAASTA.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Kirikuaasta ring
Räägi lastele, milliseid tähtpäevi tähistatakse kirikuaastas, milline on aasta rütm. Vestelge lastega - kas nad on märganud, et kirikus kasutatakse erinevatel aegadel erinevat värvi tekstiile? Millal milliseid värve?
Jaga lastele tööleht 1 ja kirikukalendrid.  Palu neil kalendri järgi värvida kirikuaasta ring.
Kirikukalendri pühapäevade ja pühade juures on kirjas, millist liturgilist värvi hetkel kasutatakse.

 

Rühmatöö
Pane eelnevalt valmis värvilised paberid, liimid ja muud meisterdamiseks vajalikud vahendid. Moodusta paarid või väikesed rühmad ja lase rühmadel loosiga võtta üks järgnevatest kirikupühadest. Anna igale rühmale sobiva suurusega aluspaber, millel iga rühm kujundab vabalt valitud tehnikas plakati selle püha kohta.

 1. advent
 2. jõulud
 3. kolmekuningapäev
 4. suur reede
 5. ülestõusmipüha
 6. taevaminek, nelipüha, kolmainupüha
 7. jaanipäev
 8. mihklipäev
 9. lõikustänupüha
 10. surnutemälestuspüha

Kui kõik on töö lõpetanud saate tööd vastavalt kirikuaasta ringile seinale asetada.

 

Vestlus
Vestle lastega:

 • Kuidas ja kas tunnetad oma elus kirikuaasta ringi?
 • Kas teie peres tähistatakse kirikuaastaga seotud pühi? Kuidas?
 • Kas kirikuaasta rütm on sinu jaoks oluline?

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Kirikuaasta tähtpäevi
Jaga lastele tööleht 2, kus tuleb omavahel ühendada kirikuaasta püha ja sellega seotud Piibli tekst.

Kuidas tähistame?

Jaga lapsed rühmadesse ja anna igale rühmale kirikupühadega seotud  Piibli tekstid. Palu lastel need läbilugeda ja siis rühmas arutada, millal ja  kuidas neid pühi tänapäeval nende arvates tähistatakse. Kui rühmad on töö lõpetanud saavad nad oma tööd üksteisele tutvustada. Vajadusel võid lisada iga püha juurde oma kommentaare.

Valik sobilikke Piiblitekste ja kirikupühi.

Jeesuse nimepäev Lk 2 : 21 ja Mt 1 : 21  räägivad sellest: Kui kaheksa päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse...sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Jeesus (hbr. Joosua) - tähendab Jumal on päästja; Mt 1 : 21 

Kolmekuningapäev Piibel jutustab sellest sündmusest Mt 2 : 1 - 12.  Kuigi siin otseselt ei nimetata tarkade arvu on kristlikus pärimuses  neist saanud  kolm idamaa tarka, kuningat -  Melchior, Kaspar ja Balthasar. Melchior on vana mees hallide juuste ja pika habemega. Ta toob Jeesuse jaoks sümboolse annina endaga kaasa kulda, mis on kingitus kuningale. Kaspar on  alles habemeta punaka nahavärviga nooruk. Ta toob endaga kaasa viirukit, mis on and preestrile, tähistades sellega Jeesuse tulevast ülempreestri ametit. Balthasar on tumedanahaline lühikese habemega täisjõus mees. Tema kingib mürri, mida juudid kasutatavad surnukeha salvimisel, tähendades  sellega Kristusel ees seisvale ristisurmale. 

Paastumaarjapäev Ingel Gabriel ilmub Maarjale ja kuulutab talle ette Jeesuse sündi temast / Lk 1 : 26 - 38

Palmipuudepüha Kristuse pidulik tulek Jeruusalema (Mt 21 : 1 - 11; Mk 11 : 1 - 11; Lk 19 : 28 - 38; Jh 12 : 12 - 19 ). Teda võetakse juutide poolt vastu kui kauaoodatud Messiat. Prohvetikuulutuse täitumise (Sk 9 : 9)  ja oma rahumeelsete kavatsuste märgiks ratsutab ta linna sisse emaeesli sälu seljas.

 

Peidus sõnad
Jaga lastele tööleht 3. Selgita, et nende ülesandeks on ruudustikust leida järgmised sõnad:

Suur Reede, aasta, palmipuudepüha, jaanipäev, jõulud, kolmekuningapäev, nelipüha, advent, Vaikne Nädal, paast, palve, usk, kannatusaeg, elu, igavik, arm, Jumal, süüta, surm, ülestõusmispüha, rõõm.

 

Usutunnistus ja kirikuaasta
Jaga lastele lehed apostliku usutunnistusega. Palu neil tekstis alla joonida  sõnad/fraasid, mis on seotud mõne kirikupühaga (nt Mina usun Pühasse vaimusse – nelipüha). Palu pühade nimed kirjutada paberile teksti alla. Vestelge, kui palju ja milliseid pühi keegi leidis?

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kirikuaasta võrdlus oma eluga
Kirikuaasta  algab advendiajaga ning lõppeb igavikupühapäevaga. Lase lastel võrrelda kirikuaastaringi inimese eluringiga. Proovige võimalikult paljude kirikupühade juurde tuua seoseid inimese igapäevaelust. Vestle lastega lõpetuseks kirikuaasta ja aasta ringi seostest.

 

Kirikupühad
Jaga  igale rühmaliikmele kaart, millele on kirjutatud ühe kirikupüha nimi. Igaüks püüab moodustada viie sõnalise lause, mis seda püha kõige täpsemalt iseloomustab ning otsida Kirikunoorte laulikust või lauluraamatust selle püha juurde sobilik laul.

 

AK uudis
Jaga loosiga igale rühmale ühe tähtpäeva nimetus (toomapäev, tehvanipäev, johannesepäev, kolmekuningapäev, suur neljapäev, nelipüha, jaanipäev, mihklipäev, usupuhastuspüha).

Lase rühmadel otsida internetist lisamaterjali tähtpäeva kombestiku kohta.

Anna lastele ülesanne leitud materjali põhjal kokku panna AK uudis. Kirjutada tekst ja jagada rollid. Esitage oma uudislood rühmakaaslastele.

 

Kirikuaasta tähtpäevad
Selgita rühmale, et kirikuaasta algus ja lõpp ei lange kokku astronoomilise aastaga. Kirikuaasta algab 1. advendipühaga ja lõpeb Igavikupühapäeva e. Surnutemälestuspühaga. Kirikuaasta on ülesehitatud kiriku kõige olulisemaid tähtpäevi silmas pidades. Peamise osa moodustavad  selles Kristuse elu-, surma- ja ülestõusmise sündmused.

Jaga lastele sildid kirikuaasta pühade nimedega. Palu neil järjestada kirikuaasta pühad ajalises järjestuses.

Advent
Esimene advendipühapäev
Teine advent
Kolmas advent
Neljas advent
Püha Jõuluõhtu
I - II Jõulupüha
Uusaasta päev
Kolmekuningapäev 
Tuhkapäev
Ülestõusmispüha
Paastumaarjapäev e. Issanda kuulutamispüha
Palmipuudepüha 
Suur Neljapäev
Suur Reede
Vaikne laupäev
Kristuse Ülestõusmispüha
Kristuse Taevaminemispüha
Püha Vaimu väljavalamise püha ehk Nelipüha
Kolmainu Jumala püha
Jaanipäev
Lõikustänupüha
Usupuhastuspüha
Hingedepäev
Igavikupühapäev, Surnutemälestuspüha

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Sissejuhatus
 Tööleht 1 (pdf)
Töö tekstiga
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006