Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

5. aasta 15. tsükkel: Aga suurim neist on armastus

ARMASTUS JA TEENIMINE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Südamed
Jaga igale  lapsele neli paksemast paberist väljalõigatud südant. Palu neil joonistada igale südamele, keda või mida ta armastab. Võid lapsi julgustada, et oluline ei ole see kui hästi keegi joonistab. Palu lastel südamed kleepida kaardile, mille nad tunni lõppedes võivad koju kaasa võtta.
Teisalt võid lasta neil südamed kleepida ühisele suurele plakatile.

Selgita lastele, et tänases tunnis me räägime armastusest ja hoolimisest.

 

Armastuse kollaaþ
Jaga lastele ajakirjad või ajalehed ning palu neil otsida pilte, kus on näha, et inimesed armastavad ja hoolivad üksteisest. Seejärel  palu neil pildid välja lõigata ja kleepida need ühisele plakatile. Plakati tausta võib värvida punaseks või roosaks.

 

Eeskujud
Tutvusta lastele kahe pühaku elulugu ja näita võimalusel nende kohta ka pilte.

PÜHA MARTIN
Martin sündis aastal 316, Rooma lähedal Umbria maakonnas. 15-aastaselt sai temast sõdur. Ühel külmal talveööl kohtas ta vaest vana kerjust, kes värises külmast. Ta võttis oma mõõga ja rebis sellega oma kuue pooleks. Teise poolega kattis ta kerjuse.

Järgmisel ööl nägi Martin unes Kristust, kes kandis tema poolikut mantlit.  Ta sai aru, et teiste eest hoolt kandmine, teiste teenimine on väga tähtis osa Kristuse järgimisest.

Pärast juhtunut oli tal väga raske ühendada oma usulisi veendumusi ja sõjaväes teenimist. Ta ei suutnud enam teise inimese vastu kätt tõsta. Ta lahkus sõjaväest, olles 20-aastane.

Martin jagas oma usku teistega. Ta aitas asutada kloostri, millest sai hädaliste abistamise keskus. Hiljem sai temast lahke ja rahuarmastav piiskop.

PÜHA BRIGITTA
Birgitta sündis 1303. aastal Rootsis üliku tütrena. Ta liikus tihti kuninglikus õukonnas. Seal kasutas ta oma mõjuvõimu, et mõista avalikult hukka kurjus, mida ta õukonnas leidis.

Birgitta usk oli väga sügav ja talle endale väga tähtis. Ta elas oma usku tõeks teenides teisi ja püüdes sõlmida rahu vaenulike valitsejate vahel. Ta andis oma aja ja oskused, et aidata abivajajaid Rootsis ja Roomas.

 

Seejärel arutle koos lastega järgmiste küsimuste üle:

Kristlastel on väga pikk ajalugu aitajate ja lepitajatena. Kas sa oskad tuua veel näiteid inimestest, kes on teistest hoolinud ja töötanud rahu nimel?
Kui Püha Martin ja Püha Birgitta elaksid tänapäeval, kuidas näeks siis nende töö praegu välja?
Kui sa mõtled oma elu üle, kas sa oskad tuua mõne näite sellest, kuidas sina oled teisi teeninud/aidanud?

 

Vajan abi
Palu lastel mõelda, millal viimati ja milles nad abi vajasid.

  • Mis tunne see on, kui keegi sind aitab?
  • Mis tunne on kui keegi appi ei tule?

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Armasta oma vaenlast
Selgita: On kerge armastada neid, kes armastavad meid. On kerge käituda armastusväärselt nendega, kes meidki austavad. Kuid kristlastelt oodatakse enamat.
Jeesus ootab, et me armastaksime kõiki inimesi, isegi neid, kes peavad end meie vaenlasteks. Jeesus õpetab meid astuma kurjusele ja vägivallale vastu armastuse ja rahuga.

Palu lastel lugeda Piiblist Lk 6 : 27 - 36.

Seejärel lase neil joonistada selle Piibli teksti põhjal pilt, kasutades  erinevaid sümboleid ja värve. Taustaks võib mängida muusika.

Kokkuvõtteks selgita: Jeesus õpetab meile, kuidas me peame kohtlema teisi inimesi. Tema käskude täitmine pole alati kerge, kuid Ta lubab jääda meie juurde, sest oleme ju Jumala lapsed.

 

Teistega käitumine
Palu lastel Piiblist lugeda Lk 6 : 31.

Selgita: Seda kohta tuntakse kui kuldset reeglit. Me peame kohtlema teisi nii nagu me tahame, et meid koheldakse.

Kirjuta enne tundi tahvlile järgnevad read:

            Austusega

            Headusega

            Nagu ma oleksin tema jaoks tähtis

            Karmide sõnadega

            Hoolimatult minu tunnete suhtes

            Tähelepanuga selle suhtes, mida ma ütlen

            Stereotüüpidega minu perekonna tausta kohta

            Hinnates minu kui isiksuse unikaalsust

            Nagu teised inimesed oleksid minust paremad

            Hoolides minu vajadustest

 

Esita lastele järgnev küsimus:
Kuidas sa tahad, et sind koheldakse?

Palu neil kirjutada tahvlil olevast üles need read, mis on nende jaoks kõige olulisemad.

Kui kõik on lõpetanud vestelge ühiselt tehtud valikutest. Anna neile võimalus nimekirja veel täiendada. Lisage need nimekirjale.

Kokkuvõtteks: Juba tänasest on meil võimalus seda kõike ellu rakendada nõndaviisi teisi koheldes.

 

Armasta Jumalat ja oma ligimest
Lase lastel lugeda Piiblist Mk 12 : 28 – 34 ja vastata järgmistele küsimustele:
Ka Jeesus teadis kümmet käsku. Kui ta oli õpetamas inimesi küsiti tema käest: „Milline on kõige tähtsam käsk?“

  • Mida Jeesus vastas?
  • Milline käsk on tähtsuselt teine?
  • Mis sa arvad, kas Jeesuse arvates ei olnud teistel käskudel tähtsust? Miks?

Selgita lastele:
Kui sa armastad Jumalat ja teisi inimesi nagu iseennast, siis kõik ülejäänud käsud on samuti täidetud. Kui sa elad nende kahe käsu järgi,  siis sa ei varasta, ei peta, ei valeta, ega ole kade nende peale keda sa armastad. 

Kes on meie ligimesed? 

Kas need on need inimesed, kes elavad meie kõrval majas või korteris? Jumal tahab, et me armastaksime igat inimest – mitte ainult inimesi, kes meie kõrval elavad vaid ka inimesi teises riigis, koolikaaslasi, kodutuid ning inimesi, kes meie vastu head pole.

Kuidas saame oma armastust teistele välja näidata?
Palu lastel mõelda ja jagada oma mõtteid teistega.

 

Uus armastusekäsk
Palu lastele lugeda kõigepealt omaette Mt 22: 34 - 40 ning seejärel palu 3 lapsel see kirjakoht veelkord teistele ette lugeda.

Seejärel jaga lapsed kahte rühma. Anna ühele rühmale ülesandeks teha etüüd Mt 22 : 37 ning teisele rühmale Mt 22 : 39 põhjal.

 

Tunni kuldsalm 
Palu lastel töölehelt 1 lahendada mõistatus. Lahenduseks saadakse tunni kuldsalm. Lahenduse õigsust palu lastel kontrollida Piiblist Rm 8 : 39.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kurjuse teod
Selgita: Jeesus sõnade kuulajaks olid inimesed, kes elasid esimesel sajandil Rooma impeeriumi okupatsiooni all. Peale Jeesuse surma hakati esimesi kristlasi taga kiusama.  Nad teadsid, et neile võib nende usu pärast osaks langeda kannatusi ja isegi hukkamine.

Igapäevane elu Rooma impeeriumis oli üsna vägivaldne. Inimesed ei hoolinud üksteisest. Neid, kes teistest erinesid, koheldi väga halvasti. See oli karm aeg väga paljudele inimestele.

Jaga lapsed paaridesse. Palu neil mõelda ja arutleda kurjuse üle tänapäeval. Seejärel palu neil täita töölehel 2 olev tabel.

Võimalikke vastuseid:

-          suur uskmatute hulk

-          vägivald kampades

-          tagakiusamised paljudes kohtades maailmas

-          ebaõiglus

-          ahnus (raha, võim jne.)

-          ülisuur vaeste ja kodutute hulk maailmas

Kui kõik on lõpetanud, palu lastel mõtteid ühiselt jagada.

 

Headuse teod
Palu lastel mõelda nüüd selle peale, kuidas me saame teistele osutada headust ja lahkust. Jaga lapsed väikesteks rühmadeks.
Lase neil välja mõelda häid tegusid, nii palju kui nad suudavad ja paigutada need järgmiste pealkirjade alla:

Minu perekonna vajadused

Minu sõprade vajadused

Nende vajadused, kelle ühiskond on hüljanud

Mujal maailmas elavate inimeste vajadused


Kui kõik on lõpetanud vestelge ühiselt selle teema üle.

Seejärel palu igal lapsel valida iga pealkirja alt ühe hea teo, mida ta suudaks ellu viia (ise, koos oma pere või klassiga).   Lase lastel valitud heateod paberile üles kirjutada ning selle meeldetuletuseks kodus seinale kinnitada. 

 

Valmis teenima
Selgita: Mida saan mina teha, et teisi aidata? Seda küsimust küsime endilt üsna sageli. Jumal ütleb meile, et kui on inimesi, kellel on millestki  puudus, on ka võimalusi, et teenida. Kuidas me kasutame endale antud kingitusi, andeid ja oskusi, teenides nendega Jumalat ja kaasinimest?

Individuaalne töö. Jaga lastele tööleht 3, kus nad lõpetavad järgnevad laused:
Kõige paremini oskan ma …
Minu parim aine koolis on …
Minu lemmik hobi ...
Sageli mind kiidetakse selle eest …
Minu lemmik viis veeta oma aega …
Seejärel lase lastel mõelda, kuidas nad saavad oma andeid kasutada teenimiseks?
Hiljem palu vabatahtlikel jagada oma vastuseid ka teistega.

Kokkuvõtteks:  meil kõigil on andeid, mida saame teistega jagada.  
Julgusta lapsi märkama ja kasutama oma andeid.

 

Armastus
Loe lastele Piiblist 1Kr 13 : 1 - 13. Loe seda nagu luuletust.
Vajadusel võid hiljem mõnd sõna või väljendit selgitada.

 

Olen abiks
Palu lastel kodus võtta üks väike purk või kausike ning koguda sinna pärleid, värvilisi kuulikesi vms. Pärli või kuulikese saavad lapsed kaussi panna igakord kui nad on kedagi aidanud. Õhtul enne magama minekut võivad lapsed vaadata ja analüüsida, kui palju nad said  päeva jooksul teisi abistada.

Mingi perioodi pärast võid lastelt küsida – kuidas pärlite kogumine edeneb ja mil moel on nad saanud abiks olla.

 

Mina ja teised
Selgita: Me teame, et Jumal armastab meid, kuna saatis meile oma poja Jeesuse. Tänu Jeesuse sõnadele ja tegudele näitas ta, et armastab igaüht meist.
Vahel me unustame, et Jumal armastab meid sellisena nagu me oleme. Me unustame, et oleme erilised. 

Jaga lastele tööleht 4, kus esiteks tuleb neil reastada põhjused, mis teeb neid eriliseks.
Teiseks palu lastel reastada põhjused, miks nad näitavad  teistele välja oma armastust.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   




Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
Side meie eluga
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)
 Tööleht 4 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006