Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

5. aasta 13. tsükkel: Jumal on mind läkitanud

SAAMUEL.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Kuulamismäng
Demonstreeri lastele millist häält teevad neli erinevat eset, kui neil lasta kukkuda lauaplaadile. Palu lastel keerata endale selg. Seejärel lase ühel esemel kukkuda lauale ja palu lastel see ära arvata kuulmise järgi. Selgita lastele, et kasutades oma kõrvu/kuulmist saame me tundma õppida Jumala loodud kaunist maailma.

 

Hoolivad inimesed
Valmista eelnevalt kaardid, kuhu on kirjutatud või joonistatud (sõltub laste lugemisoskusest) järgnevate ametite esindajad: politseinik, õpetaja, arst, kirikuõpetaja, põllumees jt.

Iga laps saab pimesi valida ühe kaardi.

Jumal on andnud neile inimestele anded, millega teiste inimeste eest hoolt kanda. Iga laps räägib oma kaardi kohta – kuidas need inimesed hoolitsevad teiste eest.
Ka meile igale ühele on Jumal andnud andeid, millega saame hoolivust üles näidata.
Iga laps võiks nüüd mõelda, millega just tema toime tuleks.

 

Nimi – iseloomustus
Palu kõigil kirjutada paberile oma nimi nii, et tähed on tulbas üksteise all.
Seejärel anna ülesandeks iga nime tähega kirjutada üks seda inimest iseloomustav omadussõna.

Näiteks:
Seltsiv
I
G
N
E

Selgita lõpetuseks, et nimel on meie elus väga tähtis roll - see saadab meid kõikjal ja selle järgi tunnebad ning kutsuvad meid teised.

 

Nimekaart – nimeraamat
Lugege nimeraamatust, mida kellegi nimi tähendab. Kui lapsed teavad, võivad nad jutustada, miks neile just selline nimi pandi.

Selgita: Nii nagu vanemad otsivad hoolega oma lapsele nime, valib Jumal meile kõigile tee.

 

Nime joonistamine
Kõik lapsed saavad paberi ja pliiatsid. Lehe keskele tuleb selgelt kirjutada oma nimi nii, et ka kaugemale näha oleks. Nime ümber tõmmatakse kontuurjoon. Seda tehakse erinevate värvidega mitu korda. Seejärel palu lastel lõigata nimi äärmist joont mööda välja ja liimida nimed ühisele paberile.

Selgita: Jumal on kutsunud kõiki meid  ja andnud igale ühele meile elus kindla ülesande.

Täna räägime sellest, kuidas Jumal kutsus Saamueli nimepidi eriliseks ülesandeks.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Küsimused
Palu lastel Piiblist 1 Sm 3 : 1-21 hoolega läbi lugeda. Seejärel esita neile küsimusi, millele nad peavad ilma Piibli abita vastama.

 • Miks kartis Saamule Eelile öelda, mida kuulis Jumalalt?
  (sest Jumal oli Eeli ja tema poegade peale pahane.)
 • Mis sai Saamuelist, kui ta suureks kasvas?
  (Temast sai prohvet ja Iisraeli rahvas kuulas teda.)
 • Miks oli Saamuel kurb, kui Iisraellased palusid tal leida neile kuningas?
  (Ta uskus, et neile on Jumal kuningaks ning neil ei ole vaja maapealset kuningat.)
 • Kuidas pühitses Saamuel Sauli kuningaks?
  (Ta tõi kannu õli ja kallas selle Saulile pähe.)
 • Saamuel ütles kolm asja, mis Sauliga juhtub. Mida need pidid näitama?
  (Et Saul oli jumala poolt valitud kuningas.) 

 

Dramatiseering
Vali üks laps Saamueli rolli ja teine Eeli rolli. Ülejäänud lapsed võivad kehastada Jumala häält.
Loo alguses paikneb Saamuel ruumi ühes otsas ja Eeli teises.

Jutusta lugu oma sõnadega või suuremate puhul loe Piiblist (1Sm 3 : 2 – 10). Tee paus, et lapsed, kes kehastavad Jumala häält, saaksid hüüda koos „Saamuel, Saamuel!“

 

Kuldsalm
Jaga lastele tööleht 1.
Palu neil joone all olevatest tähtedest moodustada sõna ja lahendada ära mõistatus.

Vastust saab kontrollida: 1Sm 3:10

 

Töö Piibliga
Jaga lastele tööleht 2. Ühel pool on tulp Piibli kirjakohtadega, teisel pool nimed. Palu lastel leida Piibli kirjakoht ja ühendada see nimega, kellest antud tekstis juttu on.

 

Lahenda ristsõna!
Jaga lastele tööleht 3.
Palu neil individuaalselt või paarides lahendada ristsõna, mis käsitleb tänase tunni piiblilugu.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Jumal on meiega
Tänase loo põhjal võime olla kindlad, et Jumal on alati meiega.

Loe Piiblist 1Sm  3 : 19 nii mitu korda kui on lapsi. Asenda iga kord nimi ”Saamuel” ühe lapse nimega rühmast.

 

Kaja
Palu lastel ringi istuda. Selgita neile, et saadad edasi sõnumi Jumala armastusest. Nemad on kaja, mis seda edasi kannab. Nii käib üks sõnum ära terve ringi (nagu kaja).

Sõnumid võiksid olla lühikesed. Näiteks:
- Jumal armastab Sind.
- Jumal on meiega.
- Jaga Jumala armastust.

 

 „Vaimu viljad“
Nii nagu Saul sai mäe peal täidetud Jumala vaimuga, saame ka meie täidetud Püha Vaimuga ristimisel. Vaim juhib meid kasutama oma mõtteid, sõnu ja tegusid õigesti. Me hakkame nö „vilja kandma“ ja seda just oma igapäevases elus. Meile igaühele on kingitud mõni and või oskus, mida eriti hästi teeme. Ja neid vaimuandeid kasutades sünnivad vaimu viljad: armastus, rõõm, rahu, ustavus, õrnus, enesekontroll, inimlikkus jne.

Igaüks valib ühe vaimu vilja ja kirjutab selle ilusti ja loetavalt  paberile ning lõikab selle välja. Siis riputame need oksa külge. See võib olla päris puuoks, selle puudumisel võib teha pildi ka suuremale paberile.

Tõdege lõpuks: Meie oks kannab head vilja!

 

Kollaaþ
Sobib nii rühma ühistööks kui ka individuaalseks tööks.

Lõigake ajakirjadest/ajalehtedest välja erinevas vanuses inimeste pilte beebist vanuriteni.
Kleepige pildid vanuse järjekorras paberile.
Kirjutage pildi alla Piiblisalm 1Sm 3 : 19 vahetades sõna Saamuel sõnaga inimene.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006