Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

4. aasta 10. tsükkel: Oma armust Sa juhtisid seda rahvast

TAAVET JA KOLJAT.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Minu mured I
Jaga lastele paberid, kuhu nad kirjutavad oma nime. Seejärel mõõdavad nad üksteise pikkust ja märgivad oma mõõdud üles. Teisele paberi poolele, kirjutavad lapsed üles 3 muret või probleemi, millele nad tahaksid leida lahenduse. Need  probleemid võiksid olla sellised, millest julgetakse hiljem teiste ees rääkida (vt. side eluga). 

 

Koljat ja mina
Märgista ruumis 2,8 meetri pikkune ala teibiga. Kui ruumil on kõrge lagi siis võib teha märgi seinale. Koljat oli umbes 2,8 meetrit pikk ehk 9 jalga. Las iga laps läheb seisab märgistatud koha juurde (kui on märgistatud põrand siis heidab pikali) ning püüab tunnetada, kui tema vastas seisaks nii pikk vastane. Iga laps läheb paneb oma tunded kirja oma nime ja pikkusega märgistatud paberile. 

 

Mina ja Koljat
Anna lastele ülesandeks joonistada paberile iseennast ja enda kõrvale Koljat.
Palu neil mõelda:

  • mis tunne võiks olla ise Koljati kõrval seista?
  • kas julgeksid sellise vastase vastu ka võitlusesse asuda?

 

Jalajäljed
Räägi lastele lugu „Jäljed liival“. Selle leiad internetist http://www.eestikirik.ee/node/5284 või raamatust „Jutustan sinule loo I“

Jaga igale lapsele  paberilehed jalajälgedega (tööleht 1). Kaks jalajälge on tühjad. Teistele on peale kirjutatud Piibli salmid ( Ps  33 : 13; Ps  23 : 4; Ps  37 : 5; Mt  6 : 33). Lase lastel lõigata jalajäljed välja. Tühjad jalajäljed saavad nad ise kaunistada – need jäävad kaanteks. Seejärel otsivad lapsed jälgedel olevad salmid üles ja kirjutavad need jälgedele. Lõpuks köidavad nad jäljed klammerdajaga vihikuks.
Selgita lõpetuseks, et need salmid räägivad Jumala kaitsest ja see vihik jääb neile seda meelde tuletama.

 

Usaldusmäng
Aseta põrandale jalajälgedest rada. Palu lastel leida endale paariline. Ühel paarilistest seotakse silmad kinni ja teise ülesandeks on juhendada oma kaaslast raja läbimisel. Rada võiks vastavalt laste vanusele olla kas keerulisem või kergem.

Kui üks paariline on raja läbinud, siis vahetatakse rolle.
Pärast ülesande sooritamist vestle lastega:
mis tunne oli olla juhendaja rollis?

Mis tunne oli olla juhitava rollis?

Selgita lõpetuseks, et nagu tänases harjutuses pidime usaldama oma paarilist, saame igapäevases elus usaldada Jumalat. Ka siis kui olukord tundub lootusetu nagu tänases loos Taavetist ja Koljatist.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Taavet ja Koljat
Loe lastele või lase lastel ise lugeda Piiblist 1Sm 17 : 1 – 58.

Seejärel arutlege järgmiste küsimuste üle:

  • Miks Taavet ei kartnud Koljatit?
  • Kuidas sattus Taavet olema lahingupaigas?
  • Mis juhtus pärast Koljati hukkumist?

 

Tunni kuldsalm
Jaga lastele tööleht 2.
Seal on tänase tunni kuldsalm kirjas lünktekstina. Õigete sõnade leidmiseks palu lastel lahendada mõistatus.

 

Detektiivibüroo
Moodusta lastest kaks rühma. Anna ühele rühmale ülesandeks kasutades Piiblit teha Koljatile „taustauuring“ ehk siis panna kirja : kus ta pärit oli; iseloom; milline oli ta välimus; mida seljas kandis jne.

Teisel rühmal lase sarnane „taustauuring“ teha Taaveti kohta.

Abista lapsi vajadusel vajalike piiblitekstide leidmisel.

Ülesande eesmärgiks on leida Piiblist võimalikult palju informatsiooni nende kahe mehe kohta.
Seejärel palu lastel oma uuringu tulemused üksteisele ette kanda. Nad võivad seda teha lihtsalt ette lugedes või loomingulise ettekandena.

 

Omadussõnad
Lase lastel lugeda Piiblist Taaveti ja Koljati lugu.
Jaga seejärel lapsed rühmadesse ning anna neile ülesandeks kirjeldada Taavetit ja Koljatit võimalikult paljude omadussõnadega.

Kui kõik on valmis, palu rühmadel oma mõtteid teistele tutvustada. Uurige kui palju on rühmade iseloomustustes kokkulangevusi ja kui palju erinevusi.


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Minu mured II
Palu lastel võtta oma paberileht kuhu ta tunni alguses kirjutas 3 muret või probleemi (vt. sissejuhatus). Selgita, et seisame tihti oma probleemidega vastamisi nagu Taavet Koljatiga. Arutlege,  kas meil on julgust ja usku enda väljakutsed vastu võtta. Lase lastel kirjutada võimalikud lahendused oma probleemidele samale paberile. Kui keegi lastest tahab oma probleeme teistega jagada siis anna talle see võimalus.

 

Mina ja Taavet
Jaga igale lapsele paberileht. Palu igal lapsel kirjutada sinna enda omadused (füüsilised, iseloom jm). Kirja  võib panna nii negatiivsed kui positiivsed omadused. Samas võib piirduda ka ainult positiivsete omadustega.

Seejärel võrrelge laste omadusi eelnevalt kirja pandud Taaveti ja Koljati omadustega.

Selgita lõpetuseks, et meil kõigil on võimlaus oma häid omadusi edasi arendada ja oma halbu omadusi muuta.

 

Head soovid
Palu lastel moodustada ring ja anna igale ühele  A4 paber. Palu neil paberile oma nimi  kirjutada. Seejärel hakatakse pabereid mööda ringi edasi saatma nii, et igal lapsel on võimalus kirjutada oma kaaslastele midagi positiivset. Kui ring on täis, saab iga laps paberi heade soovidega koju kaasa võtta.

 

Usaldusülesanded
Selgita sissejuhatuseks:

Tänane lugu rääkis sellest, kuidas Taavet, usaldades Jumalat, astus vastu suurele ja hirmutavale vaenlasele. Ka meil tuleb oma elus toime tulemiseks usaldad Jumalat ja oma kaasinimesi.

1)      Palu lastel leida paariline. Ühel paarilistest seotakse silmad kinni ning teise ülesandeks on „pimedat“ ruumis ringi talutada ning lasta tal katsuda erinevaid materjale ning esemeid.

Pärast proovib „pime“ ära arvata, mida ta katsus.
Seejärel vahetatakse rollid.

2)      Seisa korda-mööda laste selja taha ja palu neil proovida sirgelt tahapoole langeda. Sinu ülesandeks on laps turvaliselt kinni püüda.

3)      Usaldusring. Lase lastel moodustada ring nii, et kõik seisavad külg-külje kõrval (tasakaalu paremaks hoidmiseks soovitavalt üks jalg teisest eespool) .

Üks lastest läheb ringi keskele ja laseb ennast sirgelt vajuda küljelt- küljele, eest – taha. Ringisolijate kohus on keskel olevat kaaslast kätega toetada nii, et ta liiga madalale ei vajuks ja maha ei kukuks.

 

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Sissejuhatus
 Tööleht 1 (pdf)
Töö tekstiga
 Tööleht 2 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006