Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

3. aasta 9. tsükkel: Vaata, mina olen iga päev teie juures

RISTIMINE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Vestlus
Küsi lastelt:

  • Kes on ristiinimene?
  • Kas sa oled ristitud?
  • Kus sind ristiti?
  • Kes on sinu ristivanemad?
  • Kuidas saad sina oma ristivanemaid meeles pidada ja rõõmustada?

 

Ristimise juurde kuuluvad asjad
Lase lastel joonistada esemeid, mis on seotud ristimisega. Palu neil põhjendada oma joonistusi. Vestelge sellest.

 

Mina olen Liisa
Selgita lastele, et nimi on üks nendest asjadest, mille järgi sind tuntakse ja kutsutakse. Ristimisel on nimel väga oluline koht. Jumal ütleb: „Mina olen sind nimepidi kutsunud.“ Järgneva mänguga õpime me selgeks kõikide rühmaliikmete nimed. 

Mängijad istuvad ringis. Liisa alustab ja ütleb: “Olen Liisa (oma nimi).” Järgmine ütleb “ Ma ei ole Liisa, olen Mari.” Järgmine ütleb: “Ma pole Liisa ega Mari, olen Kaarel.” Järgmine ütleb: “Ma ei ole Liisa ega Mari ega Kaarel, olen Tiina.” Nii jätkatakse kuni kõik on oma nimed öelnud. Liisa ütleb lõpus kõikide nimed.

 

Nimelipikud
Lase igal lapsel kirjutada oma nimi lipikule. Kogu lipikud kokku ja jaga uuesti, nii, et keegi ei saaks oma nimega lipikut. Iga laps loeb kordamööda oma sedelilt nime. Nime omanik tõuseb püsti. Lugeja võib esitada temale ühe küsimuse (nt. kus oled ristitud? Kui vana sa olid, kui sind ristiti?), millele ta vastab, kui oskab. Selgita lastele, et ristimises kutsub Jumal ka meid igaühte nimepidi.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Vestlus
Palu lastel otsida Piiblist Mt 28 : 19 - 20 ja Js 43 : 1. Lase need kirjakohad läbi lugeda ja vestle lastega nende kirjakohtade üle.

Millest see kirjakoht räägib?

Miks saatis Jeesus oma jüngrid välja rahvast ristima?

Mida tähendab – ma olen sind nimepidi kutsunud?

Võite seda ülesannet teha kogu rühmaga ühiselt või ka väikerühmadest ja pärast ühiseid kokkuvõtteid.

 

Ristimine
Palu lastel leida Piiblist Mt 3 : 13; Mk 1 : 9; Jh 1 : 29. Lugege need läbi ja võrrelge antud kirjakohti.
Mis on nendes sarnast? Mis erinevat? Tehke ühiselt kokkuvõtted.

 

KLPR
Jaga lapsed rühmadesse. Anna igale rühmale KLPR ja palu neil leida laule, kus räägitakse ristimisest. Lase rühmadel lauludest valida  3-5 mõtet ristimise kohta, mis on just nende jaoks olulised. Jagage oma mõtteid üksteisega.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Palve ristivanema eest
Selgita lastele, milline on ristivanema roll. Vestle lastega milline roll on ristivanemal sinu elus? Lase lastel kirjutada palve oma ristivanema eest. Tunni lõpus tehke lõpupalvus, kus saate kasutada eespalveid ristivanemate eest.

 

Mosaiikpildid
Vali välja kolm, neli ristimisteemalist pilti. Kleebi pildid tugevamale alusele ja lõika pildid 2-3 tükiks. Kõik tükid segatakse ja igale lapsele jagatakse üks tükk. Lapsed hakkavad otsima neid, kellel on tükid temaga samast pildist. Kui pildid on kokku pandud  jagatakse üksteisega seda, mida teatakse oma ristimisest. Anna aega 3-5 minutit. Seejärel ühe rühma lapsed jutustavad üheskoos teistele, mida nad ühise keskustelu ajal teineteisest teada said või mida ühist märganud.

 

Meisterdamine
Vooli koos lastega tsernitist või mingist muust voolimismassist rist. Lase ristile  graveerida terava pliiatsiga oma nimi või nimetähed. Tehke auk paela jaoks. Pange ristid ahju. Võimaluse korral viimistlege värvide ja lakiga. Paelaks sobib nahkpael või lõngast punutud nöör.

 

Palvus
Lõpeta tund ristimis-teemalise palvusega ( vaata slaidi-esitlust!).

Näita lastele pilte ja loe ise piltide juures olev tekst valjusti ette.
Lõpeta palvus lauluga „Sa ümbritsed mind“ (Noore koguduse laulik) .

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Side meie eluga
 Slaidi-esitlus (ppt)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006