Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

4. aasta 10. tsükkel: Oma armust Sa juhtisid seda rahvast

MOOSES I - MINU VƵIMALUS AIDATA.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Sissejuhatus
Selgita lastele, et tänases loos puutume kokku erinevate inimeste sügavate tunnetega (ema tunded oma poja vastu, õe tunded oma venna vastu jne). Järgnevad ülesanded aitavad meil mõista, kuidas meie ennast erinevates olukordades tunneme.

 

Kõnni minu kingades  
Palu lastel ette kujutada, kuidas nemad järgmistes situatsioonides toimiksid:

  1. Kujuta ette, et sa oled põleva maja ees seisev tuletõrjuja. Leegid löövad juba akendest välja. Mida sa kõigepealt teeksid? Kuidas sa end  põletuste eest kaitseksid? Mis  oleks sinu põhimured? Kuidas sa end selles situatsioonis  tunneksid?
  2. Kujuta ette, et sa oled välismaal. Sa oled linnas ära eksinud. Mis tunne sind valdab, kui oled aru saanud, et sa ei oska enam õiget kohta üles leida? Mida sa kõige pealt teeksid?
  3. Kujuta ette, et sa olete kodutu. Kuidas sa ellu jääksid? Vaata ringi ja näe parimat paika  kuhu vihma eest varjuda. Kust leiaksid sooja magamiskoha, teisi sõpru? Kuidas sa raha teeniksid? Mis tunded sind valdavad?

Arutlege ühiselt, kuidas lapsed nendes olukordades käituksid. Võid jagada  lapsed ka kolme rühma ja anda neile ülesandeks situatsioonid etendada.

 

Jah ja ei
Jaga ruum pooleks. Üks pool on JAH -POOL ja teine pool on EI -POOL.
Seejärel ütle lastele väiteid ja lase valida vastavalt  oma tunnetele, kas jah- pool või ei- pool.

Näiteks:

Mul on heameel kui mulle sõber külla tuleb.

Kui mu mänguasi läheb katki, siis olen ma kurb.

Kui ema ei luba kommi osta, siis hakkan ma jonnima.

Kui sõber teeb mulle haiget, siis tahan ma teda lüüa jne

 

Rollimäng „ Tunded“
Kirjuta sedelite peale järgmised tunded või omadused: ÕNNELIK, KURB, HIRMUNUD, KADE, HÄBELIK, RUMAL, VIHANE, KANNATAMATU, ÜLLATUNUD jne. Lapsed võtavad kordamööda ühe sedeli ja näitavad teistele ette seal kirjas oleva emotsiooni. Teised püüavad ära arvata, millise tundega on tegu.

 

Nimed
Kirjuta suurele paberile Moosese nimi. Seejärel anna igale lapsele paberilipik. Paberi keskele kirjutab laps oma nime ja kaunistab oma nimesildi. Seejärel kinnitavad lapsed oma nimesildi Moosese nime juurde.

 

Gloobus
Uuri lastega gloobust või maailmakaarti. Otsige sealt üles koht, kus tänane piiblilugu aset leiab ja koht, kus meie praegu asume. Arutlege, kui kaugel meist need sündmused aset leidsid? Kui kaua võiks sinna minek aega võtta?

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Orjapõli Egiptuses
Sissejuhatuseks Moosese lugude juurde lugege koos lastega  Piiblist „Iisraeli laste orjapõli Egiptusemaal“ 2Ms 1 : 1 - 22.

Seejärel jaga lastele tööleht 1, kus nad saavad täita tabeli. Palu lastel võrrelda iisraellaste ja egiptlaste elu-olu Egiptuses.

Lõpetuseks arutlege järgmiste küsimuste üle:

      Miks Egiptuse kuningas oli iisraellaste vastu vaenulik?

      Missuguseid kavalaid plaane Egiptlased iisraellaste vastu ellu viisid?

      Kuidas toimisid ämmaemandad selles olukorras? Miks?

 

Moosese sünd
Loe piiblilugu (2Ms 2 : 1 - 10) aeglaselt ette ja palu lastel teksti tähelepanelikult jälgida. Seejärel lase lastel piiblilugu salmide kaupa ette lugeda. Pärast lugemist vii läbi arutelu.

  • Kuidas otsustas Moosese ema Moosest päästa?
  • Kas see oli hea idee?
  • Mida võis Moosese ema tunda?
  • Mida teised inimesed loos tundsid ja kuidas Jumal  tegutses?
  • Kuidas sina  oleksid Moosest kaitsnud?
  • Mida tähendab nimi Mooses?

 

Kuldsalm
Anna lastele tunni alguses tehtud nimesildid. Lapsed kirjutavad enda nimesildi taha kuldsalmi 2Ms  2 : 3. Pärast tunni lõppu võivad lapsed nimesildid endale kaela riputada ja koju kaasa võtta. 

 

Dramatiseering
Palu lastel etendada tänane piiblilugu. Kui rühm on suur, siis võib lugu etendada väikestes gruppides.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kes mind aitab?
Palu lastel mõelda oma igapäevase elu peale. Kes neid aitavad ja keda nemad saavad aidata: kodus, koolis, kirikus, mängimise juures jne? Palu lastel joonistada tabel ning kirjutada igasse lahtrisse, kes teda aitab. Pärast tabeli täitmist tehke lühike arutelu. 

KODUS

KOOLIS

LASTEAIAS

Lisa ise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minu kodukoht
Arutlege lastega, kus asub nende kodu. Kas nad elavad rahvarohkes kohas või kohas, kus on vähe inimesi. Kas kodukant on ohutu või ohtlik? On seal sõbralikud ja abivalmid naabrid?

Suuremate lastega võite võrrelda Moosese ja meie kodupaika.

 

Rühmatöö
Jaga lapsed rühmadesse. Anna neile ülesandeks otsida ajakirjadest pilte. Pildil peab olema näha, et inimesed aitavad üksteist. Seejärel lõigake pildid ajakirjast välja ja tehke kollaaþ. Palu lastel anda tööle ka pealkiri.

 

Kes on kes?
Palu eelnevalt  lastel kaasa võtta enda beebipilt ja kogu need tunni alguses enda kätte. 

Pane pildid tahvlile või stendile. Palu lastel ära arvata, kes on piltidel. Seejärel vestelge, kas inimesed näevad samasugused välja või on nad muutunud.

 

Eluring
Vestelge lastega eluringist sünnist surmani. Illustreeri oma juttu piltidega erivanustest inimestest. Lõpetuseks selgita: igas vanuses inimestel on oma rõõmud ja mured. Tähtis on, et me üksteist aitame ja toetame.

 

Bussipeatus
Lihtsalt üks lõbus mäng, mida tunni lõpus virgutuseks mängida.
Selgita lastele mängureegleid: lapsed võtavad üksteise kõrvale ringi. Mängu alguses vaatab igaüks enda ette maha. Mängujuht hakkab lugema üks, kaks, kolm. Kolme ajal tõstetakse pilgud ja vaadatakse konkreetselt kellelegi ringist otsa. Kui pilk kohtub kellegi teise pilguga siis tuleb  nendel mängijatel karjatada ja koos mängust lahkuda. Seejärel korratakse tegevust uuesti kuni ringi jääb üks  kuni kaks mängijat.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Tƶƶ tekstiga
 Tƶƶleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006