Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

4. aasta 11. tsükkel: Sinu tahtmine sĆ¼ndigu

ƜLESTƵUSMINE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Vestlus
Vestelge lastega järgmiste küsimuste üle:

 • Kuidas teie peres on kombeks tähistada ülestõusmipühi?
 • Kas Eestis üldiselt on väljakujunenud mingid traditsioonid seoses ülestõusmipühadega?
 • Kuidas kutsutakse ülestõusmipühi veel teiste nimedega?
 • Kui kerge/raske on sinul uskuda Jeesuse ülestõusmisesse? Miks?

 

Pidupäevatort
Palu lastel täita tööleht 1.
Ülesandeks on jagada tort võrdseteks osadeks ja see kaunistada.

Selgita lastele lõpetuseks, et täna räägime kristlaste suurimast pidupäevast.

 

Munanäitus
Palu lastel kodust kaasa võtta kaunistatud mune ning lase neil kirjeldada, kuidas ja mis vahenditega nad neid kaunistasid.
Seejärel vestelge, miks värvitakse mune ja milline seos on sellel ülestõusmispühadega.
Milliseid teisi tradistioone ja sümboleid on seotud ülestõusmispühadega?
Vajadusel anna omapoolseid selgitusi.

 

Jeesuse õpetus
Palu lastel kirjutada või joonistada, mis Jeesuse elus ja õpetuses on neid eriti puudutanud. Pärast seda lase neil oma paber kaunistada sobiva raamiga. Ühe mõtte leiad: http://seeinspiration.blogspot.com/2011/02/paper-photo-frames.html . Kui töö valmis, lase igal lapsel, kes seda soovib, näidata ja rääkida oma tööst teistele.

Selgita lõpetuseks: Jeesus tegi ja õpetas oma elu jooksul palju tähtsat. Aga tänase loo sündmus puudutab meid kõige sügavamas tähenduses.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Vestlus
Lase lastel valjusti ette lugeda Piiblist Mt 27 : 62 - 66

Seejärel arutlege:

 • Kes lasi panna sõdurid haua juurde valvesse?
 • Miks tuli panna sõdurid haua juurde valvesse?
 • Millise kahtluse kõrvaldas kõigile teade erivalve määramisest ja pitseri kinnitamisest kivile?
 • Mitme päeva möödudes lubas Jeesus ülestõusta?

Edasi lugege Piiblist Mt 28 : 11 - 15

Jätkake arutelu:

 • Miks ülempreestrid ei tahtnud anda inimestele teada, et Jeesus oli surnuist üles tõusnud?
 • Mida lasid ülempreestrid sõduritel rahvale öelda?
 • Mida oli karta sõduritel Pilatuse poolt?
 • Mis jutt on juutide keskel levinud tänapäevani?

 

Jeesus elab!
Palu lastel läbi lugeda  Jh 20 : 1 - 8 ja Lk 24 : 1 - 12.
Seejärel jaga neile tööleht 2.

Töö on individuaalne. Soovi korral võivad lapsed hiljem oma valikuid teistele tutvustada ja neid põhjendada. See peaks olema vabatahtlik.

 

Inglid ütlesid
Lase lastel valjusti ette lugeda Piiblist Lk 24 : 1 - 12.
Jaga seejärel neile tööleht 3 ja palu see täita ilma Piibli abita.

 

Maarja Magdaleena Jeesuse haual
Lase lastel valjusti ette lugeda Piiblist Jh 20 : 11-18.

Vestlege seejärel:

 • Millised olid Maarja elamused sellel varahommikul?
 • Mida võisid tunda jüngrid, kui nägid tühja hauda?
 • Kas jüngrid uskusid Maarja juttu kohtumisest ülestõusnud Jeesusega?
 • Milliseid küsimusi võisid jüngrid esitada Maarja-Magdaleenale?

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Rollimäng “Kristus on ülestõusnud!”
Palu lastel mõelda, keda ja kuidas võiks tänapäeval puudutada sõnum Jeesuse ülestõusmisest. Kui see juhtuks siin ja praegu, mismoodi erinevad inimesed võiksid selle uudise vastu võtta ja kuidas räägiksid nad sellest teistele? Iga laps saab valida endale meelepärase tänapäevase rolli ning sellest lähtuvalt räägib teistele Jeesuse ülestõusmisest.

 

Aedniku jutustus
Palu lastel kujutleda, et aednik nägi pealt ülestõusmishommiku imelist sündmust. Seejärel palu neil kirjuta, mida aednik jutustaks hommikul oma lastele?

Need, kes soovivad, võiksid oma loo ka teistele ette lugeda.

 

Joonistamine
Jaga lastele tööleht 4, kus on pilt tühjast hauast.

Lase lastel pilti oma soovi kohaselt täiendada ja kaunistada. Suuremad lapsed võiksid pildi alla kirjutada  tänasest Piibliloost võetud sobiva salmi.
Peärast joonistamist saavad lapsed esitleda oma töid teistele.

 

Ülestõusmipüha vitraaž
Lase lastel meisterdada tööleht 5 järgi endale ülestõusmispüha vitraaž.
Vaja läheb:

         Tugevam värviline paber
         Siidi- või krepp-paber
         Käärid
         Niit või lõng
         Liim

Töö käik:
1. Lõika kaks munakujulist raami.
2. Lõika siidipaberist ribad, kleebi need ühe raami tagumiselel poolele. Lõika ülejäänud servad ära.
3. Kleebi teine raam esimesega täpselt kokku. Riputamiseks pane enne liimimist kahe raami vahele tugevamast niidist või lõngast aas.

 

Munavõistlused
Võta ise kaasa või palu lastel kaasa tuua keedetud mune.
Viige läbi võistlusi:

1. Muna veeretamine.
Ükshaaval lastakse muna kaldpinnalt ilma hoogu andmata lahti. Võidab see, kelle muna veereb kõige kaugemale.

2. Munanips.
Munale nipsu andes lastakse muna veerema. Võidab see, kelle muna veereb kõige kaugemale.

3. Takistusrada.
Võistlejad läbivad eelnevalt ettevalmistatud takistusraja muna lusikaga veeretades.

4. Munade koksimine.
Traditsiooniline munade koksimine.

Katkiläinud munadest võiks teha hiljem kõigile salatit.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Sissejuhatus
 Tƶƶleht 1 (pdf)
Tƶƶ tekstiga
 Tƶƶleht 2 (pdf)
 Tƶƶleht 3 (pdf)
Side meie eluga
 Tƶƶleht 4 (pdf)
 Tƶƶleht 5 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006